از شبکه های اجتماعیرحمت الله فطرتفیسبوک

آیانظام اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه بشری نیست (بخش اول)

آیانظام اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه بشری نیست

دین مقدس اسلام ازبدونزولش درروی زمین تاامروزباعقاید پوشالی واندیشه های گندیده ای منحط ومنزوی درتقابل بوده وحکمت بعثت پیامبرجدید[محمدبن عبدالله ص]که همانااصلاح جامعه بشری؛رفع نیازمندی های انسانی؛ دست تعاون باتهی دستان وکوتاه ساختن جماق ظالمین ازفرق مظلومین بوده باپاسخگوئی این نیازمندی های انسانی مرحله تحقق راپیمود .

به این اساس هیجگاه دردین مقدس اسلام جای درایت رادغدغه ؛جای خرد راسفاهت پرنکرده بلکه همیشه اندیشمندان پوشالی وسالوس صفت درمیدان مقابله به اضمحلال فکری مواجه شده یاازشرمساری زمانه اعتراف به حقانیت این دین نموده دست ازدشمنی برداشته اند.ویاهم ساکت دراین میدان متحیروگمراه گشته اند درهردورازتاریخ مبارزه درمیان صف حق وباطل مطابق باخواست جامعه ورونق بازارتهیه شده همچنان مسؤلیت دعات واهل ایمان درمقابل لانه های شیطانی درهرتاریخ فرق داشته است درصدراسلام مسؤلیت اهل خردوسپاهیان دین مقدس اسلام تنهابحث روی مساله اثبات گرائی حقانیت قرآن زدودن غبارافترا؛تهمت ودسیسه های نامردانه دشمنان اسلام طردودفع شایعات بی مورد ازکنارپیامبراسلام بود.

اماحالاوظیفه ومسؤلیت اسلامی درچنین وضعیت خطیرونامناسب که بسترعلمانیت ولادینیت درهرگوشه وکناردنیاگستریده ودعات شیطانی بحث نقدواعتراض علیه دین مقدس اسلام راازدایره انکاربه محوطه نقصان سوق داده لب اعتراض گشوده اند.لازم است درمقابل این شایعه افگنی دشمنان بایستیم باپاسخ قانع کننده ذهنیت آن عده جوانان که تحت شعارهای مزورانه عقلانیت قرارگرفته اند روشن سازیم
اعتراض اینجاست که نظام اسلامی پاسخگوی نیازمندی های جامعه بشری نیست ؟

اگرچه یک اعتراض نوین نبوده بلکه ازمدت های مدید به این سومطرح بود امادرجامعه موجوده ماجدیدالباس نوین به تن کرده کم کم صاحب مشتری شده است وکسانکه معلومات درست وکافی ازدین مقدس اسلام ندارند.ناآگاهانه ازعقب تریبیون این منبرایستاده جرئت مندانه به اعتراض خویش لباس روشن فکری جامه میدوزند.وبرای اینکه بامطرح ساختن این اسطوره های پوشالی روشن فکرگفته شوندبالغات پردازی های عجیبی توجه دیگران رابخودجلب میکنند.ناآگاه ازاینکه باانفتاح لب انتقادعلیه اسلام مستحق جهنم خدامیگردند.
آری درابتدای برخورد بااین پرسش ذهینت اکثریت افرادخصوصاکسانکه معلومات اسلامی شان به حدی بیشتری نیست لکه دارمیگردد..تااینکه بامطانت سری به دروازه دین بزنندوازمزایای نیک دین مقدس اسلام وپیامددعوت اسلامی وبرخوردپیامبراسلام ص مستفیدشوند بدانندکه طرح این پرسش های منتن بجزنتیجه مضحکانه چیزبیش نخواهدداشت
باسفسطه گوئی های عجیب مدعی ازیکجاودلیل ازجای دیگری تمدن وترقی جهان بشریت امروزی رادلیلی برعقب ماندگی وعدم پاسخگوئی دین مقدس اسلام برنیازمندی های بشری گرفته علیه دین میتازند
بی خبرازاینکه اسلام باتمدن وترقی درستیزنیست اسلام باثروت درجدال نیست اسلام باصنعت واختراع درتقابل نیست بلکه همیشه اسلام به فکرتعالی وترقی بشریت بوده وقرآنکریم دربساجاها بطورمعجزه اشارات بلیغ به اسباب تمدن وترقی داشته است واین یک حقیقت واضح است که دشمنان اسلام ازقرآنکریم استفاده اعظمی بردند وازقرآن سودجستند وامت اسلامی رادچارتفرقه افگنی ها داخلی خودساختند وهمیشه ازمنطق تفرقه باندازحکومت کن علیه مسلمانان بطوریک ابزاراستفاده کردند

 

منبع : فیسبوک رحمت الله فطرت 

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید