امراض ساری در جامعهجامعهسحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی
موضوعات داغ

راه های علاج و باطل کردنِ سحر

بخش 13 الی 18 سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

راه های علاج و باطل کردنِ سحر

راه های علاج و باطل کردنِ (سحرِ تفریق ):

یکی از بزرگترین خرافات و انحرافاتی که امروزه در جامعه ی ما رواج پیدا کرده و باعث شده تا انسان های فرصت طلب و شیطان صفت از جهالت و نادانی مردم سوء استفاده ی زیادی بکنند مسئله ی دعا نویسی و سحر است.

عده ای از دین فروشان، با کنار گذاشتن قرآن و سنت در خدمت شیطان و سپاه وی قرار گرفته اند  و برای به دست آوردن بضاعتِ ناچیِز دنیا شب و روز در تلاشند تا با نوشتن طلسم و تعویذات، مردم را در دام سحر گرفتار نمایند.

باطل-کردن-سحر

بدتر از آن اینکه، مردم برای ابطال این سحر و جادو مجدداً به سراغ همین انسانهای شیطان صفت مراجعه می کنند و آنها هم با نوشتن تعویذات و طلسم های شیطانی و توسل جستن به شیاطین و تقرب به آنها وگرفتن مقداری پول سحر و جادو را باطل می کنند و با این کار،دین و ایمان و مال مردم را به آتش می کشند.

در بخش های قبلی اشاره نمودم که، برای انجام سحر غالباً چنین است که جادوگر با شیطان اتفاق می کند که او کارهای شرک امیز و کفر آمیز انجام دهد  ودر ازای آن شیاطین و جن در خدمت وی باشند و غالباً این اتفاق با رئیس و بزرگان جن صورت می گیرد،و آن رئیس به افراد زیر دست خود امرمیکند که در خدمت آن ساحر باشند و اوامرش را گردن نهند.

علاج سحر تفریق در دو مرحله صورت میگیرد، که لازم میدانم در این بخش، مرحله ی اول را که بی نهایت مهم و ضروری است خدمت شما عزیزان پیشکش کنم:

۱- ﴿مرحله ی اولِ دفع، و علاجِ سحرِ تفریق﴾:

در مرحله ی نخست، این سیزده مورد خیلی مهم را بایستی به درجه ی اکمال برسانیم، ورنه، ممکن نیست به مرحله ی بعدی اقدام کنیم.

عملکرد وجب به وجبِ مرحله ی نخست برای نتیجه ی مثبتِ علاج و باطل کردن سحر، و جلوگیری از بازگشتِ دوباره ی جنِ شریر در خانه و جسم بیمار و مسحور، بی نهایت مهم است.

﴿موارد سیزده گانه ی مرحله ی اول﴾:

۱- نخست از همه، بیمار عقیده اش را به خالقش خالص سازد. از عقاید بی بنیاد، خرافات، شرکیات دوری کند.

مریض و یا مسحور باید این را بداند که مرض و شفا، همه از جانب الله تعالی است.

مسحور بر این عقیده باشد که شخصی که او را رقیه میکند، نه شفائی به دست اوست و نه هم بدون اذنِ الله تعالی به او فایده و یا زیان و ضرری رسانده میتواند.

راقی، فقط سببی برای باطل کردن سحر، و آوردن نظم اسلامی در خانواده و بیمار است.

چگونه جن را از بدن خارج کنیم

۲- مسحور و یا بیمار بایستی بابسم الله وضو بگیرد، و ازاعماق قلبش در مقابل کمی ها و کاستی هایش از بارگاه خالق منان طلب استغفار کند، و سپس برای رهائی از سحر و یا بیماری دعای خیر کند.

سپس با خالقش وعده کند که در عباداتش پابندی نشان داده، ایمانش را از شر نفس و شیاطین محافظت میکند.

۳-  در قدم بعدی، راقی و یا کسی که رقیه میکند، باید از محل بود وباش مسحور تفتیش جدی به عمل آوَرَد.

راقی باید اسباب دخولِ ملائکه را در آن خانه فراهم سازد تا ملائک و فرشتگان برای حفظ و نگهبانی اعضای خانواده، در آن خانه داخل شوند.

در خانه ای که سگ، تصاویر، مجسمه ها، آلات و اسباب موسیقی و لهو و لعب باشند، اصلاً ملائک محافظ، که از انسانها مراقبت میکنند، داخل نمیشوند.

همچنان ملائک از زنان و دختران نوجوانی که چادر نمیپوشند حیأ میکنند، و بخاطر رعایتِ حیأ در آن خانه داخل نمیشوند.

پس، چنین خانه ای که زنان، و دخترکانِ نوجوان حجاب و چادر نمیپوشند، از محافظتِ فرشتگان محروم اند، و در آن خانه هر نوع جنیات شریر به آسانی داخل شده، بدون هیچ نوع مقاومت و ترسی به اعمال شریر شان میپردازند.

حتی، در چنین خانه هائی،  جنیات شریر، ضرورت به احضار بخاطر سحر و جاو ندارند. بلکه جنیاتِ شریر و شیاطین بدون سحر و جادو، و بدون کدام ممانعتی در چنین خانه ای داخل شده، تمام اعضای خانواده را مس و اغوای میکنند.

این نکته خیلی مهم است، چون بعضی ها چنین میپندارند که سحر شده اند، در حالیکه عدم رعایت حجاب و موجودیت منکرات و عمل به منکرات در آن خانه، جنیات را با خوشحالی در آنجا استقبال نموده، با دخول جنیات شریر، شهوات، خواب های شهوانی، علاقه ی زیاد به موسیقی و منکرات در افکار اعضای آن خانواده، نقش میبندد.

۴- راقی با کمک مسحور و یا مریض تمام تصاویر، مجسمه ها، بت ها، شکل های مختلف انسانها و حیوانات و بقیه اشیائی که باعث منع دخول ملائکه ی محافظ در آن خانه میشود، را از آن خانه بردارد.

حتی، تصاویر فامیلی، تصاویر عروس و غیره را که بعضی مردم آن را نزد عکاس چاپ کرده در روی دیوار های شان نصب میکنند.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

۵- اکثریت جنیات شریر و مشرک به بت ها و تندیس هائی که بشکل خدایان باطل شان است،سجده میکنند.

بعضی اسباب بازی و بازیچه ی اطفال مانند گُدی هائی که صورت های قبیح، حیوانات و چهره های شبیه به بت های هندو ها و بت پرستان را دارد، و نیز در آن تصاویر حیوانات و یک مجسمه ی حیوانات است، باعث حضور جنیات در خانه ها میشوند.

این حقیقت را اکثریت نمیدانند، و به آن بی اعتنأ اند، در حالیکه، اینها میتوانند شیاطین را درخانه های تان پذیرائی کنند.

تمام بازیچه های اطفالی را که چنین صورت هائی مشابه به بت ها، اصنام، و حیواناتی از قبیل سگ، خرس، گرگ، و….. غیره دارند، بایستی از خانه دور کرد.

۶- به تمام دخترکان نوجوان، و بقیه زنان در آن خانه توصیه کند تا بدون چادر و حجاب در خانه گشت و گذار نکنند، چون ملائکِ محافظ از سر های برهنه حیأ میکنند و داخل آن خانه یا اطاق نمیشوند.

 

۷- راقی و مسحور باید خانه را زیر و زبر کنند تا تمام تعویذات، طومار ها، و،حتی بعضی جنتری ها، جای نماز ها، چادر هائی را ساحران استفاده میکنند که در آن اشکال هندسی، رموز ها، شکلک ها، ارقام و کود هائی برای فراخواندن جنیات شریر درج است، را از خانه دور کرده، طومار ها، بند ها و تعویذ ها را باطل کنند.

 

۸- هر منکراتی که از قبیل کست ها و سی دی های موسیقی، ویا آلات موسیقی، فلم های منکر، ویاوسایل منکر دیگر از قبیل سگرت، نصوار، قیلون، و…. غیره در آن خانه باشد، باید از خانه بیرون و باطل شود، و رنه شیاطین دوباره به آن خانه بر میگردند.

۹- اگر بیمار یا مسحور (زن) باشد، بایستی حجاب کامل و یک چادر بزرگ را در بالای حجاب بپوشد و روبه قبله در مقابل راقی با حجاب و پرده ی کامل بنشیند.

۱۰- اگر بیمار یا مسحور، حجاب را در زندگی مراعات نمیکند، مو ها پاهایش را مانند غیر مسلمانان برهنه میکند، و ناخن هایش را مانند غیر مسلمانان میگذارد، راقی نباید چنین کسی را رقیه کند، چون نتیجه ای نمیدهد.

۱۱- اگر بیمار زن باشد، راقی نباید بدون موجودیت محرمش اورا رقیه کند.

۱۲- اگر مسحور و یا بیمار زن باشد، بدون محرمش کسی دیگری در آنجا نباید حضور داشته باشد.

۱۳- راقی و مسحور، هر دو با لفظ:

«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ»

رقیه را آغاز کنند.

مرحله ی بعدی رقیه را در بخش بعدی، ان شاء الله، فجر فردا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم.

بخاطر داشته باشید که بدون مراعات قوانین مرحله ی اول که حاوی موارد فوق است، رقیه نتیجه ای نخواهد داد، و حتی جنی که در وجود مسحور و بیمار است، زیگنال خاصی را به جنیاتِ اطرافش چی در خانه و حویلی باشند، و یا در بیرون، روانه کرده، از آنها طلب کمک و استعانت میکند.
در آنصورت، کار دشوار شده، لشکر بزرگی از جنیات در داخل خانه ی مسحور شده، زندگی را دشوار میسازند.

رعایت آداب، اخلاق، حجاب، حیأ و دفع منکرات از خانه بی نهایت مهم است، و این مورد را بایستی جدی گرفت و تمام منکرات و اسباب پذیرائی و احضار جنیات را باید هرچی زود تر از خانه برداشت.

تلویزیون، رادیو، و دیگر آلاتی که در آن منکرات شنیده و دیده میشوند، یگانه مرکز توجه، و احضار جنیات درخانه است.

در چنین خانه ها و محل بودو باشی که منکرات در زندگی شبا روزی خلط است، هر قدری که راقی سعی کند، جن را طرد کند، جنیات شریر و شیاطین، برای ضرر رسانیدن به افراد آن خانه، دوباره در آن محل برمیگردد، و زمانی که فرد به تشناب، و یا بستر خواب، و یا برای تبدیلی لباسش اقدام کند، دوباره داخل جسمش شده، او را می آزارَد.

یک راقی پاک نفس و مسلمان از رقیه کردن بیمار و مسحور که در چنین جماعتی زندگی میکند ابأ میورزد، اما آنانی که بخاطر مشت پولی رقیه میکنند، فقط پول شما را میخواهند و بس، و باکی ندارند در مقال تلاوت چند آیه ای از قرآن پول شما را بگیرد.

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

ادامـــه در صفحه بعدی

1 2 3 4 5 6برگهٔ بعدی
نمایش بیشتر

‫130 دیدگاه ها

 1. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و ممنونم از سایت خوب تون. بخش های قبلی و بعدی شو از کجا مطالعه کنم؟؟؟

   1. سلام دعانویسی که به پستان و عورت زن دست میگذارد چه دعا یا طلسمی روی ان انجام داده

     1. ببخشید 2ماهه مشکل دارم همش مریض تنگی نفس زرد شدن عرق کردن بی حالی گهگداری ووو به نظرتون چیکار کنم
      bitter_wine@ایدی تلمه.. کمکم کنین لطفا آخه هرکی یچیزی گفته بهم

    1. من پدربزرگم هندوستان و پاکستان درس خونده بود و توسیستان بلوچستان زندگی میکرد و تمام کارها رو بهم یاد داده….اینی که تو میگی فقط یک دروغه برای سواستفاده از زن و دختر …. طرف ساحره و فقط میخواد بدن زن رو نگاه کنه و لذت ببره و یجوری به درونش نفوذ کنه که بعداز مدتی جنا اذیتش کنن و دوباره زنه بره پیشش و باهاش رابطه جنسی برقرار کنه … اون زن بی اختیار میره سمت ساحر و باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه…به زنه بگو هر روز سوره بقره رو بخوان

     1. سلام من کمک میخواستم می تونید کمک کنید یکی از اقوام دارم برای ما جادو مینویسه چی کار کنیم

     2. میشه به ایدی تلگرامم پیام بدین مشکلی دارم باید مطرح کنم باهاتون ممنون میشمpppth1366

     3. سلام چجوری میشه طلسم و سحر محبت رو باطل کرد و چجوری میشه سحر و طلسم اختلاف زن و شوهر و مشکلات خانوادگی رو باطل کرد همسرم حال جسمی و روحی بده و میخوام طلسم و سحر ها رو باطل کنم تو رو خدا جواب بدید

    2. جز فريب هيچي نيست
     اگر دعانويس معتبر و كار تضميني خواستي برو اين پيج doaanevisi2020 البته در اينستا هس

   2. سلام خسته نباشید من حدود ۱۵ ساله ازدواج کردم اولا رندگیم با شدهرم فوق العاده بود ولی چند سال بعد کم کم از هم دور شدیم ما حتی بچه دار نشدیم یعنی خدا نداد تا ده سال مشکل هم توی زندگی از هر لحاظ لز من بود من شدم عصبی تند خو با همه فامیل دعوا قهر جدیدا
    یا هم لکنت میگیرم موقع حرف زدن به هرچی با سختی میرسم با عذاب و استرس روزیمون با سختی به دست میاد به هرجا میرم به در بسته میخورم حس میکنم از چش همه افتادم برای کسی مهم نیستم به نظر شما کس برای من کاری کرده طلسم کردن منو اینم بگم همیشه مریضم همیشه معده درد کمر درد دارم همیشه با گریه میگزرونم از جم فراریم میشه کمکم کنید

    1. بلی شماسحرشدین این چیزای‌ که گفتین علامت سحروجادواست علامات سحرزده این است که روز به روزناتوان گرددوازخانه زندگی وازهم نیشنان خودنفرت کندوخاموشی رادوست داردوتمام استخواانهایش تشنج پیداشودوخواب کمرودواگربیدارشودخوف زده باشدوبعذی آنهادرددل ویاسردردمیگرد

     1. من و همسرم دچار سحر تفریق شدیم و زندگیمون داره از هم می پاشه … به اشتباه به دعانویس های مختلفی مراجعه کردیم و مشکلاتمون بدتر شد
      لطفا اگر امکانش هست بهم بگید چه طور میشه با شما ارتباط برقرار کرد برای راهنمایی و رقیه شرعیه
      با تشکر

     2. باسلام علاج دردشمافقط برای یکبارهم که شده به اسفراین درخراسان شمالی بیاتاببرم پیش شیخ مریم زنی که همه چیزراواقعیت میگه اگردعایی باشی میگه برودعابگیراگردکتری باشی میگه برودکتربه جان هرکی دوست داری فقطیکباراینهم روی اینهمه اینورواونوررفته هات بگذار.

    2. برو اين پيج خواستي كاراشو ببين اعتماد داشتي صحبت كن من منفعت خوبي ديدم دوبار بيشتر نرفتم تو پيج همونم نتيجه ديدم ان شالله ببيني تو هم اينم ادرسش تو اينستا doaanevisi2020

   3. سلام وقت بخیر من فلفل سیاه سوزاندم به نیت جلب معشوق ولی نمیدونستم‌که بعد سوزاندن باید بریزم تو یه جای دیگه موند رو گاز تا پودر شد ونریختمش فک کردم باید بمونه الان‌متوجه شدم عشقم‌مریضه ودعا روش اثر کرده که بیحال شده توروخدا راهتمایی کنید چیکار کنم حالشو خوب کنم

   4. سلام و خسته نباشید. مادر بنده ۳سال پیش جن زده شد و باعث شد دیوانه بشه.یکماهی اینطوری بود که تونستیم از یه دعانویس یه دعایی بگیریم که جن،ازبدنش خارج بشه و دوباره عقلش سرجاش بیاد. مادرم زن مومنه ای هس و۶۰سالشم هس برای نمازشب پاشده بود که جن وارد بدنش شده بود. الان دعاهاشو انداخته تو آب و متاسفانه دوباره جن وارد بدنش شده ولی اینبار ازهمون دعانویس قبلی و خیلیای دیکه ازش دعاهم گرفتیم براش اثری نداشته و عین قبل فقط توخودشه و گاها میخنده یا گریه میکنه یا میخواد بره بیرون. دعایی که ۳ سال پیش نوشته بودن براش هم نوشته ای بود هم این بود که یه جارو از مسجد بیاریم و باهاش حیاط رو جارو کنیم و یکیم آب نوشیدنی بود دادیم خورد و حالش خوب شد، اینبار اون دعارو نداد ولی هردعای دیگه ای ازهرکسی گرفتیم اثر نکرد. واللن۱۰روزه دوباره مثل۳سال قبل دیوانه شده. لطفا راهنماییمون کنید که چکارکنیم برای بهبودی حالش. خدا خیرتون بده

    1. سلام و خسته نباشید. مادر بنده ۳سال پیش جن زده شد و باعث شد دیوانه بشه.یکماهی اینطوری بود که تونستیم از یه دعانویس یه دعایی بگیریم که جن،ازبدنش خارج بشه و دوباره عقلش سرجاش بیاد. مادرم زن مومنه ای هس و۶۰سالشم هس برای نمازشب پاشده بود که جن وارد بدنش شده بود. الان دعاهاشو انداخته تو آب و متاسفانه دوباره جن وارد بدنش شده ولی اینبار ازهمون دعانویس قبلی و خیلیای دیکه ازش دعاهم گرفتیم براش اثری نداشته و عین قبل فقط توخودشه و گاها میخنده یا گریه میکنه یا میخواد بره بیرون. دعایی که ۳ سال پیش نوشته بودن براش هم نوشته ای بود هم این بود که یه جارو از مسجد بیاریم و باهاش حیاط رو جارو کنیم و یکیم آب نوشیدنی بود دادیم خورد و حالش خوب شد، اینبار اون دعارو نداد ولی هردعای دیگه ای ازهرکسی گرفتیم اثر نکرد. واللن۱۰روزه دوباره مثل۳سال قبل دیوانه شده. لطفا راهنماییمون کنید که چکارکنیم برای بهبودی حالش. خدا خیرتون بده. ایمیل اصلی بندهpaa… هست

   5. اینارو از کجاتون در میارید که فرشته نگهبان وارد خونه زنایی که چادر نمیپوشن نمیشه کسشر گفتین حداقل یه مطلب با منع علمی بگین نه چرت و پرت

 2. با سلام
  نوشتید: اما جنیاتی که در اثر سحر داخل وجود انسان میشوند، منتظر چهار حالتِ خوف، غضب، غفلت، و شهوت هستند، و در این چهار حالت داخل وجود انسانها میشوند.(همین که سحر بشه کسی یا با سحر وطلسم تماس پیدا کنه جن وارد بدن میشه لازم نیست این حالات رخ بده درضمن حالات فوق برای کسی که با ایات قران خود را در حفاظت قرارداده اثرندارد)
  جن، حتی میتواند در وقت وضو گرفتن داخل بدن انسان شود، اما، اگر مسلمان با بسم الله وضویش را آغاز کند، و ذکر اسم الله در زبانش باشد، شیاطین نمیتوانند به جسم انسان داخل شود، و به امر الله تعالی نمیتوانند بدن انسان را ببینند.(وضو امر واجب یا مستحبی است و عبادت خداست چرادراین حالت وارد شود خب بخواهد وارد شود درتوالت و حمام وارد میشه ) به نظر میاد در این موارد اشتباه کرده باشید ازدیگر راقی ها بپرسید تا خود وما رامطمئن کنید با تشکر فراوان

  1. وعلیکم السلام و رحمه الله و برکاته!

   این چهار حالت، دخول جنیات و شیاطین را در جسم مسحور آسان میسازد، چون اگر مسحور مسلمان خوبی باشد، و در نماز هایش پابند باشد، جنیات و شیاطین نمیتوانند در وجود او داخل شوند. پس جنیات منتظر فرصت مناسبی اند تا داخل جسم مسحور شوند، و بر همین ملحوظ وقتی داخل جسم مسحورشدند، نمیخواهند خارج شوند، چون بدین امر واقف اند که داخل شدن در جسم چنین شخصی آسان نیست.

   بیماری را یازده ساعت، متواتر رقیه کردم، شیطان از وجودش خارج شد.

   مسحور برای ۵۲ روز صحتمند بود، ولی بعد از ۵۲ روز با همسرش دعوای کرده، عصبانی شده بود. این بهترین موقع برای ورود دوباره ی شیطان در وجودش بود.

   وقتی دوباره برای رقیه نزدش رفتم از ترس زیاد خواست خودش را از کلکین بیرون اندازد.

   در جریان رقیه، شیطان با گریه و زاری خواست رقیه را متوقف سازم. از شیطان پرسیدم چگونه داخل وجودش شدی، برایم گفت، او مدت ۵۲ روز منتظر بود تا در یک فرصت مناسبی داخل جسم این خواهر شود.

   شوهرش در موتر موسیقی گوش میداده، و شیطان دیگری با او وارد خانه میشود، این شیطان اولی را میبیند و شیطان دومی مرد را تحریک میکند، و خانمش با او دعوای میکند و… بالاخره هردو شیاطین از آنجا خارج شدند و این خواهر تا امروز الحمدلله صحتمند است و به نصایح و وصایای داده شده پابند است.

   عبادات الهی، بایستی در محدوده ی ارشادات نبوی صلی الله علیه وسلم انجام شوند، مسلمانی که یکی از ارکان عبادت را رها میکند، مورد وسوسه قرار میگیرد.

   رسول کریم صلی الله علیه وسلم امر کردند تا وضو را بدون بسم الله آغاز نکنیم، چون میدانستند دشمن خطیر و نامرئی در کمین است.

   بسیاری ارشادات نبوی از حکمت خارق العاده ای برخوردار است که منطق ژرف آن برای ابتلای بندگان نهفته و نامعلوم است.

   وقتی مسلمان امر میشود وضو را با بسم الله آغاز کند، پس بنده بنابر آیه ی اطیعوالله و اطیعوالرسول، بایستی بر آنچه امر شده، پابند باشد، ورنه عواقبی در قبال دارد که منجر به خسران عبادات و دیگر امور وی میشود.

   1. سلام استاد ببخشید به من گفتن رقیه درمانی ب تنهایی گوش بدم میخواستم بدونم کار درستی عواقب نداره؟؟؟

   2. من و خواهرم ۱۰ ساله مریضیم، به شدت به رقیه درمانی احتیاج داریم، لطفا کمکمون کن، منو خواهرم رو هم رقیه کن لطفا🙏🙏🙏😔😔

    1. با سلام من دختری ۳۵ساله ام که از وقتی یادمه کارام گره داشته و سخت پیش میرفته,تحصیلات بالا و چهره مناسب و اخلاق خوبی دارم ولی خاستگار ندارم هر کسی بهم نزدیک میشه بعد یه مدت پشیمون میشه هیچ پیشرفتی ندارم و یه برادر ۳۱ساله دارم که مث منه خیلی قلب پاکی داریم اخلاق مداریم ولی هر کاری میکنم نه بختم باز میشه نه کارم پیش میره دعا نویس خیلی رجوع کردم سوره کهف رو چندین ماه هر پنجشنبه میخوندم مرتب زیارت عاشورا ,قران,یاسین ,طه ولی حتی یه موردم پیش نمیاد برام چه برسه به اینکه بخوام ازدواج کنم

     1. سلام میخواستم بدونم وقتی همسایه توکفشم نمک ویا جلوی درخونم ذغال و اسپند میریزه منظورش چیه
      ایا منو سحروجادوکرده

     2. سلام خواهرم شما یا برادرتون با من تماس بگیرید ۰۹۱۱۹۱۵۵۲۱۵من از شاگردان علامه بودم

     3. سلام خواهر عزیز -اگر تا الان بختت باز نشده و احساس میکنی بخاطر طلسم هست حتما حتما یه بطری آب پاک مثل آب باران یا آب چشمه یا آب زمزم یا حتی آب شیر آب رو بگیر به شرطی که پاک باشه و بعد نیت کن که بختم باز بشه و با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی طاها را از اول تا آخر به اون بطری آب بخون و حین خوندن حتما حتما نفست به اون آب بخوره و آخرش هم به اون آب سه بار فوت کن و بعدش داخل حمام برو و بعد دوش گرفتن زیره پات تشت بزار و همون آب رو مقداری از اون آب بنوش و بعدش بقیه آب رو از سرت بریز تا کامل به همه جای بدنت برسه بعد اون تشت آب رو توی جای پاک مثل باغچه یا پای درخت بریز چون روی اون آب قرآن خوانده شده به هیچ عنوان نباید داخل جوب یا فاضلاب ریخته بشه گناه داره- شک نکن بختت باز میشه- فقط یادت باشه اینکار رو روز چهارشنبه انجام بدی و در آخر برا منم دعا کن خواهر گرامی وحید هستم از استان گلستان.

 3. با سلام و عرض ادب
  معنی و مقصود از عبارتهای (حمله ی مِرگی) و (اگر مریض، مِرگی نداشت) در این مقاله چیست؟ ما ایرانی هستیم زبان شما برایمان مقداری نامفهوم است. با تشکر فراوان

 4. سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
  تشکر میکنم از جوابتون استاد جاوید.
  1- میخواستم بدونم منظور از مس جن و مس شیطانی همان لمس شدن توسط جنیان است؟
  2-این مس چه آثاری روی بدن میگذارید راه حل درمان آن چیست؟
  3- در ایران بعضی ها که اهل تعویذ و دعانویسی هستندبه بعضی هامیگویند همزاد داری و او مثلا مانع ازدواج یا باعث آزار تومیشه ؟ شما راه حل مبارزه و دفع شر همزاد را چه میدانید؟
  4- احتمالا این مسحوری که بعداز 52 روز درمان شد سحر مدفون داشته که دوبار سراغش اومده درسته؟
  با تشکر فراوان

  1. السلام و علیکم و رحمه الله وبرکاته!

   مس همان داخل شدن جن ( لفظ جن برای مسلمان و شیطان برای کافر اجنه استعمال میشود) بداخل جسم انسان است.

   زمانی جن داخل جسم انسان میشود، بیمار دارای دو شخصیت متفاوت میشود، که یکی همان شخصیت خودش است، و دومی شخصیت دروغین شیطانی است که او را مس کرده، و باعث ایجاد بیماری های مختلفی میشود که قبلاً در مضمون بحث کرده ام و دراینجا نمیگنجد.

   لفظ همزاد داشتن شاید اشاره به شیطانی باشد که با انسان از روز نخست خلق شده در جسم او میباشد که در قرآن بنام قرین یاد میشود، در غیر آن همزاد معنای دیگری را افاده نمیکند.

   قرین راه دفع ندارد، و یگانه راه تفوق ایمان شخص است.

   هر قدر ایمان و عبادت بالابگیرد، قرین ضعیف میشود.

   اما جنیات و شیاطین خارجی که داخل و جود انسان میشوند ذریعه ی رقیه ی شرعی درمان میشوند، که شرایط آن را در مضمون شرح داده ام.

   این بیماری که تحت مداوای رقیه بود، سحر نبوده، شیطان عاشق وی شده بود.

   این خواهر حجاب را مراعات نمیکرد، و شیطان عاشق جسم، مو ها و ……. او شده بود که رهایش نمیکد.

 5. با سلام
  آیا اگر به روشی جن را از بدن خارج کنیم یابسوزونیم و سحر معلق باشه .امکانش هست جن دیگری جایگزین آن بشه مثل سحر مدفون . یعنی باید حتما سحر معلق هم از جایش کنده بشه و تا معلق هست موکل به داخل بدن مسحور میرود؟ خدا خير دنيا و اخرت بهتون بده با تشکر بسیار

  1. وعلیکم السلام و رحمت الله ، استاد عارفی جواب را ارسال کردند که خلاصه آن :
   جنیات با خواندن رقیه میسوزند و از بدن خارج میشوند ، اما اگر سحر اصلی از بین برده نشود دوباره در وجود شخص شیطان دیگری داخل میشود
   مریض های داشتیم که از بدن شان جن شیاطین حتی جن مسلمان از وجود شان خارج شدند و سوختند اما دوباره بر گشتند و در این مورد تجربه های زیادی دارم
   پس یگانه راه علاج آن نابود کردن و یا از بین بردن سحر است یا اینکه شخص که سحر کرده دوباره پیش ساحر نرود و دوباره سحر را تازه نکند
   مسحور تمام موارد که در راه های علاج و باطل کردن سحر<https://almoflihun.com/راه-های-علاج-و-باطل-کردنِ-سحرِ/ > بیان شده بدون قید و شرط عملی کند
   همچنان مسحور در گرفتن روزه های نفلی بکوشد

 6. با سلام
  خانمی هست که برای جن عاشق اینکارها را میکند و میگوید:

  سوره بقره رو حداقل روزی ۲ بار گوش میدم هم میخونم،

  سوره جن رو اول صبح و ۵ تا ایه الکرسی و دعای امان از سوختن و دعای از مجتنی هم میخونم ولی

  هرشبم تا صبح قران گوش میدم ولی دیشب خیلی خیلی اذیت شدم یعنی داشتم روانی میشدم هرچقدر قران گوش میدادم فایده ای نداشت ! هرچقدر ایه الکرسی میخوندم سوره فلق و ناس دعای امان از سوختن و … اصلا بی فایده بود تمام شب تا صبح رو بیدار بودم و تمام تنم از گرمای وحشتناک خیس از عرق دست میزدم روی کمرم اتیش میگرفتم، انگاری آتش کنارم روشن بود و من داشتم میسوختم ????بخدا که سوختم
  تمام شب گریه میکردم سوره ها هیچ تاثیری نداشتن تنم اتش گرفت از نوک پا تا موهای سرم خیس از عرق بود، زیرکولر گازی عرق میکردم و تنم اتش میگرفت
  چقده اذیت شدم که فقط خدا میدونه
  برای اینکه دیگه نسوزه باید چه کرد؟ با تشکر فراوان خدا خیردنیاو اخرت بهتون بده

  1. وعلیکم السلام و رحمت الله
   باید بالای این خواهر کسی دیگری رقیه بخواند
   و کسیکه در حجامت وارد باشد باید قسمت های که آن خانم حین خواندن رقیه شکایت میکند از احساس درد ، یا سوزش و غیره حجامت شود ، با ذن الله جن اذیت میشود و باعث اخراج او میگردد .
   و اگر تشخیص جن عاشق دقیق باشد ، خارج شدن جن عاشق تنها به خواندن رقیه توسط خود شخص نهایت مشکل بوده و اثر ندارد و حتمی است که شخص دیگری این کار را کند .
   موفق باشید

    1. با سلام با همسرم مشکل زناشویی داریم
     علامت های جن عاشق را دارد ممکنه کسی کمکم کنه
     خواب های جن علامت جنگ رو بدنش احساس هاله ی روش و….
     09120518459

  2. سلام علیکم حتما باید به یک راقی مراجعه کنید.در شهرهای سنی نشین وجود دارد.از جمله سنندج و زاهدان.که در صورت مراجعه به زاهدان صد درصد مداوا خواهید شد

   1. سلام وقت بخیر من هر جا میرم برای کار تا مرحله اخر انجام میدم اون اخرین مرحله که باید برم سرکار نمیشه هر جا هم میرم خواستگاری نمیشه دخترا میگن نه بهم به بهانه های خیلی عجیب غریب من در سن ۲۳ سالگی یک بار با دختر عمو خودم عقد کردم و هر روز دعوا داشتیم زمانی که جدا شدیم این بلاها داره سرم میاد من اعتقاد ندارم ولی نمیدونم اما الان داره به این باور میرسم جادو اینا راست ولی این مادر دختر برای من درست کردن یا نع هر شب خواب بد میبینم خصوصا دم صبح

  3. ببخشید میشه در واتس اپ صحبت کرد؟
   بین من و همسرم جادو کردن. میخوام ببینم باز شده ؟ ولی ایشون هنوز آشتی نکردن ولی حال روحی خوب شده

  4. سلام خواهر شما غذا های طبع گرم میل نکنید غذاها رو معتدل مصرف کنید نه زیاد گرم نه زیاد سرد اگر در رحم احساس گرمی زیاد دارید در سرکه سیب قاطی با اب بنشینید موثر میباشد.هر ماه حجامت عام بگرید.

  5. سلام، متاسفانه گروه واتساپ لینکی که معرفی کردید ظرفیت برای عضویت جدید نداره و نمیتونم جوین بشم
   خواهش میکنم راهنمایی کنید چطور میتونم در این ارتباط راهنمایی بگیرم
   با تشکر

 7. با سلام و درود برشما
  بنده یک خواهر دارم و چند ماه پیش با یک پسر متدین و با اخلاق ازدواج کرد که خیلی هم از ازدواج باهم راضی بودن بعداز یک ماه الان خواهرم بی حوصله شده بیشتر می خوابه شبها کابووس میبینه حوصله ی خونه خودش رو نداره دلش میگیره احساس افسردگی میکنه از فکر کردن به بچه دار شدن به شدت میترسه و استرس میگیردش شدید استفراغ میکنه کارش اکثرا گریه کردنه البته به نماز و اذکار و دعا هم پایبنده اگر میتوانید ما را در این امر با توضح کافی و ساده و کامل یاری دهید جزایتان با الله متعال

 8. سلام.اجرکم عندالله بابت مطالب مفیدتون.ببخشید برادر ایا شما سرکتاب برای تشخیص سحر انجام میدهید؟وایا به جفت بودن ستاره برای ازدواج باید اعتقاد داشت؟

 9. طلسم حقیقتش به خود انسان بستگی داره.
  از دیدگاه من طلسم و جادو یه چیز احمقانه و شیطانیه.
  من وجود شیطان رو انکار نمیکنم و لی باید از انسان های شیطان نما ترسید مخلوقاتی که هم عمل میکنند و هم وسوسه.
  تمسخر خدا و اهل بیت کاریه که معمولا انسان های شیطان صفت و پست انجام میدند و طبق گفته ی قران حتی اگه شما مخلوقات شیطان صفت رو امر نهی کنید اون ها با خنده و تمسخر جواب شما رو میدند.
  هیچ راه هدایتی برای مخلوقات پست وجود نداره و جواب این خنده ها و نجاست کاری ها در قیامت با اتیشی که روح و روان انسان رو میسوزونه جواب داده میشه.
  یا علی مدد.
  عدالت خدا بهترین عدالت و دقیق ترین عدالت دنیای ماست.حتی بدی به اندازه ی یک ذره ی کوچیک هم محاسبه میشه.,و کسی ازش نمیتونه فرا کنه.

 10. سلام خسته نباشین
  من سه سال هرکاری میکنم یا ناقص میمونه با اخرش خراب از کار در میاد بعضی علائم رو دارم سه ساله ازدواج کردم انگار یه کسی وایساده جلو نمیزاره کاری انجام بدم بعضی روزا شده که حتی پول برای نون خال هم نداشتیم توخونمون بعضی شبا صدای اذان میشنوم باعرض معذرت وقتی کنار همسرم میخوابم یا میشینم یک لحظه احساس نفرت پیدا میکنم وخانومم رو به قیافه بد می بیننم از چند نفر بع من توصیه کردن به دعا نویس مراجعه کنم رفتم پیش چند نفر همشون میگفتن سحر داری ولی هیچ کدوم کلر نمی تونن بکن به دروغ میگن حل شده ولی من همون روحیه واحوالات رو دارم وبا اینکه وضع مالی بدی دارم باقرض گرفت از این اون رفتم شاید حل بشه ولی نمیشه واز شما تقاضا دارم که بهم کمک کنین واگر بررسی کنین خودتون میفهمین وضعم رو و یک شماره کارت بدین تا پولشو براتون بزنم چون رمز دوم ندارم قبل اینکه جواب بدین من پولشو میزنم اسم من رضا و اسم مادرم اشرف

  1. سلام…من ترس شدید داشتم..دارم..خودآرزایی داشتم..فیلم بد داشتم دیدم..مجرد هستم…38سال..قفل شده زندگی ام..ازدواج مورد نظرم جور نمیشه…بیماری اعصاب گرفتم..بدنم حالت لمس و بی حسی داره.نمیتونم نماز بخونم کنترل بدنم ندارم

  2. سلام آیات مربوط به باطل سحر پاشیدنی رو از اینترنت جستجو و پیدا کنید و به آب خوانده و در چهار گوشه اتاق پاشیده شود فقط جای پاک پاسبده شود و درب دستشویی این کار را انجام نده. با این کار هر گونه سحری که در حق خودت و همسرت شده است باذن خداوند یگانه باطل می شود این روش کاملا مجانی است و هیچ هزینه ای ندارد فقط هر روز به نیت باطل شدن سطر و دور شدن قضا و بلا صدقه بده

 11. لطفا‌ به بنده جوابی بدهید از خدا نامید نشده ام ولی خیلی بهم فشار میاد
  انشالله موفق باشید که خداوند یاور نیکوکاران است

  1. با سلام من دختری ۳۵ساله ام که از وقتی یادمه کارام گره داشته و سخت پیش میرفته,تحصیلات بالا و چهره مناسب و اخلاق خوبی دارم ولی خاستگار ندارم هر کسی بهم نزدیک میشه بعد یه مدت پشیمون میشه هیچ پیشرفتی ندارم و یه برادر ۳۱ساله دارم که مث منه خیلی قلب پاکی داریم اخلاق مداریم ولی هر کاری میکنم نه بختم باز میشه نه کارم پیش میره دعا نویس خیلی رجوع کردم سوره کهف رو چندین ماه هر پنجشنبه میخوندم مرتب زیارت عاشورا ,قران,یاسین ,طه ولی حتی یه موردم پیش نمیاد برام چه برسه به اینکه بخوام ازدواج کنم

 12. استاد من مبتلا به جن عاشق هستم کمکم کنید حتی شده حضوری خدمت میرسم
  لطف می کنید به من شماره تلفن بدهید

 13. سلام علیکم و رحمته الله
  می خواهم با شما با WhatsApp به تماس شوم
  اگر ممکن است بنده را کمک بفرماید.
  جزاک الله خیرا

 14. لطفا راهنمایی کنید.چند وقت پیش تو خونه اقواممون زیر قالی کاموا چهاررنگ که گره های زیادی زده پیدا کردن .لطفا راهنمایی کنید واسه چی بوده؟؟؟؟؟؟

  1. وعلیکم السلام و رحمت الله ، میتوانید از طریق فرم تماس بخش تماس با ما پیام تان را ارسال کنید

   1. سلام ببخشيد من هم طلسم سنگين دارم كه با هرمردي نامزد ميكنم رزق وروزيش بسته ميشه دختر خوش قدم وخوش روزي هستم ولي باهركسي وارد رابطه ميشم واسه ازدواج كلا بركت ورزق وروزي از زندگيش ميره و خيلي جاها رفتم واسه باطل كردنش ولي باطل نشده راه ها پيشرفت توزندگيم بسته شده كلا لطفا كمك كنيد

  2. سلام لطفا منو گروهتون عضو کنید منم به مشکل خوردم و بهم گفتم مسحور شدم و تو وجودم رخته کرده لطفا راهنماییم کنید ممنون

 15. با سلام این حدیث جالبرابا دقت زیاد بخونید:
  منبع : غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 146
  امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السّلام
  أَشَدُّ اَلنَّاسِ عَم ى مَنْ عَمِيَ عَنْ حُبِّنَا وَ فَضْلِنَا وَ نَاصَبَنَا اَلْعَدَاوَةَ بِلاَ ذَنْبٍ سَبَقَ مِنَّا إِلَيْهِ إِلاَّ أَنَّا دَعَوْنَاهُ إِلَى اَلْحَقِّ وَ دَعَاهُ سِوَانَا إِلَى اَلْفِتْنَةِ وَ اَلدُّنْيَا فَآثَرُوهَا وَ نَصَبُوا اَلْعَدَاوَةَ لَنَا

  کورترین مردم کسى است که از محبت و برترى ما کور گردد و بر ما دشمنى خود را آشکار کرده است،بدون این که گناهى از ما سرزده باشد،جز این که ما او را به حق خوانده ایم و غیر ما او را به فتنه و دنیا خوانده اند پس او دنیا را برگزیده و دشمنى ما را پیشه کرده است. نقل شد از https://hawzah.net/fa/Hadith/View/33308/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  1. سلام خسته نباشید عزیزان من حقیقتش به یک مشکل سختی برخورد کردم وازشماخواهشمندم راهنماییم کنید که چه کنم منوزن وبچم به چشه خانواده ام مکروه شدیم وهمه بفکربدیمون وشرمون هستن وقتی مارو میبینندانگاردنیاروسرشون داغون شده

 16. سلام از کجا میتونیم بفهمیم جنی که داخل بدن ماشده خودش اومده یا در صورت نوشتن سحر و طلسمی توسط انسانی دیگری بوده باش از کجا میتونیم اون کسی که این کارو با ما کرد رو پیدا کنیم

 17. سلام استاد ببخشید به من گفتن رقیه درمانی ب تنهایی گوش بدم میخواستم بدونم کار درستی عواقب نداره؟؟؟ واتساپ لینکش باز نمیشه

 18. با سلام و خسته نباشید
  لطفا شماره تماس یا آدرس ایمیل لطف کنید ، اون لینک واتس آپی که نوشتین کلا خراب هست
  تشکر

 19. دختر ٣٥ ساله با تحصيلات عالي و ظاهري مناسب و زيبا ولي متاسفانه اصلا خواستگار ندارم و با هر پسري هم آشنا ميشم با توجه به اينكه از من تعريف هم ميكنن ولي بعد از ٣ ماه عقب ميرن و جدا ميشن. برا همه كارهام با خوبي پيش ميرم ولي دقيقه آخر همچين در رو به صورتم ميكوبنن كه كلا همه چي خراب ميشه. نميتونم كار پيدا كنم. اينكه من همش با چنگالهام دارم براي زندگي زحمت ميكشم ولي نمي تونم نتيجه بگيرم و در همه موارد هم مثل هم ميشه. يكي ميگه جادو داري يكي ميگه نداري من واقعا نميدونم چيكار كنم لطفا راهنمايي كنيد

 20. از شما و از سایت شما و کسان که شما را در پخش و نشر پیام های اسلامی جهت رهنمایی جوانان در این زمان پر از فتنه و فساد که جوانان مان بیشتر از هر زمان دیگر در‌معرض آسیب و افکار و ترویح فرهنگی غرب قرار دارن برای نجاتشان میکوشید الله از شما راضی باشه.
  ودر اخیر یک سوال را که ذهن اکثر جوانان ماره درگیر کرده میخواهم از پرسان کنم. امید که در پاسخ آن همکار کنید.
  سوال : آیا در اسلام مذهب وجود دارد یا خیر
  جزدوم سوال : آیا آحاد مذهب خود باعث تفریق در میان مسلمانان نمی شود و به نحوی زمینه را برای بر انداختن برنامه های اختلاف انگیز دشمن فراهم نمیکند
  .تشکر

 21. باسلام من چندین سال ک مطمین شدم یا فردی برام دعا کرده ک هم بختم بستس هم از رزق و روزی دچارمشکل غیرعادی میشم جدیدا ب این باورم ک همزاد یا جنی منو تسخیر کرده و همه رو ازم دور و بدشانسی غمگینی و همه‌ انرژی منفی رو بهم وارد کرده عاجزانه ازاستاد باخرد میخوام ک کمکم کنه

  1. سلام.من چندین باردچارسحرشدم طوری بوم که همسرم روبزارم برم طلاق بگیرم.امامن سوره بقره صافات ایه الکرسی چهارقل راروی اب دم زدم چهارگوشه خونه ریختم توحیاط همه جاریختم خداروشکرطلسمهام باطل شدندخداشاهده راست میگم امااینکاروبایدصب ومغرب انجام بدی تاچهارروزخیلی مفیده

 22. سلام من هفده ساله هستم به مدت هفت هشت ماهه که مویض هستم مثلا جن به هرشکلی میبینم روی بدنم خراش یا کبودی میبینم وصداهای عجیب غریبی میشنوم وصدای درونم هست که فقط باعث میشه عصبانی بشم شب ها چقتی میخوام بخوابم فقط تکون میخورم وصدای ترسناکی از گلوم میاد بیرون در حین جیغ زدن و خفه میشم کابوس میبینم و بعضی وقت ها از خونه فرار میکنم چون از همهی اعضای خانواده متنفر میشم ویا خونه واسم مثل زندان میشه رفتم پیش چند ملا وسید قران درمانی ولی حواب نداد الا رفتم پیش یه زن که اون تالاش بکنه خوب لشم ترو خدا واسم دعا کنین و استاد لطفا جوابمو بدین ایا این سحر هستش وچه جور سخح ی هست خیلی از تون ممنونم تروخدا جوابمو بدین

 23. سلام استاد یادم رفت بعضی از مریضی هامو بنویسم همینجوری فراموشی هم دارم در این ماه ها وقتی نماز می خونم ایستاده منو به طرف زمین میکشن و زمین می خورم ووقتی میرم سجده سرمو بلند میکنن ودرحین قران خوندن لکنت میخونم بعضی از کلمه هارو وتوی قران صورت های جن میاد بیرون ووقتی ذکر میخونم نمی تونم به اتمام برسونم چون عصبانی میشم وکتاب ذکرو ازخودم دور میکنم حتی گاهی وقت ها کفر هم میگم یا خوانوادمو بدون اراده خودم گلوشو نو فشارمیدم یا اذیتشون میکنم وباصدای خواند قران خفه میشم وباصدای سگ هم کمی ناراحت میشم تروخدا جوابمو بدین استاد ایا این سحر هستش

 24. سلام استاد یادم رفت بعضی از مریضی هامو بنویسم همینجوری فراموشی هم دارم در این ماه ها وقتی نماز می خونم ایستاده منو به طرف زمین میکشن و زمین می خورم ووقتی میرم سجده سرمو بلند میکنن ودرحین قران خوندن لکنت میخونم بعضی از کلمه هارو وتوی قران صورت های جن میاد بیرون ووقتی ذکر میخونم نمی تونم به اتمام برسونم چون عصبانی میشم وکتاب ذکرو ازخودم دور میکنم حتی گاهی وقت ها کفر هم میگم یا خوانوادمو بدون اراده خودم گلوشو نو فشارمیدم یا اذیتشون میکنم وباصدای خواند قران خفه میشم وباصدای سگ هم کمی ناراحت میشم تروخدا جوابمو بدین استاد

 25. سلام یه سوال شما میگید با حمام رفتن یا لباس عوض کردن باز جن وارد بدن میشه و میگید در خانه چادر بپوش و اینا ینی شب موقه خاب چادر سر کنی و بخابی؟؟این دیگه چه جورشه من متوجه نمیشم پس کی چادر رو از سر برداریم یا کی لباس عوض کینم وای دارم دیونه میشم من یه طلسم خیلی بد دارم اما نمیتونم تو دیدگاه توضیح بدم برام دعا کنید😞

 26. من و همسرم دچار سحر تفریق شدیم و زندگیمون داره از هم می پاشه … به اشتباه به دعانویس های مختلفی مراجعه کردیم و مشکلاتمون بدتر شد
  لطفا اگر امکانش هست بهم بگید چه طور میشه با شما ارتباط برقرار کرد برای راهنمایی و رقیه شرعیه
  با تشکر

   1. سلام وعرض ادب من یکی از طلسم شده ها هستم میخواهم بختم باز بشه هر چه زودتر ازدواج کنم بخاطر من راه همه خواهرای دیگرم بسته هست نمیخوام من دلیل تباهی زندگی خواهرام بشم لطفا بخاطر رضای خدا کمک کنید خیلی کوشش کردم ولی موفق نشدم هرکی فقط فریب داد بس پدرم مادرم بخاطر باز کردن ای طلسم خیلی کوشش کردند ولی موفق نشدند خیلی خواستگار دارم در بیرون ولی هیچ کدام شان به خانه نمیاد این مشکل هر دختره برادر محترم خواهشا بخاطر خدا کمک کنید ممنون

 27. سلام استاد جادوی موکل دار چقدر میتونه صحت داشته باشه؟ میشه باطل کرد؟تو رو خدا راهنمایی کنید مطلع شدم واسه من جادوی موکل دار شدم

 28. سلام من ۶ساله مریضم اوایل خیلی نزدپزشک میرفتم دیگه خسته شدم وهم تمام داراییم خرج دوادکترشدمن یه کارگرساختمانم دیگه نتونستم کارکنم ۴۳ سالمه خداروشکرکه ازدواج نکردم والا بنده خدازنوبچه ام آواره میشدن بگذریم تاسه ماه پیش من اتفاقی فهمیدم که جن زده شدام تمام علایموداشتم ولی نمیدونم ازکدام جنسه بنظرم سرکار.عذرمیخام رودیوارادراررمیکردم یاآب جوش وایناندانسته ریختم دقیقانمیدونم اوایل نفستنگی شدیدی دچارشدم بعضی موقهااونقدنترس میشدم که ازهیچی نمیترسیدم بعضی وقتاازیه مورچه هم میترسیدم احساس میکردم شبهاتواتاق یکی کنارم هست بشدت بی اشتهاشدم پاهام دردمیکردتمام سیستم بدنم بهم ریخت۹۰ کیلوشدم۶۰ کیلوضعف عمومی داشتم از۳ ماه پیش ک فهمیدم باخوندن ۴ قل وآیتلکرسی……حالم کمی بهترشدحالاتوشهرمون دعانویس هست ولی میگن کارمانیس توروخدامنوازاین عذاب دربیارید۲ بارخودکشی ناموفق داشتم بخداپول جورمیکنم بهتون میدم ۶ ساله توجهنمم خداشماروحفظ کنه اینم شمارم 09379963076

 29. سلام.نمیدونم هرجاپیام میزارم هیچکس جواب نمیده تازه اصلاهرکاری میکنم حافظم یاری نمیکنه هیچیزبیادم نمیادسردرگمم میخام یکاری بکنم ازیادم میره فقط راه میرم میگم من چیکارمیخاستم بکنم حالم خیلی بده عصبی میشم گریه میکنم همهچیزدوربرم گمیشه مثلامیخام یه ‌پیام بذارم انگارمیخام کوهوجابجاکنم اینقدبرام سنگینه دستام خودبخودمیپره بدنم خیلی خیلی ضعیف شده خوابهای بی معنی میبینم۳ یا۴ بارتوخواب وحشت زده بیدارشدم انگاربه روحم ضربه زدن یه حالتی که باحرف نمیشه گفت خیلی وحشت زده شدم خواهش میکنم کمکم کنیدچنروزیه ازاینترنت رقیه شرعی گوش میدم ولی چیزی حس نمیکنم بخدااین چن خطوبزورنوشتم حالوحوصله وتوان هیچکاری روندارم کمکم کنید

 30. از انجایی که میگم هر کاری مثلان کسی که شوهرش رفته برگردانده کسی که بچه دار نمی شود بچه دار شده کسی که بختش بسته بود بختش رو باز کرده کسی که مریض بوده درمان کرده کسی که تو خونش آرامش نداشته آرامش برگرار کرده همه کار که فکر کنی بلده کارهای خوب خدا پسند

  1. سلام وعرض ادب من یکی از طلسم شده ها هستم میخواهم بختم باز بشه هر چه زودتر ازدواج کنم بخاطر من راه همه خواهرای دیگرم بسته هست نمیخوام من دلیل تباهی زندگی خواهرام بشم لطفا بخاطر رضای خدا کمک کنید خیلی کوشش کردم ولی موفق نشدم هرکی فقط فریب داد بس پدرم مادرم بخاطر باز کردن ای طلسم خیلی کوشش کردند ولی موفق نشدند خیلی خواستگار دارم در بیرون ولی هیچ کدام شان به خانه نمیاد این مشکل هر دختره برادر محترم خواهشا بخاطر خدا کمک کنید ممنون

 31. سلام
  من به یه شخصی علاقه دارم چندوقتیه ک علاقه ی بینمون بطوز عجیبی کم شده رفتم فال گرفتم گفتند ک طلسم شدن میشه یه پیشنهادی برای باطل کردن طلسم از راه دور بطوری ک اون شخص متوجه نشه بدید

 32. سلام و خسته نباید،بنده ۲۳ سالمه،خونه قبلیمون که بودم آپارتمام بود موقع خواب یکبار صداهای عجیب و غریب میشنیدم به طوری ک هرچی دقت میکردم نمیفهمیدم چی میگن خنده های وحشتناک یابعضی وقتا باهام جرو بحث میکردن حرصم رو درمیاوردن ولی نمیدونم سره چی و چی میگفتن ولی فقط میدونم ب حدی حرصم رو درمیاوردن ک یا گریم درمیومد یاجیغ میکشیدم،خونه قبلیمون یه نفر براامرخیراومد ولی خب خودمادر اومد منو دید ک بعد فهمیدم پسره ک منو ندیده گفته سنش کمه،تواین خونه ک اومدیم ازدوستای پدرم هرکسی حرف ازدواج من روزد خودشون گفتن ک بیان ولی دیگه یادشون رفتو حرفی دیگه نزدن ازش نمیدونم علتش چی میتونه باشه.

 33. با سلام خسته نباشی ببخشید مزاحم شدم من یک ازدواج نافوفق داشتم تو خونم یه دعا پیدا الان کارم ب طلاق کشیده آیا اون دعا تو طلاقم دست داشته چطور میتونم باطلش کنم

  وه یک سوال :آیا درسته که میگن بعد۴۰روز دعا خود ب خود باطل میشه

 34. سلام وقت بخیر من فلفل سیاه سوزاندم به نیت جلب معشوق ولی نمیدونستم‌که بعد سوزاندن باید بریزم تو یه جای دیگه موند رو گاز تا پودر شد ونریختمش فک کردم باید بمونه الان‌متوجه شدم عشقم‌مریضه ودعا روش اثر کرده که بیحال شده توروخدا راهتمایی کنید چیکار کنم حالشو خوب کنم

 35. سلام . دارم نابود میشم . لطفا برای من و امثال من که گرفتار این مشکلات هستن دعا کنید . پیش یه راقی رفتم که بعدا معلوم شد کلاه بردار بوده و پیش یکی دیگه هم رفتم گفت یه هفته بعد بیا دارم دیوونه میشم . خدا این بلا رو سر هیچکسی نیاره . کل شبانه روز توهم می بینم و میترسم . صد بار آرزوی مرگ میکنم . هر چقدر بیشتر نماز و دعا میکنم حالم بدتر میشه . خدایا خودت کمکم کن .

 36. سلام علیکم و رحمةالله
  دو مساله دارم اولی کوتاه تر هست و ابتدا عرض میکنم: متاسفانه بنده به عمل قبیح استمنا مبتلا بودم و حال حافظه و قدرت به خاطر سپاری کتاب ها و دروس برای من بسیار کم و ضعیف شده آیا جنی وارد بدن بنده شده ؟ طریقه دفع آن چیست ؟

  دوم : پدر بنده سال ها پیش هنگامی که جوانکی بوده سر دعوا و بحث با پدرش قهر کرده و از شهر خود به شهر قریبه میرود تنها حدود ۶۰۰ کیلومتر دور تر (قبل انقلاب) خودش میگوید من جایی نداشتم شب ها بخوابم و در کوچه ها و بازار پر از لات و چاقو کش بوده و من از ترس تا صبح نمیخوابیدم و سه روز بدون غذا آنجا بوده و با کسی هم از سر غرور حرف نمیزده و غذا طلب نمیکرده فقط یک شب به مجلس روضه امام حسین وارد میشود و یک شام آنجا میخورد و خارج میشود بعد از آن در یک شرکت کاری پیدا میکند و مشغول میشد از آن طرف مادرش میرود پیش یک دعانویس (صاحبخانه‌شان دعانویس بوده) و میگوید که پسرم رفته نمیدانم کجاست و … یک دعا بنویس برایم تا بیاید دعانویس هم یک دعا به او میدهد و میگوید این را به یک درخت آویزان کن وقتی یاد به آن بخورد دل پسرت پر میکشد که بیاید به خانه و صبح زود خانه است و از قضا همین طور هم میشود مادرش دعا را به درخت میبندد و فردا سحر صبح پدر من به خانه شان بر میگردد بعد از آن دچار حالاتی مثل غش میشده که کارش به بیمارستان میکشیده و میگویند به دلیل اعصاب خردی هایی بوده که در خانه به همسرش داشته (همسر سابق او دچار مشکلات روانی بود) وقتی با مادرم ازدواج کرد (همسر سابق را طلاق داد به همراه چهار فرزند که سه تا دچار مشکلات روانی بودند) مادرم فهمید که زمستان ها دچار حالات عجیبی میشود مثلا شب ها خوابش نمیبرد و تاصبح بیدار است اخلاقش سریع تغییر میکند و حرف هایش بکدفعه عوض میشوند او که فرد ساکتی بوده حالا بسیار حرف میزند در حالات شدید شب ها پیاده از راه متروک به شهری که ۳ کیلومتر فاصله داشته میرفته و میامده تا صبح و در صحرا مینشسته و رادیو گوش میداده و الان هم بنده ملاحظه میکنم که حالت عادی ندارد (بیشتر در حرف زدن و شب بیداری و تغییر اخلاق) و اکثرا فقط در زمستان و وقتی هوا سرد میشود اینگونه است بقیه سال شخصی ساکت و سالم است

  لطفا کمک کنید آیا مشکل روانشناسی دارد یا ماورا طبیعه و راه حل چیست ؟ خیلی ممنون میشوم پاسخ دهید . با تشکر .!

 37. با سلام سالت شون مضخرفه وخرفاتی اصلا مگه فرشته ها نامحرمن که حیا کنند داخل خانه نشوند یا عروسک ها را جمع کنیم که چی لطفا از راه قرانی راهنمایی کنید و به این دعا نویس های بی همه چیز پول ندید اگر میخواید این جادو چمل هل جمع بشه

 38. سلام علیکم ورحمه الله و برکاته ببخشد مزاحم شدم من خانمم چند وقت مریض معده داره و شب ها تاریکی میترسه و زود عصبانی میشه میگه وقتی تو که خونه نیستی من سالمم ولی وقتی که میایی خونه من خواب وکسلی میگیرم و حوصله خودم ندارم میشه راهنمایی کنید و یک راقی خوب معرفی کنید از سیستان بلوچستان چابهار مزاحم میشم ممنون از سایت تان اجرتان با الله جزاکم الله خیرا
  منتظر جواب تان هستم

 39. با سلام برای دفع همزاد با شخصی که مطمین و کاربلد هست میشه ارتباط گرفت راهنمایی کنید خیلی محتاجم به دفع همزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید