قضا و قدر

محدودیت توانائی عقل انسان در میدانِ تقدیر

بخش نهم قضا و قدر

محدودیت توانائی عقل انسان در میدانِ تقدیر

 

????در بخش قبلی در مورد نوشتن تقدیرات انسان قبل از ولادت بحثی داشتیم و در اخیر مضمون عاقبت کارِ بعضی را با احادیث مبارکه، تشریح نمودیم.
در این بخش محدودیت توانائی عقل انسان را در میدانِ تقدیر مورد بررسی قرار میدهیم.
محدودیت توانائی عقل انسان در میدانِ تقدیر

محدودیت توانائی عقل انسان در میدانِ تقدیر

در اینجا، بهتر است تا به فرموده های ناب بعضی بزرگان و پیشتازان اشاره کنم، تا موقیعت و مرز خود را، هر یک منحیث یک مسلمان، انسان، مخلوق، و بنده ی الله سبحانه و تعالی بشناسیم و پا از محوطه ی خویش بیرون دراز نکنیم:
???? ابن حجر، دیدگاه ابومظفر سمعانی را در مورد تقدیر این‌گونه نقل می‌کند:
برای شناخت تقدیر تنها راه توفیق قرآن و سنت است، قیاس و عقل را در این میدان مجالی نیست، کسی که از این راه تجاوز کند، گمراه می‌شود و در دریاي گمراهی حیران و سرگردان خواهد شد، نه به سرچشمه‌ ی شفا دهنده ی معرفت خواهد رسید و نه قلبش آرام خواهد گرفت.
چون تقدیر یکی از اسرار نهفته ی الهی است، و مخصوصِ الله سبحانه وتعالی، پرودگارِ دانا و آگاه است،
???? دیگران از آن محروم هستند چون بر راز آن پرده کشیده شده و بر اساس حکمت خودش شناخت تقدیر را از دايره ی عقل بشری بیرون نموده است،
بنابر این تنها پیامبر مرسل یا فرشته‌ ی مقرب بدان دست پیدا می‌کند و از اسرارش مطلع می‌گردند.
???? امام جلیل القدر طحاوی رحمه الله می‌گوید:
قدر یکی از اسرار آفریده های خداوند است، نه نبی مرسل و نه فرشته‌ ی مقرب بدان علم پیدا نکرده و از اسرارش باخبر نگشته‌اند،
تفکر و ژرف نگری در آن موجب درماندگی و نردبان محرومیت از معارف الهی و مرحله‌ای از طغيان و بیرون رفتن از حد و مرز بشری است،
آگاه باشيد در آن نیاندیشید و موشکافی نکنید و وسوسه‌ ی شیطانی به دل راه ندهید؛
زیرا الله سبحانه وتعالی دانش تقدیر را از مخلوقات مخفی کرده است، و بندگان را از فرورفتن در آن نهی نموده است.
الله تعالی در قرآن می‌فرماید:
???? لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (انبیأ ۲۳)
????هیچ کس نمی‌تواند بر کار او خرده بگیرد؛ ولی در کارهای آنها، جای سؤال و ایراد است!
‏الله سبحانه و تعالی در برابر كارهائی كه می‌كند، مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد (و بازپرسی نميی شود، و كسی حق خُرده‌گيری ندارد) ولی ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گيرند (و در افعال و اقوالشان جای ايراد و سؤال بسيار است).

آجری میفرماید:

???? تحقیق و موشکافی مسلمانان در مورد تقدیر ناپسند است؛ زیرا تقدیر یکی از اسرار نهفته ی الله تعالی می‌باشد،
ایمان آوردن به آن تعیين شده، خیر و شر از طرف الله تعالی بر مؤمنان ضروری است، سخن گفتن در مورد تقدیر در حقیقت دخالت کردن در امور غیبی خداوند است و احتمال دارد انسان در آن‌ها اشتباه کند و افعال جاری بر بندگان را تکذیب نماید، چنین کاری جز گمراهی و انحراف از راه حقیقت و هدایت الهی چیز دیگری به بار نمی‌آورد.
امام احمد میفرماید:
???? ایمان به نیک و بر تقدیر و تصدیق احادیث روایت شده در مورد آن و ایمان بدان‌ها یکی از روش‌های ضروری دین است؛ چون موضوع ایمان و تصدیق است، ﴿ چرا و چگونه ﴾گفتن مفهومی‌ ندارد.
کسی که از تفسیر حدیث درمانده شد و عقلش بدان راه پیدا نکرد، برایش کافی است و باید بدان ایمان بیاورد و سند حدیث را به صحت برساند و تسلیم گردد،
این روش در مورد احادیث راست‌گوی تصدیق شده و تقدیر الهی به کار گرفته می‌شود.
دیدگاه علی بن مدینی مانند امام احمد است.
دلایل نقل شده از امامان اهل سنت در مورد قضا و قدر برخی از قواعد ‌مهم و اساسی را پایه‌ریزی می‌کنند:
 1. ????۱ـ وجوب ایمان به قدر.
 2. ????۲ ـ در شناخت تقدیر و روشن نمودن حدود و مرزهایش تنها بر کتاب و سنت اعتماد شود، نه بر تحقیق عقل و قیاس.
  ٔچون عقل انسانی به تنهایی نمی‌تواند اساس‌ را پایه‌ریزی کند تا از انحراف و گمراهی نجات یابد و مصٔون بماند، حتی افرادی که در این میدان تنها عقل خود را بکار گرفته اند، گمراه و سرگردان شده‌اند،
  برخی از آن‌ها تقدیر را تکذیب نموده و گروهی دیگر بر این باور شدند که ایمان به تقدیر موجب جبر و سلب اختیار از انسان می‌گردد و برخی دیگر با اسلحه‌ ی شریعت به مبارزه با تقدیر برخاستند و در آن تناقص یافتند،
  البته این انحرافات موجب پدید آمدن مشکلات فراوانی در زندگی بشری شده است، انحرافات عقيدتی که اخلاق و سلوک زندگی را به فساد می‌کشاند.
 3. ????۳ ـ موشکافی ننمودن و فرو نرفتن در تقدیر:
  زیرا برخی از زوایای آن در عقل بشری نمیگنجد، هر چند انسان نابغه ای هم باشد چون از کشف برخی از جوانب دیگر آن عاجز میماند.
  شاید گفته شود: آیا چنین کاری زندانی کردن عقل و واپس گرایی نیست؟
  ???? چنین کاری ایستایی عقل نیست، بلکه نگهداری و محافظت از عقل است تا در میدانی که توان تفکر کردن ندارد نیروی خودش را ضایع نکند و آنجا که قدرت تحسین‌گویی و ابداع را ندارد مواظب باشد تا نابود نشود.
????دین اسلام چراغ‌ها و رهنمون‌هايی را در اختیار انسان قرار داده تا به تقدیر ایمان بیاورد، اساس و بنیاد ایمان به تقدیر بر علم فراگیر الله تعالی بر گذشته و حال، اراده مؤثر، ایجاد و آفریدن حکیمانه و نوشتن همه این‌ها پایه‌ریزی شده است، عقل انسان برای پذیرفتن چنین مقدماتی آماده و مهیا گشته و دچار هیچ سختی، ناراحتی، و پیچیدگی نمی‌شود.
 • ???? پرداختن به اسرار نهفته‌ ی تقدیر و فرو رفتن در اعماق آن موجب نابودی عقل و ضایع‌شدن توانايی‌هایش می‌گردد،
 • ???? بحث کردن در مورد چگونگی علم و اراده ی الله سبحانه وتعالی و کیفیت صفات و عمل کردن آن‌ها در اختیار عقل بشر نیست و انسان از آن محروم گشته است؛
زیرا اجزاء امور غیب الهی هستند و پرسیدن از حقیقت و کنه آن‌ها مانند سؤال کردن از کیفیت استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش است.
????در مورد صفات تقدیر می‌توان گفت:
معنی و مفهوم صفاتی که اساس تقدیر هستند معلوم است، ولی کیفیتش مجهول، و ایمان بدان‌ها ضروری و پرسش در موردشان بدعت محسوب می‌گردد.
???? پرسش در مورد کیفیت تقدیر محققان را درمانده و ناتوان کرده و بحث کردن در این مورد را به يكی از پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین موراد تحقیق مبدل نموده است و اساس حیرت و سرگردانی محققان در آن نهفته است، ایمانی که اساسش چنین راه پر پیچ و خمی ‌باشد، دست یافتن به آن همچو زیارت کردن عنقاء بر سر قله ی قاف است.

برخی از علما گفته ‌اند:

خط قرمزهايی در باب تقدیر وجود دارند که داخل‌شدن به درون آن‌ها جرم به شمار می‌آید.

امام احمد بن حنبل می گوید:

 • ???? ایمان به نیکی و بدی تقدیر و تصدیق احادیث روایت شده در مورد آن و ایمان بدآن‌ها یکی از ضرورتهای دین است، چون بحث ایمان و تصدیق است، چرا و چگونه گفتن مفهومی ‌ندارد.
 • ???? پژوهشگران در مورد آفریدن کردار بندگان توسط الله سبحانه وتعالی در حالی که خود آن‌ها را انجام می‌دهند وارد بحث و بررسی شده‌اند، و همچنین در مورد کیفیت علم الله تعالی به کردار بندگان و چگونگی مکلف ساختن آن‌ها در شریعت در حالی که خود می‌داند چه کاری از آن‌ها سر می‌زند و آگاهی او از سرنوشت نهایی بندگان به سوی بهشت یا جهنم، تحقیق و پژوهش‌هايی را انجام داده‌اند.
 • ????در این راه آیات قرآن را در مقابل یکدیگر قرار داده، و خود را نگران، حیران و سرگردان نمودند و در نهایت به ساحل آرامش و ایمان هم دست پیدا نکردند، بدین خاطر حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم به امت هشدار داده که در این مسیر پا نگذارند و در این بیابان به راه نیافتند.
 • ???? روزی پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وسلم بر اصحاب وارد شد و آن‌ها پیرامون تقدیر گفتگو می کردند، رسول الله (ص) بسیار نگران شد، به گونه ای که چهره ی مبارکش طوری سرخ گشت گویا انار شکافته شده‌ای را بر صورتش مالیده باشند، سپس فرمود:
 • ????آیا به چنین چیزی مکلف شده‌اید، یا رسالت من این است؟ وقتی پیشینيان شما در این مورد به بحث و مجادله پرداختند نابود شدند، دیگر در این مورد بحث و جدل نکنید.

موضوع خیلی مهم، حقیقت بی نهایت ضروری که هرانسان، بایستی بدان ایمان داشته باشد، این است که عقلِ محدودِ آدمی در تشخیصِ حسن و قبح افعال، خیلی عاجز است.

این عاجزی عقل انسان است که او افکار را در این زمینه متشوش و ذهنش را پر از وسوسه ها میسازد.

????شیطان بسا انسانها را از این طریق بیراهه کشانده، ایمان شان را دزدیده است.

متأسفانه، از این جمله میتوان، از نسل هائی در جامعه نام برد که غرقِ هوای و هوس ها شده، با وجود مسلمان زاده بودن شان، وقت نگذاشتن که در مورد دین مقدس، مطالعه وتدیبر کنند، و با نبود ایمان در قلب شان، به بیراهه کشانیده شدند.

????علمای اهل سنت و جماعت بر این باورند که دستوراتِ الله سبحانه و تعالی بر اساس حکمت و دلایلی است.

چون، الله سبحانه وتعالی بدون حکمت، نه دستور می‌دهد و نه چیزی را می‌آفریند، در کوچکترین فعل و عمل، حکمتی نهفته است.

برخی از این حکمت‌ها مربوط به بندگان هستند و برخی دیگر به ذات پاک الله سبحانه وتعالی بر می‌گردند،

حکمت‌های راجع به بندگان عبارت‌اند از:

????نیکی و اصلاح در حال یا آینده، و حکمت‌های راجع به الله سبحانه وتعالی در محبت الهی بر پیروی، اطاعت، عبادت، رجوع، امید و ترس از او تعالی،  توکل بر او و تلاش کردن در راه ایشان خلاصه می‌شود، چنانچه کلام ذات پاک مصداق این حرف است:

????وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۵۶)

????من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند)!

و نیز در سوره ی قیامه آیه ی سی وششم، الله سبحانه تعالی بیان میکند که تخلیق انسان، بیهوده نیست، و انسان بایستی طبق شرایط و قوانین خاصی زندگی اش را عیار سازد.

????أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (قیامه ۳۶)

????‏ آيا انسان (منكرِ معاد) مي‌پندارد كه او بيهوده به حال خود رها شود (و قوانين و مقرّرات الهي، و حساب و كتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟!). ‏

انسانها، وقتی پا از گلیم خویشتن دراز تر مینهند، و از چهارچوب احکام الهی تخطی میکنند، چنین میپندارند که حساب و کتابی در محکوم کردن ایشان وجود ندارد، و مغرضانه، با تکبر و غرور به فساد میپردازند:

????أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (مؤمنون ۱۱۵)

????‏آيا گمان برده‌ايد كه ما شما را بيهوده آفريده‌ايم و (حكمت و فلسفه‌اي در آفرينش شما نيست، اين است كه به فساد پرداخته‌ايد؟ و چنين انگاشته‌ايد كه) به سوي ما (براي حساب و كتاب) برگردانده نمي‌شويد.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

آیات و روایات پیرامون این موضوع فراون و غیر قابل شمارش ‌اند، عقل بشر می‌تواند برخی از این حکمت‌ها را کشف کند و به آن‌ها دست‌رسی پیدا نماید.

????عقل بشر در برخی موارد می‌تواند حسن و قبح افعال را درک کند، مثلاً قبح بودن ظلم، دروغ، سرقت و کشتنِ مردم بی‌گناه یا حسن و زیبا بودن عدالت، راستی، اصلاح، آشتی میان مردم و نجات فردی که در آستانه‌ي غرق‌شدن است برای انسان قابل درک و کشف است.

مسلمان معتقد است که در شریعتِ الهی حکمت هائی نهفته است، و اینکه بعضی از این حکمت ها به انسان معلوم است خوب، اما در حکمت بعضی از آنها بشر تا هنوز لاجواب مانده است، که دلیلش نارسائی عقل بشری است.

????در اوامر و دستورات الله سبحانه وتعالی مصلحتی و در نواهی آن ممانعتی از فساد نهفته است، یعنی هر دستوری برای جلب مصلحتی و هر نهی‌ برای دفع تباهی ابلاغ شده،

هر چند در شریعت با صراحت در مورد آن سخن به میان نیامده باشد، مثلاً عدالت برای جهان مصلحت و ظلم مایه ی نابودی می باشد.

????مثال دیگرش، نهی از فحشأ و منکرات است.

بدون شک که در نهی این عمل شنیع حکمت های زیادی نهفته است،  که یکی از حکمت های آن که تا سالیان پیش، قابل درک عقلِ بشری نبوده است، ابتلأ به امراض مختلف جنسی، از جمله ایدز، که در کشور ما، پاکستان، ایران، تعداد زیادی از جوانان بدان مبتلأ شده اند، میباشد.

????قبل از کشف وایروس و مرضِ ایدز، افراد زیادی، به این مرض مبتلأ شده بودند، اما نارسائی عقل بشری، عقب ماندگی طبابت و ساینس، قادر به کشف این ویروس نشده بودند، با وصف آنکه محققین مسلمان و غیر مسلمان، سالها در راستای کشف اسرارِ مرگ های ناگهانی میان جوانان، جد وجهد میکرده اند.

????شاید، جوانانی که با موجودیت این وایروس در خون شان، جان خود را ازدست میدادند، میان خانواده و دوستان شان، شهیدی بیش تلقی نمیشدند، در حالیکه قضأ و قدر کارش را کرده بود.

????حسن و قبح با عقل و شریعت کشف می‌شوند، ولی اگر در شریعت حکم اخروی آن‌ها بیان نگردد عقل به تنهايی نمی‌تواند پاداش یا مجازات اخروی را به دست بیاورد، بنابراین هر کس ادعا کند بدون ارسال پیامبران توان کشف عواقب کفر و ظلم را دارد در حقیقت اشتباه کرده و دچار خطا شده است.

????اگر شارع به انجام چیزی دستور دهد آن چیز حُسن است و اگر از آن نهی کند، بَد و قبیح است، از این رو دستور و نهی شارع صفت حسن یا قبح را به فعل می‌دهند، و خوب و بد بودن فعلی، منوط به خطاب شارع می باشد.

شارع به قصد آزمایش و امتحان، به برخی از بندگان دستوری می دهد، مثلاً به ابراهیم علیه السلام دستور می‌دهد که فرزندش اسماعیل را قربانی کند، هدف شارع قربانی و ذبح کردن فرزند نیست بلکه آزمایش نمودن ابراهیم عیله السلام است.

دیدگاه مسلمان در مورد تعلیل افعال و اینکه عقل توان کشف حسن و قبح برخی از افعال را دارد، بابی را در برابر عقل انسانی گشوده است تا حکمت‌های آشکاری که به خاطر آن‌ها الله تعالی موجودات را آفریده و شریعت را تدوین نموده به دست بیاورند.

????الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (سجده ۷)

????او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید؛ و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد؛

‏الله سبحانه وتعالی در قرآن وعده می‌دهد که در طول تاریخ دلايل روشن از آیات را به بندگان می‌نمایاند تا صداقت پیام حضرت رسول ص آشکار شود.

????سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (فصلت:٥٣)

????ما به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلايل و نشانه‌هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمان‌ها و زمين، كه جهان كبير است) و در داخل و درون خودشان (كه جهان صغيراست) به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسلام و قرآن حق است. آيا (براي برگشت كافران از كفر و مشركان از شرك) تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است‌.

آیات فراوانی در قرآن نازل شده‌اند که به تفکر و تدبر در جهان و مخلوقات دستور می‌دهند:

????أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  (محمد:٢٤)

????آيا درباره قرآن نمي‌انديشند (و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسی نمی‌كنند ؟) يا اين كه بر دلهايي قفلهای ويژه‌ای زده‌اند؟

????قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ   (يونس:١٠١)

????‏ بگو: بنگريد (و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد) در آسمان‌ها و زمين چه چيزهايي است؟! آيات (خواندني كتابهاي آسماني، از جمله قرآن، و ديدني جهان هستي) و بيم‌دهندگان (پيغمبر نام، و‌ اندرزها و انذارها هيچ كدام) به حال كساني سودمند نمي‌افتد كه نمي‌خواهند ايمان بياورند. ‏

????أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  (غاشيه:١٧)

????آيا آنان به شتر نمینگرند كه چگونه آفريده شده است؟!

????فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا  (عبس:٢٤–٢٦)

????انسان بايد به غذای خويش بنگرد و درباره آن بينديشد. ‏ ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي‌بارانيم. سپس زمين را مي‌شكافيم و از هم باز مي‌كنيم.

برادر وخواهر مسلمان!

???? مبحث قضا وقدر خیلی باریک، پیچیده، ومغلق است و انسان را شایسته نیست در مورد بحث کند و بپیچد.

????به همین ملحوظ شایسته نیست با عقل محدود انسانی، چرا ها وچنین هائی را ایجاد و در مورد تشبثِ بیجا کنیم.

هر آنچه است و هست، از آنِ اوست، و از اوست. بدان ایمان داریم و هرچنانی که است قبولش داریم!

???? تمام موضوعات این مضمون به استناد آیات قرآن کریم و احادیث نبوی تهیه شده است. طبق معمول در صفحه ی فیسبوک همیشه منفی بافان و کج فکران، قبل از اینکه تمام مضمون را بخوانند، بناحق بالای موارد قضأ وقدر ایراد میگیرند.

ان شأ الله تا نشربخش بعدی تقاضای من از شما در مورد این مبحث این است تا صبور باشید و تمام بخش ها را متدبرانه تعقیب کنید.

هر بخش لازم و ملزم بخش دیگر است.

???? پس صبر را پیشه کنید و در این مبحث خود را عالم سازید و به ناحق و بدون علمِ کافی در مبحث قضأ و قدر نپیچید تا از لغزش مهلک در ایمان خودداری کرده، بناحق خود را در تهلکه نیاندازید.

????مطالعه ی بخش های بعدی این مضمون خیلی مهم و جالب را از این صفحه، از دست ندهید!

ا.ج.ع

ادامـــــــه دارد…..

 

 

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید