امراض ساری در جامعهجامعهسحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

دشمنان غیر مرئی و غیر قابل دید

بخش نهم سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

در بحش های قبلی در مورد خطرات ایمان و خارج شدن مسلمان از دایراه ی اسلام در مبادرت با سحر و جادو بحث مفصلی داشتیم.

و حال قبل از اینکه در مورد راه های خلاصی از سحر و جادو، حسد، چشم بد و یا چشم زخم صحبت کنیم، بایستی در مورد دشمنان غیر مرئی و غیر قابل دید کمی بدانیم.

انسان زمانی میتواند خودش را آماده ی جنگ با اهریمن کند که، اهریمن را درست بشناسد، تاکتیک های نظامی و حربی دشمن را تحقیق و بر رسی کند، و پلان ها و نقشه هایش را مطالعه و طریقه های حرب دشمن را مورد غور قرار داد.

پس، این دشمن غیر قابل دید که شریر ها و بدکاره هایش را بنام شیطان میشناسیم کسیت؟

جن مخلوقی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است كه آن ها را قبل از خلقت آدم از آتش خلق نموده است.

همانطوری كه انسان دارای فرزندانی است ابليس نيز دارای فرزندانی می باشد، فرزندانی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بدان اشاره میکند که آيا شیطان و فرزندانش را به جای الله تعالی به دوستی می گيريد در حالی كه او دشمن شماست؟

الله سبحانه و تعالی جن و انسان را برای عبادت خود خلق كرده است. كسی كه او را اطاعت كند داخل بهشت می‌شود و هركس او را نافرمانی نمايد داخل آتش می گردد.

جن ها نيز به مانند انسان مكلف هستند بعضی از آن ها مؤمن و فرمانبردار و بعضی كافر و نافرمان هستند همان گونه كه الله سبحانه و تعالی می فرمايد كه گفتند.

جن و انسان در روز قيامت برای حساب رسی در مقابل پروردگار جهانيان می ايستند آن روز هرگز به تأخير نمی افتد و هيچ كس نمی تواند از آن بگريزد.

زمانی كه رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم در مكه ی مکرمه بودند، الله سبحانه و تعالی جماعتی از جن را فرستاد تا به قرآن گوش فرا دهند كه در نتيجه ی آن متأثر شدند، و تعدادی از جن هنگام شنيدن قرآن ايمان آوردند.

هر جن و انسانی كه الله تعالی را از روي تكبر نافرماني كند از پيروي كنندگان شيطان است و اگر توبه نكند با او در آتش جهنم محشور مي شود.

دوستان پروردگار از انسان و جن در نيكی و تقوا همديگر را ياری می دهند و دوستان شيطان از انسان و جن در گناه و دشمني همديگر را ياري می رسانند.

جن ‌ها به صورت ستون هايی روی هم به طرف آسمان قرار میگرفتند و استراق سمع می كردند و هنگامی كه الله سبحانه و تعالی، رسولش محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را مبعوث كرد از استراق سمع منع شدند و هركس از آن ها گوش فرا دهد به وسيله ی شهابها (یا سنگ های آتشین آسمانی) آتش میگيرد.

جن همراه با ما در زمين زندگی می كند اما آن ها ما را مي بينند و ما آن ها را نمی بينيم همان گونه كه الله سبحانه و تعالی در باره ابليس و فرزندانش مي فرمايد:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

«او و قبيله ‏اش شما را از آنجا كه آن‌ها را نمي ‏بينيد مي‏بينند».

و كسی است كه تو را می بيند و دشمن توست در حالي كه تو او را نمی بينی و اين شديدترين نوع خطر است.

بنابراين واجب است كه توجه نمود و از آن هميشه برحذر بود و از شياطين انسان و جن خود را حفاظت نمود.

دنيای جن دنيای مستقلي می باشد و سرشت آن ها به گونه ای است كه بر انسان پنهان ميی باشد.

آن ها با انسان از لحاظ عقل و درك و از نظر قدرت اختيار در انتخاب راه خوب و بد مشترك هستند و بدين خاطر جن ناميده شدند چون از ديدگان انسان پنهان هستند.

الله سبحانه و تعالی جن را بر انواع و گروه های مختلفی آفريده است.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

برخي از آن ها خود را به شكل های مختلف از قبيل سگ و مار در می آورند و تعدادی از آن ها پرواز می كنند و كسانيیاز آن ها نيز در جايی وارد می شوند و سپس از آنجا بجای دیگری میروند.

بر علاوه ی این انواع جنیات، هر انسانی دارای هم نشينی از جن است، که رسول کریم صلی الله علیه وسلم بخاطر بیم دادن و تحذیر انسان از این فتنهی بزرگ در وجود خودش است، تا شخص مسلمان تا جائیکه توانش است، و میتواند، با عبادات، روزه، نوافل، و اعمال نیک، خودش را از این جنی که با او قرین است محافظت کند.

الله سبحانه و تعالی توانائی هائی به جن داده كه به انسان عطا نكرده است كه از آن جمله سرعت جابجايي و منتقل كردن اشياء است.

عفريت كه یک نوعی از جن بود به سليمان علیه السلام تعهد نمود كه تخت ملكه ی يمن را قبل از بلند شدن از جايش، برايش بياورد.

جن ها در زمين كه ما بر آن زندگی می كنيم، ساكن هستند و بيشتر آن ها در خرابه ها و مكان های نجس مانند گرمابه، طويله، زباله دان و قبرستان زندگی می كنند.

به همين دليل پيامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما را به بكار بردن اسباب هنگام داخل شدن به اين مكان ها هدايت مي كند كه آن اسباب، ذكرهای مشروع مي باشد، که در مبحث اذکار و ادعیه ی پیامبر صلی الله علیه وسلم که بروز های شنبه در صفحه نشر میکنم، و بشکل تصویری، قبلاً این اذکار را آورده ام.

جن ها نيز به مانند انسان كافر يا مسلمان هستن. مسلمانان جن نيز از لحاظ اطاعت و فرمانبري با هم تفاوت دارند.

داستان اسلام آوردن اولين جن ها در امت اسلام از عبدالله بن عباس رضی الله عنه اين گونه روايت شده است:

روزی، رسول ‏الله صلی الله علیه وسلم با تنی چند از يارانش به قصد بازار عكاظ، براه افتاد. و اين، زمانی بود كه از دسترسی جِن ها به اخبار آسمان ها، جلوگيری شده بود. و شهاب های آسمانی، آن‌ها را تعقيب مي‏كردند.

جن ها وقتی با اين وضعيت روبرو شدند، نزد قوم خويش باز گشتند. قوم شان پرسيدند: چرا برگشتيد؟ جن ها در جواب گفتند: از دسترسي ما به اخبار آسمان ها، جلوگيري شده است. و اگر كسي برای رفتن به آسمان ها، سعی كند، به وسيله ی شهاب ها تعقيب مي‏شود.

آن ها گفتند: حتماً اتفاق خاصی افتاده است. برويد اطراف و اكناف عالَم، بگرديد و علت آن را پيدا كنيد. عده ای از جن ها مأمور تحقيق پيرامون آن شدند.

گروهی كه بطرف تهامه بسيج شده بودند، در آنجا، با رسول‏ الله صلی الله علیه وسلم مواجه شدند.

رسول‏ الله صلی الله علیه وسلم در محلی بنام نخله، حضور داشت و عازم بازار عكاظ بود. لحظه ای كه جن ها رسيدند، رسول ‏الله صلی الله علیه وسلم و يارانش در حال خواندن نماز صبح بودند.

وقتی صداي قرآن را شنيدند، به آن گوش فرا دادند. سپس به يكديگر گفتند: به خدا قسم همين قرآن است كه از رفتن ما به سوی آسمان‌ها و بدست آوردن خبرهای آسمانی، ممانعت نموده است.

اين بود كه به سوی قوم خود، برگشتند و گفتند:

﴿ای قوم! ما قرآن شگفت انگيزی را شنيديم كه به سوی كاميابي راهنمايی می كند. پس ما به آن ايمان آورده، از اين پس، با پروردگار خود، كسي را شريك نمی گردانيم﴾.

الله سبحانه و تعالی بعد از آن، اين آيات سوره جن را بر پيامبرصلی الله علیه وسلم نازل فرمود:

(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ). و آنچه نازل شد، سخن جن ها بود.»(۱)

مطالعه ی بخش های بعدی را، سلسله وار از این صفحه غراموش نکنید!

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

ادامه دارد…

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید