از شبکه های اجتماعیفیسبوک

سلسلهٔ مضامین امراض ساری درجامعه

آیا میدانستید؟﴿مرض نزدهم﴾
﴿ شخصیتِ کاذب﴾:
???? هی میدان و طی میدان، رسیدیم به مرض خطرناک و ساری نزدهم، که متأسفانه، از شاه تا گدا به این مرض بی اندازه خطرناک سردچار هستیم.
به این محاوره خیره شوید:
????میبخشید، پسر تان یک ماه است که لفظ ﴿ الف﴾ را درست ادأ نمیکند، تا زمانیکه ﴿الف﴾ را بصورت درست یاد نگیرد، آموختن ﴿ب﴾ برایش ممکن نیست!
???? پسرم، چرا نمیخواهی ﴿الف﴾ را درست یاد بگیری، مگر تو طفلی؟ ۱۲ سال داری و الف در جگرت نیست!؟
????مادر جان، اگر من امروز ﴿ الف﴾ بگویم، فردا، معلم میگوید ﴿ب﴾ بگو، بعدش هم ﴿پ،ت،ث، ج﴾ و ….
????بزرگان گفته اند: حقیقت را از زبان اطفال کشف کنید.
چی زیبا و معصوم است قلب های کوچکِ دوران طفولیت، اقلاً، مانند بزرگان امروز،شخصیت کاذب ندارند و نه هم دروغ میگویند.
???? انسانها به علت عدم اعتماد به نفس و خود محوری به خود شان، خودِ شان را، آنچه هستند، قبول ندارند. شخصیت اصلی و فطرت داخلی خود شان را نمیخواهند به دیگران نمایش دهند، و این کار باعث میشود، شخصیتِ دروغین و کاذبی را برای خودشان درست کنند.
شخصیت کاذب یک مرض خیلی خطرناک، ولی متأسفانه عالمگیر است که در آوان جوانی به انسان سرایت میکند.
???? اولین باری که انسان شخصیتِ کاذبی را برایش درست میکند، زمانیست که یک پسر و دختر احساس میکنند، جوان شده اند، و هورمونها و تعاملات بیولوژیکی در طرز برخورد، کردار، گفتار و نحوه ی برداشت شان، تأثیرات فاحشی میگذارد.
محیط خانواده و فامیل اولین مکتب شخصیت سازی برای اعضای خانواده است که پدر و مادر معلمین این مکتب اند.
???? حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم چی زیبا فرمود:
????والرجل راع فی أهله و هو مسئول عن رعیته. (متفق علیه)
????مرد سرپرست خانواده است ونسبت به آنان سؤال می‌شود.
بلی عزیزان!
???? مرد خانه سرپرست و مسؤل اهل بیتش است و او مسؤل است تا در محیط خانه فضائی را ایجاد کند، تا همه، بشمول همسرش، شخصیت زیبای اسلامی و دینی داشته باشند، و در صورت کشف شخصیت کاذب میان اعضای خانواده، عمیقاً تحقیق کند و راه و چاره ی کارش را بسنجد، چون این وظیفه ی او است و نزد خالقش مسؤل است، و از او دراینمورد سوال میشود.
????بهترین والدین همان هائی اند که درشکل گیری شخصیت اطفال شان، از آوان طفولیت میکوشند، نه آنانیکه از طفولیت اطفال شان را به بد و بیراه تشویق میکنند و اذهان معصوم شان را با گناه ملوث میسازند. از ارشادات نبوی صلی الله وعلیه وسلم است که میفرمایند:
????بهترین شما کسی است که برای اهل و عیال خود بهتر از دیگران باشد، من از همه ی شما برای اهل و عیال خود بهترم‌. سنن ابن ماجة (۱۹۷۷).
???? وقتی در مقابل یک طفل عملی را انجام میدهیم، این عمل، در حقیقت برای وی قابل پذیرش است. حال این عمل میتواند عمل خوب و انتباهی باشد، و یا یک عمل زشت و منکر.
???? تماشای برنامه های تلویزیونی، دیدن و یا شنیدن موسیقی در خانه و موتر (ماشین)، تماشای افلام، تقارب فزیکی با همسر، به هر نوعی که باشد، ﴿حتی در آغوش گرفتن﴾، و امثال آن، بمرور زمان، در شخصیت سازی و درجات ایمان طفل، بعد ها، خیلی تأثیر دارد.
????حال، این اطفال، که شاهد چنین اعمالی که از والدین شان، در مقابل چشمانِ معصوم، پاکیزه و عاری از گناه شان، سرزده است، آهسته آهسته شخصیت خود شان را شکل میدهند.
????الله سبحانه و تعالی، تحفه ی بی بدیلی به انسان تقدیم میکند، مرد را به مقام پدر، و زن را به مقام والای مادر ارتقأ میدهد، و به آنها طفلی را عنایت میکند.
تحفه ی باارزش تر از آن این است که، این طفل را شخصیتِ مقدسی میبخشد و فطرت پاکیزه ی اسلام را از بدو ولادت طفل به او میبخشد.
????بلی برادر و خواهر مسلمان!
هر طفلی که در این دنیا بدنیا می آید، الله سبحانه و تعالی، بدون در نظرداشت دین، مذهب، رنگ پوست و جنسیتِ والدینش، این طفلکِ نازنین را به فطرت پاکیزه ی اسلام می آفریند و تقدیم والدینش میکند، بدین معنی که تمام اطفال دنیا، همه بر فطرت مقدس اسلام عزیز خلق میشوند، چنانچه حضرت رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:
????كل مولود يولد علي فطرة الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه» أخرجه البخارى (1/341 و348 و3/308) ومسلم (8/53) والطيالسى (2359) وأحمد (2/393)
????هر مولود بر فطرت پاك اسلام به دنيا مي آيد، اما بعد از میلادش، والدين او، او را يهودي يا مسيحي يا زرتشتي بار مي آورند.
???? روزگاری بود که ما همه طفلکانی بیش نبودیم، در یک دنیای کوچک، ولی معصوم و بی دغلِ طفلانه ی خود مان میزیستیم، تا آن که با پای خویش گشتیم، و سرگردان شدیم.
????بیاد دارم، هنوز جوان نشده بودم، برادر بزرگوارم، که پدر معنوی ام است، استاد احمد فرید عارفی، کتاب سیرت النبی را برایم تحغه داد:
????﴿ در وسط خانه بنشین، و به آواز بلند، این کتاب را هر شب، برای ما بخوان، تا همه گوش فرا دهند، و از آن بیاموزند﴾
???? من میخواندم، و بقیه همه، گوش میدادند و میگریستند. روز ها، دقیقه شماری میکردیم تا شب، چادر تاریکش را پهن کند، و ما بخوانیم و لذت ببریم.
اما، در زندگی خانواده های امروز چی میگذرد:
????﴿او بچه همو چینلِ طلوع ره بیگی که چند دقه باد یک فلم هندی ره میمانه….نی پدر، ده اِی چینل، چی خوب خواندنائی ره میمانه…. خواهرش از آنطرف صدا میزند: نی نی تلویزیونِ یکَ بیگی که برنامی کاکا آصف است﴾
???? پدر و مادری که خودشان از مرضِ شخصیتِ کاذب رنج میبرند، چگونه میتوانند، برای اطفال شان شخصیت خوبی درست کنند؟
چرا جوامع مسلمانان از بی ثباتی و بی اتفاقی رنج میبرند؟ 
چون، اکثریتِ افرادِ این جوامع به مرض خطرناکِ ﴿شخصیتِ کاذب﴾ دچاریم و خودمان نمیخواهیم از این مرض رهائی یابیم. باخود میگوئیم: 
????بلی، من مسلمانم، بلی نماز میخوانم….بلی…. ولی، نه اعمال ما بمسلمان میماند و نه هم عبادات ما، چون از سالیان درازی، با شخصیتِ دروغین و کاذبی زندگی کرده ایم، و بر همین راضی هم هستیم.
????خانواده اولین و مهمترین محیطی است که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می کند.طبق تحقیقات بیشتر روان شناسان و جامعه شناسان تجارب سال های اول کودکی که معمولاً در خانواده ایجاد می گردد سازنده و زیر بنای شخصیت و رفتارهای بعدی کودک است حتی بعضی از روان شناسان عقیده دارند که تنها تجارب چند سال اول زندگی کودک شخصیت او را شکل می دهد و تجارب بعدی نمی تواند در اساس این شکل پذیری تغییر چندانی ایجاد نماید.
????پدر و مادر اولین مربی مؤثر در شخصیت سازی اطفال شان هستند، پدر راست رفت، پسرش راست میرود، مادر به شنیدن موسیقی و تماشای افلام پرداخت، دخترش نیز اعمال او را جایز میداند و به آن علاقه میگیرد.
????در سال های اخیر پژوهش های دامنه داری درباره ی عوامل خانوادگی موثر در رفتار و طرز فکر کودک انجام شده است این پژوهش ها نشان می دهند که تاثیر عوامل و روابط خانوادگی بر شخصیت کودک بسیار مهم و حیاتی است.
????والدینی که از اسلام فاصله گرفته اند، اطفال شان بیشتر بسوی مادیات و منکرات رغبت نشان میدهند و شخصیت آینده ی اطفال شان باعث بروز تشنجات در جامعه میشود.
????خانواده یکی از عوامل موثر در رفتار فرد است. محیط خانه اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد و نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست. در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش موثری را اجرا می نماید.
???? موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایده آل ها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آنها در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد. 
چنانچه می دانیم خانواده ها در زمینه ی اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، دینی، هنری و مانند اینها با هم اختلاف دارند. 
???? شکل خانواده ها، طرز ارتباط اعضای هر خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن به سر می برد در تمام موارد یکسان نیست.بنابراین تاثیر خانواده ها در رفتار افراد می تواند متفاوت باشد. 

????در یک خانواده شکل کار و طرز ارتباط اعضای خانواده طوری است که محیط خانواده را برای تامین احتیاجات اساسی کودکان چه در زمینه بدنی و چه در زمینه روانی مساعد می سازد، رفتار کودکی که در این خانواده پرورش می یابد با کودکی که محیط خانواده وی مانع تامین احتیاجات اساسی اوست کاملاً متفاوت است.
برادر و خواهر مسلمانم!
???? برای خیر، صلاح و فلاح خود، و تشکیل یک جامعه ی آرام و بی غش، لطفاً این مضمون را تعقیب و با تمام دوستان تان شریک سازید.
جزاک الله وخیراً!
ا.ج.ع
دوشنبه بیستم محرم الحرام ۱۴۳۷
۲ نوامبر ۲۰۱۵

منبع: فيسبوك آيا ميدانستيد

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید