از شبکه های اجتماعیفیسبوک

سلسلهٔ نصـایح طلائی!

﴿بخـش نهم﴾:

???? درود و سلام های خویش را در این فجر پر برکت خدمت برادر و خواهر مسلمانم تقدیم میکنم.

امید از صحت کامل برخوردار بوده، ۷۶ نصایح طلائی را که در ۸ بخش قبلی گذشت، بخاطر داشته و بدان عمل نموده باشید.

و حال نصحیت هفتاد و هفتم:

????۷۷- ﴿ از زندگی، تجارب خودت، تجارب والدین، بزرگان و دوستانت بیاموز و اعمال و افعالی آنها را نادم ساخته، قبل از این که آن را مرتکب شوی، خودت را حفظ کن﴾

بلی عزیزان من!

???? تجربه در زندگی، منحصر به وقت و فرصت است.

در این جای شکی نیست که والدین ما، کوهی از تجارب مختلف در شئون وسیع زندگی اند و نیز فرزندان و نور چشمان شان را دوست دارند، و نمیخواهند توته ی جگر شان در مصیبتی دچار شوند.

???? با پدر و مادر بایستی دوست و قرینِ جان برابر باشیم، از تجارب و نصایح شان بیاموزیم، ولو آنها نخواهند در مورد چیزی صحبت کنند، بایستی لب های شان را به سخن زدن باز کنیم.

???? دوستانی هستند که تجارب خوب و بدی دارند، و پای صحبت ایشان نشتن، هم بار سنگین غصه های ایشان را می زداید و هم شما از ایشان چیز هائی می آموزید.

???? سرخروئی و سرفرازی نصیب کسی میشود که، قبل از ارتکاب یک عمل، باخودش بیاندیشد و از تجارب دیگران سود برد.

هوشیار کسی است که از تجربه ها درس بگیرد و خودش را در منجلاب ناکردنی ها نیاندازد، وقتی در این گردباد افتاد، آن وقت تپیدن مصلحت نیست.

الله تعالی بندگانش را از انداختن خود شان در تهلکه و هلاکت، بدستان خود شان منع کرده است.

???? مسلمان، خودش و برادر و خواهرش را با وصف درک و تفکیک خوب از بد، به تهلکه نمی اندازد.

مسلمان برادر مسلمان است، و هرگز او را شایسته نیست که به ناموس، عزت، حرمت، و محاسن مسلمان دیگر چشم بدوزد و سبب اذیت او شود.

???? مسلمان، همیشه سعی میکند از تجارب، آموختگی ها، پائین ها و بالا های بزرگان بیاموزد، و برای آموزش بایستی زحمت کشد، بخواند و با تنبلی خدا حافظی کند.

جای بسا تأسف است که تعداد زیادی با خواندن و مطالعه حساسیت دارند و برای صلاح و فلاح خود شان وقت نمیگذارند، و با تیشه ی بُرانِ غرور، بر ریشه ی خود، ضربه میزنند.

????۷۸- ﴿ از اندوه تحمیلی دست بردار و با خودت خیانت مکن﴾:

عزیز!

???? اندوهِ زیاد، قلب را مریض می کند، دست و پا را ضعیف میسازد، اطرافیانت را از تو دور میکند و به عزت نفس ات صدمه وارد میکند.

مسلمان، تمام امورش را به خالقش میسپارد، مداوای غم، درد، رنج، اندوه و خواسته هایش را صرف با او درمیان میگذارد و برای رفع مشکلاتش از او استعانت میطلبد، نه اینکه اطرافیانش را با اندوه انفرادی خودش مغموم و اندوهگین ساخته، بار دوش دیگران شود.

???? بعضاً انسان، با فطرت متجسس و وسوسه های شیطانی، مغایر اندوخته های اسلامی، برای خودش اندوه درست میکند، و برعلاوه ی اضرار صحی، صدمه ی شدید معنوی را نیز متحمل میشود.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

???? مسلمان، هر وقت خواست کاری را انجام دهد، با خالقش مشورت میکند، با دل مملؤ از صدق و صفا، وضو میگیرد و در کردن و نکردن امرش، استخاره میکند. نه اینکه برای هر شد و ناشدی اندوهگین شود و قلبش را مریض و رنجور سازد.

???? انسان بایستی باخودش وفادار بماند و قلب و دلش را از اندوه های تحمیلی حفظ کند.

قلبِ مریض، ایمان متزلزل، نبودِ اخلاص به او تعالی، بازیچه ی شیطان میشود.

شیطان چنین قلب را به آسانی تسخیر نموده، یه هر آن شکلی که خواسته باشد، صاحب این قلب را زیر و رو میکند.

????۷۹-﴿ کوتاهی هایت را جبران کن، آن وقت رهیاب میشوی﴾:

بلی عزیزان من!

???? کسی که کوتاهی هایش را جبران کند، و دوباره آن را تکرار نکند، و بر خلاف آن، در صدد ترمیم آن باشد، خیلی زود راهیاب می شود.

نفسِ انسان گرایش خاصی به منکرات دارد و صاحبش را بسوی زشتی ها و پلیدی ها میکشاند.

مسلمان سعی میکند تا تمام کوتاهی ها و خطا هایش را جبران کند و از زشتی هائی که دارد فرار کند.

???? اما، انسان های مغرور، متکبر و خود پرست، به لست خطأ های شان، روز به روز، لحظه به لحظه می افزایند، تا زمانیکه، دیگر مجال جبران این خطأ ها برای شان میسر نمیشود. آن وقت رهیاب شدنِ اینچنین اشخاص مشکل مینماید.

با خود نگوئید که:

???? من عالم و فهمیده هستم، من چنین و یا چنان هستم، کوتاهی ندارم، و…..

هر انسان، کوتاهی دارد که بایستی در آن نیک بنگرد و در صدد جبران آن قد علم کند.

???? یکی از دلایل رانده شدن ابلیس از مقامش، تکبر و غرورش بود، او میپنداشت که مقام او از آدم بالاتر است، و عقلش را بر نقل ترجیح داد، و رجیم شد.

عالمان و بزرگانی را سراغ داریم که باوجود علم شان، شیطان از طریقی ایشان را در کوتاهی و خطأ مصروف ساخته است که خودِ این بزرگواران در مورد حتی فکر هم نمیکنند.

????مسلمان، با خودش محاسبه میکند و تحویلدهی و جوابدهی یومیه را مانند عبادات دیگر مهم میشمارد.

????۸۰- ﴿ جای گذاشتنِ پایت را بشناس، بعداً پا گذار﴾:

کسی که جای گذاشتن پایش را نداند، می لغزد.

???? شب تاریک، آسمان بارانی، و طوفان شدید، جاده ها را از گِل و لای پر میکند، و سفر را صعب میسازد. اگر شما جای پای تان را نبینید، لغزیدن در لجن زار بعید نیست.

????در این زمانه، فتنه های متعددی آسمانِ ایمانِ انسانها را بارانی و طوفانی ساخته است و این فتنه ها در تمام راه های یک مسلمان، لای، گِل، لوش و لجنزاری درست کرده است.

در این زمانه سه طبقه ی مردم را در جامعه داریم:

????۱- بسا انسانها در این لجن ها غرق شده اند و با همان مفکوره ی کور کورانه و خرافاتِ تازه وارد، که اصلاً در دینِ مقدس مان جا ندارد، با تشدد و تعصب روان اند.

توده ی کوردلان و نافهمان دیگری نیز از این گروهک ها با چشمان بسته، پیروی کرده، گام های شان را در لجنزار فتنه ها، نادرست و نابجا میگذارند.

????۲- عده ی دیگری، با ملاحظه ی اعمال غیر اسلامی این مسلمان نما ها، بالعکس، جنبه گیری ضد اسلامی را اتخاذ کرده، این دریچه ی فتنه را برای دین گریزی خودشان، دلیل تراشی میکنند، که این نیز یک گام غلط و غیر اسلامی است.

????۳- گروه اخیر، همان هائی اند که جای پای شان را درست انتخاب میکنند و میخواهند حق را از باطل تفکیک دهند و به حقیقت رسند.

???? مسلمان، سعی میکند، اول جای پایش را خوب بشناسد، اگر توان شناسائی را نداشت، صبر را پیشه میکند، میخواند، مطالعه میکند، نزد بزرگی زانو میزند و جای پایش را خوب بلد میشود، بعداً در آنجا قدم میگذارد.

????مسلمان فرقه و فرقه بازی را بدور می افگند و با جماعت مسلمانان، تحت نام مسلمان، برای احقاقِ حقوقِ حقه ی برادر و خواهر مسلمانش، به قرآن و سنت چنگ میزند، و در مقابل تعصبات، خرافات، و نو آوری های این و آن ﴿ نه ﴾ میگوید و با جان و دل اصلاح می آورد.

???? ابی داود در سنن خود از معاویه بن ابی سفیان روایت می کند، حضرت معاویه گفت:

رسول الله صلی الله علیه وسلم میان ما بلند شد و به ایراد سخن پرداخت و فرمود:

????« ألا إن من قبلکم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین، ثنتان وسبعون فی النار، وواحدة فی الجنة، وهی الجماعة».

????آگاه باشید، اهل کتاب که قبل از شما بودند، ‌به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند.

???? و این ملت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شود،

هفتاد و دو فرقه به دوزخ می رود و یک فرقه نجات می یابد.

و آن یک فرقه همان جماعت مسلمانان است. ﴿صحیح سنن ابی داود: ۳/۸۶۹ شماره: ۳۸۴۲ ﴾

این حدیث با الفاظ مختلف، با اسناد صحیح، در نصایح گرانبهای حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم درج است.

???? با تحقیق و تدبر در این حدیث شریف، بدون شک که با گذاشتن پا بر محل نامناسب، و بروز فتنه های چند دهه ی اخیر، انسان به بسیار سادگی میتواند دستخوش مفکوره های غیر شود و با اندکی بیصبری، بیحوصلگی و نبودِ علم کافی پایش بلغزد.

از نسل جوان و پرقدرت جامعه میخواهم تا این نصحیت اخیرِ امروز را جدی بگیرند و دستخوش حوادث و فتنه های تازه وارد نشده، برای درک مفاهیمِ اصیلِ مکتبِ اسلامِ عزیز، شب و روز طلب علم کنند، بخوانند، مطالعه کنند و نزد بزرگان علم و ادب زانو زنند.

????در اخیر از بارگاه رب منان استدعا میکنیم تا ما را از این فرقه هائی که حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم در این حدیث مبارکه بدان اشاره نموه، نجات دهد و هدایت نیکی نصیب مان کند.

آمین! یا رب العلمین!

منبع : فیسبوک آیا میدانستید

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید