کبر و غرورمهلکات

کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد؟

غرور و سرکشی قطره ی آب بد بو - بخش دوم

﴿غرور و سرکشی قطره ی آب بد بو﴾:

﴿ بخش دوم﴾:

???? یک بار دیگر سلام های فجریه و قلبی بنده تقدیم تک تکِ تان باد.

اگر بخاطر داشته باشید، در بخش اول، روزی پای نصیحت و صحبت برادری که نماز نمیخواند، ولی روزه میگرفت، نشستم و نصایح و وصایایم را با او در میان گذاشتم، که بعد ها، این برادر عزیز ما، یک انسان موحد و پرهیزگاری بدر آمد.

در ادامه ی صحبت های قبلی ام به او خطاب کردم:

????برادر خوبم:

تندرستی، امنيت، خوراک، پوشاک، آب و هوا، همه اينها، نعمتهای بی بدیل الله سبحانه و تعالی هستند که تو از آنها بهره مندی؛

تو تمام دنيا را داری، اما درک نمیکنی که صاحب حيات و زندگانی هستی، ونمیدانی که الله سبحانه و تعالی نعمتهای ظاهری وباطنی خويش را بر شما فرو ريخته است،

???? دو چشم، دو پا، دو دست و لب و زبان؛ { فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } “کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد؟”

????آيا اين چيزِ کمی است که تو، بر روی پاهايت راه می روی و حال آنکه کسانی هستند که پاهايشان، قطع شده است؟.

????آيا اين، امر ناچيزی است که تو، در حالی به راحتی می خوابی که خواب بسياري از مردم پريده است؟

????و آيا اين را دست کم گرفته اي که تو، با شکم سير می خوابی و آب خنک می نوشی؟

???? حال آنکه کسانی هستند که آب و غذا به آنها نمی چسبد و برايشان گوارا نيست.

در شنوايی خود فکر کن که از ناشنوايی در امان مانده ای.

به بينايی ات بنگر و ببين که چگونه از نابينايی نجات يافته اي.

به پوست خود نگاه کن که چگونه از بيماريهای پوستی همانند پيسی و جذام رهايی يافته ای.

در عقل خود بينديش که خالق مهربان نعمت عقل را به تو داده و تو ديوانه نشده ای.

???? آيا حاضری چشمت را از تو بگيرند و در برابر آن به اندازه ی کوه های سر بفلک کشیده ی هندوکش به تو طلا بدهند؟

???? آيا حاضری شنوايی ات را به ازای مبلغی به اندازه ی کوهها بفروشي؟

آيا راضي می شوی که کاخهای مجلل را به تو بدهند و در عوض زبانت را از تو بگيرند و گُنگ و لال شوی؟

آيا دستانت را با گردنبندهای مرواريد معامله می کنی و مي پسندي که از آن تو باشند و دستهايت، قطع گردد؟

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

شکی نيست که نعمتهاي فراواني، تو را به آغوش گرفته است و تو نمي داني؛ از اينرو ناراحت و غمگين و افسرده زندگي مي کني!

???? حال آنکه نان گرم و آب سرد و خواب آرام داري و از تندرستي کامل برخورداري..

به آنچه نداری، فکر مي کنی و شکر آنچه را که داري نمي گزاری؛

از يک زيان مالي ناراحت هستي در صورتي که کليد خوشبختي در دست توست و گنجينه هايي از خوبيها، استعدادها و نعمتهاي مختلف در اختيار داري؛

????پس بينديش و سپاس بگزار، در وجود شما نشانه های روشنی از قدرت الله تعالی است. آیا این قدرت ها را نمی بینی و چشمانت را مانند کوران بسته ای؟

????درباره ی خودت و خانواده ات، و کار و سلامتی و دوستانت و دنيای پيرامون خود فکر کن، و از جمله ی آنانی نباش که نعمت الله سبحانه وتعالی را می شناسند؛ سپس آن را انکار می کنند.

﴿ بلی میفامُم …….. جان، اما، مه بسیار گناهکار هستم، چِتو میشه؟﴾

عزیز دل من، برادر خوبم!

???? گذشته ها، گذشته، به ياد آوردن گذشته و غم خوردن به خاطر فجايع آن، حماقت و ديوانگی است و اراده و زندگی فعلی را نابود می کند.

????عاقلان دوسیه های گذشته را مي پيچند و روايت نمی کنند؛ گذشته با طنابهائی محکم برای هميشه در سلول فراموشي بسته و زنداني می شود و هرگز از بند فراموشی بيرون نخواهد آمد، چون گذشته ها، گذشته و پايان يافته است.

از اينرو نه غم خوردن، آن را باز می گرداند و نه اندوه و ناراحتي، سامانش مي دهد؛

????چون گذشته، ديگر چيزي نيست و وجود ندارد. لذا در کابوس گذشته و زير چتری که وجود ندارد، زندگی مکن و خودت را از شبح و کابوس گذشته نجات بده، عزیز.

????آيا می خواهی آب رفته را به جوی باز گردانی و خورشيدی را که غروب کرده، طلوع دهی و نوزادی را که متولد شده، دوباره به شکم مادر بازگردانی و يا شيري را که از پستان چکيده، به درون پستان برگردانی و اشکی را که از چشم بر گونه ها سرازير شده، به چشم بازگرداني؟!

????برادر خوب من! این چی زندگی است که تو داری و در غمِ اینکه تو گنهکاری، نماز را ترک کرده ای، و با نوازش وسوسه های شیطان در گوشهایت، دروازه ی امید بخشایش ذات لایزال را خودت در مقابلت بسته ای؟

???? پرداختن به گذشته،آشفتگی به خاطر گذشته، سوختن در آتش گذشته و در آستانه ی گذشته افتادن، وضعيت اسفبار و تراژدی وحشتناکي است.

خواندن دفتر گذشته، ضايع کردن زمان فعلي و از بين بردن تلاش و لحظه کنوني است.

الله سبحانه وتعالی، امتهای گذشته و عملکردشان را ذکر کرده وسپس فرموده است: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ } “آن، امتي است که گذشته است”.

????کار، تمام شده و رفته است. از اينرو کالبدشکافی جسد، زمان و برگرداندن چرخهای تاريخ، فايده ای ندارد برادر خوبم.

????کسی که به گذشته بر می گردد، بسان فردی است که گندم آردشده را دوباره به آسيا مي برد و آرد می کند يا مانند کسی است که بُراده های چوب را دوباره اره مي نمايد.

???? خوب است که گناهانی که مرتکب شده، جلو چشمانت ظاهر شوند، و تو را بسوی الله تعالی و توبه ی راسخ بازگردانند، و هر باری که خواستی گناه دیگری را مرتکب شوی، بیادت آید که:

﴿ من، بار سنگینی گناهانی بر شانه ام دارم، چگونه دوباره بسوی گناهان ویران کن، رو آورم؟﴾

???? فقط یاد گناهان گذشته، برای ایجاد خوف از الله تعالی چیز بدی نیست، اما اگر تو بخاطر گناهان گذشته، نا امید شوی، این یکی از تلبیس های خیلی خطرناک شیطان است عزیز من.

شاید دلت شود گریه کنی ولی توبه نه!

از قديم به کسی که برای گذشته مي گريد، گفته اند:

????با گريه تو، مردگان از گورهايشان بيرون نخواهند آمد.. همچنين گفته شده که به خر گفتند: چرا نشخوار نمي کني؟ گفت: دروغ گفتن را دوست ندارم.

????مشکل ما اين است که از پرداختن و سامان دادن به زمان فعلي خود ناتوان هستيم و خود را به گذشته مشغول می نماييم؛

کاخهاي زيباي خود را فراموش کرده، براي مشتي خاک و تپه اي از بين رفته مرثيه سرايي و سوگواري مي کنيم.

????اگر همه انسانها و جنها براي باز گرداندن گذشته دست به دست هم دهند، نمي توانند آن را بازگردانند؛ چراکه اين کار، محال است.

مردم به پشت سر و عقب نگاه نمي کنند؛ چون باد به سمت جلو مي وزد و آب، رو به جلو جريان دارد و قافله، به سوي جلو حرکت مي کند. پس تو هم با سنت و قانون حيات، مخالفت نکن.

???? عزیز دل من! امروز ، فقط امروز!

چون صبح کردی، منتظر شام مباش؛ گويا فقط امروز زندگي خواهي کرد، نه ديروزی که با خوب و بدش تمام شده و نه فردايی که هنوز نيامده است.

????امروز فقط روز توست؛ عمر تو، فقط يک روز است؛ پس ذهن و خاطرت را فقط به زندگي امروز معطوف بدار؛ گويا امروز بدنيا آمده ای و امروز خواهي مرد.
????اگر چنين باشی، ديگر زندگی تو در ميان خاطرات تلخ و اندوه و ناراحتی گذشته و ميان توقع آينده و شبح ترسناک و خيزش وحشتناک آن از هم نخواهد پاشيد.

???? توجه و تلاش و ابتکار خود را فقط صرف امروز بگردان. پس امروز بايد نمازی درست و خاشعانه بخوانی و با تدبر، قرآن را تلاوت کنی؛ با حضور دل به ذکر بپردازی، کارها را سنجيده انجام دهی، اخلاقِ زيبا ارائه نمايی، به بهره و قسمت خويش راضی باشی، به ظاهر خود توجه نمايی و به جسم و تن خويش اهتمام بورزی و به ديگران فايده برسانی برادر خوب من.

???? ساعتهای امروز را تقسيم کن و از دقيقه های آن به اندازه ی سالها و از ثانيه های آن به اندازه ی ماهها استفاده کن؛

امروز نهال خوبی، نیکی، و مهر بکار و کارهای زيبا انجام بده.

از پروردگارت آمرزش بخواه و پروردگارت را به ياد آور و برای سفر از اين جهان، خودت را آماده کن.

بدين سان امروز با شادمانی و سرور و در امنيت و آرامش زندگی بسر می نمايی و از روزی و همسر و فرزندان و شغل خود و از خانه و دانش و جايگاه خود راضي خواهي بود.

???? يک جمله بايد بر لوح قلبت نقش ببندد؛ اين جمله را در دفتر خود با خط درشت بنويس و آن اينکه:

(امروز فقط امروز).

????اگر امروز نان گرم و گوارا بخوری، آيا نان خشکی که ديروز خورده اي يا نانِ فردا که هنوز معلوم نيست چه باشد، به تو زياني مي رساند؟

بخش های بعدی این مضمون زیبا را از این صفحه از یاد نبرید!

ا.ج.ع

ادامـــــــه دارد…..

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید