سحر و جادو

سحرو جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

با فهم درستِ عالم جنیات و شیاطین، مسلمان بر معانی عمیق آیات قرآن کریم و احادیث مبارک پی برده، ارتباط مستقیم عبادات را بشیوه ی درست آن با دوری از منکرات، درک میکند.

در نوشتاراین مضمون شب ها بیدار نشسته ام تا دشمن نامرئی و ناقابل دید را بگونه ای برای خواننده معرفی کنم، گویا اهریمن را در مقابلش تجسم کرده، حرکت بعدی اش را مانند بازی شطرنج، محاسبه میکند.

هر مسلمانی در مورد عالَمِ جنیات و شیاطین بداند، به نحو احسن بر عباداتش پابندی نموده، از گناهان فرار میکند.

اکثریت، در اینمورد معلوماتی ندارند، و همین است که کمر گناه را محکم بسته اند و بر منکرات چسپیده اند.

بالاخره، به قبیح ترین مرضِ ساری در جامعه خوش آمدید؛ مرضی که ایمان را به آتش میکشاند، و زنان، مردان، و جوانانی را که به آن مبادرت میورزند، از دائره ی اسلام خارج میکند.

قبل از اینکه در شرح موضوع بی نهایت مهم، سحر، جادو و جنیات بپردازیم یک موضوع را بایستی خدمت خواننده ی محترم عرض کنم، و آن اینکه:

الله سبحانه و تعالی از بین تمام مخلوقاتش انسان را برای کرامت برگزید و استعدادهای مختلفی را در فطرتش نهاد که مهم ترینشان عقل و بصیرت است و بدین سبب انسان را مکلف نمود تا با عقل و بصیرتش عظمت و جلال و مشاعر ذات یکتایش را درک نماید، اما مسلم است که انسان به عقل تنها نمیتواند تمام قوانین و کلیات را دریابد، لذا دین و کتابهای آسمانی را نازل فرمود تا برای بدستآوردن حقایق عقل را یاری کند، خداوند میفرماید:

﴿نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [النور ۳۵].

و میفرماید:

﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾ [النور ۴۰].

جادو و سحر وجود دارد و حقیقت است، و حتی مسلمانِ معتقد به الله تعالی و قیامت نیز ممکن است جادو شود،

سحر در لغت عبارت است از کار با ظرافت که سببش پوشیده باشد، و حقیق سحر بنا به تفسیر علامه موفق در کتاب الکافی:  عبارت است از جادوها و دود و دم‌ها و گره‌هایی که در قلب‌ها و بدن‌ها تأثیر می‌گذارد و باعث بیماری و قتل و ایجاد تفرقه بین مرد و زن می‌شود.

سحر عمل شیطانی و عبارت است از دود و دم‌ها و تعویذات شیطانی که در جسم مسحور تأثیر می‌گذارد، و اسباب قتل و یا بیماری را فراهم می‌سازد، و یا بین زوجین و دوستان تفرقه ایجاد می‌کند، و یا اطفال را به امراض مختلف با استفاده از نفوذ جنیات در داخل جسم آنها، و زندگی در بدن انسانها بشکل طفیلی، دجار میسازد (البته،به اذنِ الله سبحانه و تعالی)

مصمم تا تمام بخش های این مضمون را بدون وقفه، و متواتر نشر کنم، تا خواننده بخش ها را پهلوی هم گذاشته، بافهم عمیق در مورد عالمِ سحر و جنیات، در تقویه ی ایمان و تزکیه ی نفس خویش، تا دیر نشده است، بپردازد.

و اینجا، بنام خالق انس و جن آغاز میکنیم:

 1. بخش اول : سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی
 2. بخش دوم : آموزش و تعلیم سحر و جادو 
 3. بخش سوم : تنجیم از انواع سحر و جادو 
 4. بخش چهارم : دلایل جن زدگی و سحر 
 5. بخش پنجم : انواع سحر و جادو
 6. بخش ششم : گرفتن مزد و آلوده شدن به تعویذ
 7. بخش هفتم : از بین بردن سحر و جادو
 8. بخش هشتم : عوامل سحر و جاد
 9. بخش نهم : دشمنان غیر مرئی و غیر قابل دید
 10. بخش دهم : امراضی که در اثر حضور جنیات در بدن انسانها، عاید حال آنها میشود
 11. بخش یازدهم : چگونه ملا و راقی اصیل و خداترس را از کاهن و ساحر و یا جادوگرِ دجال تشخیص بدهیم
 12. بخش دوازدهم : طریقه های دماندن سحر توسط جادوگر
 13. بخش سیزدهم : راه های علاج و باطل کردن سحر ( سحر تفریق ) 
 14. بخش چهاردهم : مرحله ی دوم علاجِ سحرِ تفریق
 15. بخش پانزدهم : مرحله ی سوم  رقیه ی شرعی
 16. بخش شانزدهم : مرحله ی چهارم رقیه ی شرعی برای علاج سحر وجن زدگی
 17. بخش هفدهم : دعوت کردن جن به اسلام
 18. بخش هژدهم : مرحله ی ششم رقیه ی شرعی برای علاج سحر وجن زدگی تفریق
 19. بخش نوزدهم : سحر محبت 
 20. بخش بیستم : اثرات معکوس سحر محبت
 21. بخش بیست و یکم: سحر تخیل 
 22. بخش بیست و دوم : سحر جنون و یا دیوانگی 
 23. بخش بیس و سوم : سحر سستی، خمول و کسلی
 24. بخش بیست و چهارم : سحر شنیدن صدا های عجیب و غریب
 25. بخش بیست و پنحم : سحر بیماری زا و راه های علاج شرعی آن
 26. بخش بیست و ششم : سحر استحاضه، یا خونریزی بیشتر از مدت حیض
 27. بخش بیست و هفتم : سحر ترک ازدواج
 28. بخش بیست و هشتم : سحر نفرت از همسر و بندش در جماع
 29. بخش بیست و نهم : حفاظت از شر شیاطین، ساحران و جنیات
 30. بخش سییم : علاج چشم بد، و یا چشم زخم
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید