سعادت

گناهکارم خدایا

گناهکارم خدایا

???? جای بسا خوشی و مسرت است که در این روز ها از صد ها جوان عزیز و حتی از برادران و خواهران ما از تاجیکستان و ایران پیام های خصوصی در مورد توبه و ندامت از طریق صفحه میگیرم و بی نهایت احساس خوشحالی میکنم، چون وجدان های زنده را در قلمرو وجود این عزیزان رغبت مرا به نوشتن مضاعف می سازد.

خواهری چنین نوشتند:

???? ﴿ میخواستم خودکُشی کنم، ولی صفحه ی زیبای شما یگانه دلیل زنده ماندنم شد، طرز نوشته های شما را بسیار دوست دارم، لطفاً در مورد توبه زیاد بنویسید، خیلی خوش دارم از جمله توابین باشم….﴾

عزیزان گرانقدر!

????شکرِ بی پایان آن ذات پاک و بی همتائی که این احساس زیبای ندامت و پشیمانی را در قلب های شما عزیزان جا داده و شما را بر توبه وامی‌دارد.

نفسِ انسان دارای صفات و حالاتی است که ممکن است با در نظر گرفتن شرایطی برای ذاتی عارض شوند.

????مثلاً هرگاه هوس‌های نفس بر انسان غلبه کنند و نفس مرتکب گناه و معاصی شود، نفس اماره درست می‌شود،

و اگر بعد از گناه توبه و پشیمانی صورت گیرد، نفس لوامه ایجاد می‌شود، چون انسان را بر انجام گناه ملامت می‌کند و در ارتکاب گناه و انجام حسنات دچار شک و تردید می‌شود.

وبالاخره نفس مطمئنه در صورتی است که محبت به خیر و میل به حسنات و دوری از شر و بدیها به ملکه و اخلاق راسخی در بدن تبدیل شده باشند. شرح طحاویة

????حقیقتاً این نفس‌ها برای یک انسان عارض می‌شوند، یعنی نفس انسانی دارای سه حالت می‌باشد، ابتدا انسان را به انجام گناه دستور می‌دهد سپس اگر ایمان بیاید نفس لوامه درست می‌شود و بعد از ارتکاب گناه انسان را محاکمه و سرزنش می‌کند و اگر ایمان قوت بگیرد به نفس مطمئنه مبدل می‌گردد.

????وقتی فرد گناهش را میان خودش و خالقش یک پرده و حجاب تاریک و مکدر می یابد، حتی نَفَس کشیدن را بر خود دشوار می یابد و نفس لوامه اش او را به محکمه میکشاند.

آری عزیز! محکمه ی وجدان. محکمه ای که او را سرزنش و نکوهش میکند و بی قرارش میسازد.

???? انسانی که چنین حالتی به وی رخ میدهد برای سکینه ی قلب و رفع عذابِ وجدانش بایستی اشک های ندامت بریزد و توبه کند تا ردِّ پای گناهانی را که مرتکب شده است در قلبش همانند یک لکه ی سیاه باقی نمانَد.

تاثیر گناه بر قلب????طبق فرموده ی رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم، هر که گناهی را مرتکب میشود، یک لکه ی سیاه در قلبش حک میشود و بمرور زمان و ارتکاب گناه بعد از گناه تعداد لکه های سیاه آنقدر زیاد میشوند که تمامِ قلب را سیاه میکنند، و هر آنگه که قلب سیاه شود، تمام وجود انسان همانند قلب سیاه و تاریک میشود.

???? این زمانیست که وجدانش از بین میرود و محکمه ای در قلمرو وجودش وجود ندارد که او را محاکمه کند.

درست همانند غیبت کنندگان، دروغگویان، رشوه خوران، باده نوشان، زناکاران، دزدان، رهزنان، سارقین، آدم ربایان، دهشت گردان، آدم کشان و جنایت کارانِ حرفوی که این طبقه ی مردم را ﴿ بی وجدان ﴾ یعنی ﴿ انسان های فاقدِ نفس لوامه﴾ یاد میکنند.

از کجا بفهمیم گناه کاریم

????یعنی هرگاه، شخصی، هر کسی که باشد، ﴿ولو شما﴾ گناهی را مرتکب شود، و با ارتکابِ آن برایش ناراحتی رخ ندهد، و وجدانش او را مورد محاکمه قرار ندهد، این بدین معنی است که، فرد، آنقدر گناه کرده است که لکه های سیاه، تمام قلبش را فراگرفته و نفس لوامه در او ناپدید شده است.

پس او فاقدِ قاضی و محکمه ی خودی است و نه تنها ارتکاب هر نوع گناهی، او را ناراحت نمیسازد، بلکه، او از انجام دادن این گناهان لذت میبرد.

???? به عباره ی دیگر، وی چنین میپندارد که گناه، یک نوع غذای نفس سرکش و اماره ی وی است و اگر این غذا را به نفس اماره اش نرساند، در حق نفسش جفأ کرده است و قرارش نمیگیرد. نفس اماره، همیشه گرسنه وتشنه است، و مالکش را با وساوس شیطانی به ارتکاب گناهان وامیدارد.

????در این مرحله، که تمام قلب از تعدد لکه ها، بکُلّی سیاه میشود، انسان به پست ترین حالت جسمی و ادنی ترین حالت روحی میرسد.

در این حالت مسلمان بودن و نبودن برای شخص مطرح نیست، چون وی اعمالی را انجام میدهد که اسلام عزیز، مسلمان را از ارتکاب این اعمالِ منکر شدیداً نهی کرده است. پس آنانیکه انگشت انتفاد را به سوی اسلام دراز میکنند، سخت در اشتباه اند.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

????گرچه این مبحث خیلی حجیم و وسیع است، من بایستی این موضوع را روشن کنم تا بردران و خواهرانم جزئیات را بخوبی بدانند و وقتی با چنین اشخاص دین گریز و اسلام ستیز بحث میکنند، از همه اولتر این مهم را بدانند که دو دائره داریم:

????۱- دائره ی اسلام

????۲- دائره ی ایمان

???? دائره ی اسلام بزرگتر از دائره ی ایمان است و ایمان داخل اسلام است.

مسلمانانی داریم که ایمانِ متزلزل و سوال بر انگیزی دارند، و نیز مسلمانی داریم که درجات عالیه ی ایمانش او را به مقامِ ولیُ الله و ضِلُّ الله فی الارض ارتقأ داده است.

???? ارتکاب گناهان در مسلمان و غیر مسلمان باعث ایجاد لکه های سیاه در قلب میشود، و هر دو گروه، حالاتِ نفس اماره و لوامه را دارند.

این دلیلِ سکونتِ (انسان نیک) و (انسان شریر) در هر دو جامعه است، پس آنانیکه انگشت انتفاد را بسوی اسلام دراز میکنند از علم کافی برخوردار نیستند و به ناحق به طغیان خویش می افزایند.

????فرق میان قلب سیاه در یک مسلمان با قلب سیاه در یک غیر مسلمان، تنها و تنها در عقیده و باور های دینی شان است، و این دو، لکه های سیاه را با ارتکاب گناه بعد از گناه کسب کرده اند.

این عقیده و باور های دینی، در هردو ﴿ مسلمان و غیر مسلمان﴾ باعث نشده است که:

 1. ????۱- هر دو را از ارتکاب گناهان باز دارد.
 2. ???? ۲- هردو را بسوی نیکی و توبه سوق دهد.
 3. ???? ۳- هر دور را از مسیر بدی ها بسوی خوبی ها سوق دهد.

برادر و خواهر مسلمان!

????بحث خیلی جدی و بی نهایت باریک است و نوشتن یک جلد حجیم کتاب برای بیان این موضوع بسنده نیست.

???? هدف در اینجا، احتیاط است، و بایستی خیلی محتاط باشیم و با ارتکاب گناه توبه را فراموش نکنیم، تا خدای ناخواسته لکه های سیاه تمام قلب ما را فرانگیرد، و آن وقت شیطان آنقدر با انسان خودش را دوست و قرین میسازد که تزلزل ایمان و منکر شدن از وحدانیت الله تعالی، در فرد دور از امکان نیست.

و بر همین دلیل به مبحث مالکان قلب های سیاه، در هر دو طبقه ی مسلمان و غیر مسلمان اشاره نمودم.

برای بخشش گناهان چه باید کرد

????اولین گام:

پشیمانی قلبی و تصمیم جدی بر عدم تکرار گناه است که با بودِ نفس لوامه و سرزنش کننده در فرد بوجود می آید.

این حالت در نتیجه ی خوف از الله سبحانه و تعالی در انسان ایجاد می‌شود.

????گام دوم:

در قدم بعدی، با تمام اعضاء و جوارح بدن اعمال حسنه و صالحه ی گوناگون را انجام دهد و بدون درنگ و کوتاهی از صدق دل وضوی احسن بگیرد.

از نیکویی وضو آن است که ابتدا «بسم الله» گفته و در آخر وضو دعا و اذکار مناسب را بگوید.

????گام سوم:

بعداً برخیزد و دو رکعت نماز بخواند و در نماز مرتکب سهو و فراموشی نشود و با خودش در نماز گفتگو نکند (به فکر مسائل بیرون از نماز نیفتد) .در آن دو رکعت، اذکار و خشوع را به خوبی انجام دهد. سپس از الله سبحانه وتعالی طلب استغفار و بخشش کند.

???? بهتر است این دو رکعت نماز را در اوقاتی که نماز خواندن در آنها مکروه است ( یعنی : وقتی که تازه خورشید طلوع می‌کند تا آن که بلند شود، و وقتی که خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا وقتی که مایل شود، و زمانی که خورشید در آستانه غروب باشد تا وقتی که غروب کند ) نخواند.

???? رسول اکرم صلی الله وعلیه وسلم فرمودند:

???? ” ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله إلا غفر له.ثم قرأ هذه الایة: (والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن یغفر الذنوب إلا الله؟…ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون أولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ‌آل عمران (۱۳۵-۱۳۶)

????هر کس‌ گناهی را مرتکب شد، سپس پشیمان شد، وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند،سپس از خداوند طلب آمرزش‌ کند، خداوند گناه او را بیامرزد. سپس این آیه را والذین‌… خواند:

???? “‌‌و کسانیکه هر وقت‌گناه بزرگ و کار زشت را مرتکب شدند یا به خود ستم ‌کنند، فورا به یاد خداوند می‌افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می‌کنند و کیست جز خدا که ‌گناهان را ببخشد؟ و آنان بر گناهی ‌که کرده‌اند اصرار نمی‌ورزند در حالیکه از گناه خود آگاه باشند. پاداش این گونه ‌کسان آمرزش پروردگارشان و بهشت‌هائی است‌ که از زیر درختان آنها رودها جاری است‌، جاودانه در آن می‌مانند]”‌. به روایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه و بیهقی و ترمذی.

???? ونیز پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:

????” من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلی رکعتین أو أربعا مکتوبة أو غیر مکتوبة یحسن فیهن الرکوع والسجود ثم استغفر الله غفر له

????هر کس وضوی نیکو گرفت‌، سپس برخاست و دو رکعت یا چهار رکعت نماز فرض یا غیر فرض را با رکوع و سجود نیکو بجای آورد، سپس از خداوند طلب آمرزش‌ گناهان خود نمود، آمرزیده می‌شود”‌. طبرانی درکتاب ‌“‌الکبیر“ خود با سندی ‌“‌حسن‌“ از ابوالدرداء روایت کرده است.

????گام چهارم:

به انجام کار های نیک و حسنه، خیرات وصدفات، کمک و مساعدت با غریبان وتنگدستان، مساعدت در اعمار و خدمت به مساجد و بقیه اعمال صالحه مبادرت ورزد و هر وقتی که شیطان او را وسوسه نمود و نفسش او را بسوی گناه تشویق کرد، بر ضد آن قد علم کند و کار های نیک و صالحه ی بیشتری را انجام دهد.

???? چنانچه میبینم، زمانی که حضرت عمر (رض) به اشتباه خودش در مناقشه‌اش با رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم در غزوه ی «حدیبیه» پی برد، گفت:

????بعد از آن واقعه اعمال صالحه‌ای برای پاک‌ شدن گناهانم انجام دادم. به مثال آمده در این حدیث صحیح بنگر و اندکی تأمل کن. رسول خدا فرمود:

????«إِنَّ مَثَلَ الَّذِی یَعْمَلُ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ یَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، کَمَثَلِ رَجُلٍ کَانَتْ عَلَیْهِ دِرْعٌ ضَیِّقَهٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَهً فَانْفَکَّتْ حَلْقَهٌ، ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَکَّتْ أُخْرَى، حَتَّى یَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ (احمد)

????«همانا مثال کسی که اعمال بدی انجام می‌دهد و سپس به دنبال آن اعمال حسنه‌ای انجام می‌دهد مانند کسی است که بر تنش لباس زره فولادی تنگی است که نزدیک است او را خفه کند، به دنبال آن عملی حسنه انجام می‌دهد پس یک حلقه باز می‌شود بعد از آن حسنه‌ای دیگر انجام می‌دهد و حلقه دیگری باز می‌شود تا آن که زره فولادی از تن خارج شده و بر زمین می‌افتد».

???? بنابراین حسنات، فرد گناهکار را از زندان معاصی و گناهان آزاد کرده و به جهان بزرگ طاعت و بندگی می‌رساند.

ابن مسعود نقل می‌کند که مردی نزد رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم آمد و گفت:

????ای رسول خدا! من زنی را در باغی دیدم و به جز جماع، همخوابگی هر کاری را با او انجام دادم، بوسیدمش و تفریح کرده و همراهش بودم ولی غیر از این کاری نکردم، حال هر کاری می‌خواهی با من بکن. رسول خدا چیزی نگفت تا آن مرد رفت.

???? حضرت عمر(رض) گفت: اگر او خود گناهش را می‌پوشاند. خداوند گناهش را پوشانده بود.

رسول کریم صلی الله وعلیه وسلم نگاهش را به آن مرد انداخت و فرمود:(او را به نزد من بیاورید).

او را نزد ایشان آوردند پس این آیه قرآن را برای او خواندند:

????﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفَیِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّیۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ یُذۡهِبۡنَ ٱلسَّیِّ‍َٔاتِۚ ذَٰلِکَ ذِکۡرَىٰ لِلذَّٰکِرِینَ ١١۴﴾[هود: ۱۱۴] ????«در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوئل شب (که وقت نماز مغرب و عشاء است) چنانکه باید، نماز به جای آورید. بیگمان نیکی‌ها (از جمله نمازهای پنجگانه) بدی‌ها را از بین می‌برد. بیگمان در این (سفارش‌ها و قانون‌های آسمانی) اندرز و ارشاد برای کسانی است که پند می‌پذیرند و خدای را یاد می‌کنند و به یاد می‌دارند…».

????معاذ (رض) در روایت عمر(رض) می‌گوید:

ای رسول خدا! آیا این سفارش فقط برای اوست یا برای همه مردم؟

رسول خدا (ص) فرمودند:

????«بَلْ لِلنَّاسِ کَافَّهً»

????بلکه این پیام برای تمامی مردم می‌باشد»(مسلم)

همچنان بخوانید  (ده سبب براي مغفرت گناهان و محو اثر اعمال زشت)

???? این بیست و هفتمین مضمونیست که در مورد توبه مینویسم و اینبار بنابر خواهش زیادی از برادران و خواهران و خصوصاً این خواهر ما که قصد خودکُشی داشتند و حال ۱۱ سپاره ی قرآن را در ظرف سه ماه حفظ کرده اند،

???? چاه عمیقی را در منطقه ی محروم از آب حفر کرده اند و به حج بیت الله مشرف شده و منِ ناچیز را نیز در مجاورتِ دیوار و دروازه ی کعبه ی شریفه دعا کرده اند، به رشته ی تحریر درآوردم تا باشد که از برکت و عظمتِ قدرتِ قلم مسلمانان حقیقت را درک کنند و قلب های شان را از نفوذ لکه های سیاه حفظ کرده توبه را پیشه سازند، تا قلب های شان را از گناهان صیقل داده، روشنی و بصارت چشمان شان را با اشک های ندامت، تأمین بخشند.

???? و این را بدانید که، کسانیکه توبه نمیکنند و به توبه را به تأخیر می اندازند، آنها به تحقیق که مردمِ ظالم و ستمگری هستند و امکانات مواجه شدن به خطر از دست دادنِ ایمان ،سیاه شدن قلب و مهر زدن به قلب های شان خیلی زیاد است:

???? وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (حجرات ۱۱)

????و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند!

???? الله تعالی ما را توفیق توبه و مبادرت به اعمال نیک و صالحه نصیب کند!

???? بی‌تردید گناه و عصیان عاملِ از بین رفتنِ برکت و نزولِ عذاب الهی است، و آنچه بر سر پیشینیان آمد مجازات و کیفر زودرسی (بخاطر کفر و شرک و اصرار بر گناه و نافرمانی) بوده است،

و کیفرِ زودرس، شدیدتر و به یادماندنی‌تر است، الله سبحانه وتعالی درباره برخی از مجازات‌شدگان در دنیا می‌گو‌ید:

????وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (الحشر: ۳). ????و اگر نه اين بود كه خداوند ترك وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همين دنيا مجازات میکرد; و براى آنان در آخرت نيز عذاب آتش است!

???? و همراه با آن چه می‌خوانیم و میشنویم، و با وجود این همه نصیحت‌ها و پندها، بسیاری از کشورها و افراد و گروه‌هائی که به اسلام مباهات می‌کنند را می‌بینیم که بر گناهان کبیره اصرار می‌ورزند،

و به گناه کردن افتخار می‌کنند، و یکی از آن عاصیان به گناهش فخر می‌نمود، گویا کار نیک انجام داده، و آرزوی پاداش آن را دارد، و این افتخارکردن فریب و وسوسه ی شیطان است،

???? پس بر هر مسلمانی واجب است به پروردگارش روی آورد و رفتار خویش را اصلاح کند و توبه نماید، و بر گناهان گذشته ی خویش اندوهگین شود،

????بدون شک که پروردگار عزوجل توبه ی بندگان را می‌پذیرد و گناهان را مورد عفو قرار می‌دهد.

???? چه بسا مردمانی از سنگدلی و از بین رفتن برکت و وسوسه‌های شیطان و مشغول شدن به دنیا به جای دین شکایت می‌کنند.

و از فرموده ی پروردگار غافل هستند که می‌فرماید:

????وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (ابراهیم: ۴۲).

????گمان مبر كه خدا، از آنچه ظالمان انجام میدهند، غافل است! (نه، بلكه كيفر) آنها را براى روزى تاخير انداخته است كه چشمها در آن (به خاطر ترس و وحشت) از حركت باز می ‏ايستد.

????این آیه تسلی خاطر برای ستمدیده‌ و تهدید برای ستمگر است.

ابراهیم ‌بن ادهم می‌گوید:

???? ما نسلی بهشتی بودیم ابلیس با معصیت ما را فریب داد و از آن رانده شدیم، پس شایسته است که انسانِ گناهکار به زندگی خرسند نشود تا به وطنش «بهشت» بازگردد.

???? بنابراین همه ی این بدبختی‌ها جز بهره ی گناه و شوم بودن آن چیز دیگری نیست،

الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

???? أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (القلم: ۳۵-۳۶).

????«آيا مؤمناني را (كه در برابر حق و عدالت تسليمند) همچون مشركان و مجرمان قرار دهيم. شما را چه مي‌شود؟ چگونه داوري مي‌كنيد؟».

???? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الجاثیه ۲۱).

????آیا کسانی که مرتکب بدی ها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرارمی‌دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! چه بد داوری می‌کنند!

???? أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص ۲۸).

????آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند همچون مفسدان در زمین قرار می‌دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟!

عوامل گناه

???? عاملِ گناه غفلت و شهوت است، چون، غفلت و شهوت گناهکار را به گناه تشویق می‌کند و ریشه ی بدبختی است.

الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

???? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (کهف ۲۸)

????و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.

???? هوس و نادانی با هم علتِ گناهان است، چون اگر شخصِ هوس باز بداند که هوی و هوس بسیار آسیب‌رسان است قطعاً از آن دوری می‌کند، به همین خاطر صحابه می‌گویند:

????(هر کسی که نافرمانی خداوند می‌کند نادان و جاهل است).

???? ولیکن این بیچاره به نادانی‌اش معذور نیست، پس گناهکار بایـد در عواقب گنـاه و بـدبختی حاصل از آن در دنیا و آخـرت، پناه به الله تعالی بیاندیشد، چون گناهکار هنگامی که گناه می‌کند، نافرمانی چه کسی را می‌کند؟

???? بدون شک که او نافرمانی مالکِ هستی را می‌کند!

بلال ‌بن سعد می‌گوید:

???? ﴿به ناچیزی گناه نگاه مکن، بلکه به عظمت کسی که نافرمانی‌اش می‌کنید نگاه کن﴾

امروز، بسا جای تأسف است که بسیاری از مسلمانان، در جامعه ی ما، در ارتکاب گناه سهل‌انگاری نموده، و می‌پندارند که توبه محض گناهان را پاک می‌کند.

???? در حالیکه، گناه همانند یک زخم است، و این زخم میتواند به ﴿ زخمِ ناسور﴾ مبدل شود.

عزیزان گرانقدر!

???? از آن روزی بترسید که این زخم، لاعلاج شود، و سر تا پای ارتکاب کننده را بگیرد.

????توبه، به تنهائی اش، کافی نیست؛ بلکه لازم است انسان پشیمان شده و بیمناک باشد و همیشه طلب مغفرت نماید و همراه با آن احسان و کار نیک انجام دهد تا از جمله رستگاران مقرب قرار گیرد، درست همانطوریکه الله تعالی میفرماید:

???? إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (فرقان ۷۰)

????مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می‌کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است.

????وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (فرقان ۷۱

????و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، بسوی خدا بازگشت می‌کند (و پاداش خود را از او می‌گیرد.)

برادر و خواهر مسلمان!

???? هنگامی که جان و نَفس، شما را به گناه کردن فراخواند، و به انجام آن فکر کردید و در دل تصمیم به ارتکاب آن گرفتید، مطالبی که درباره ی شوم بودنِ گناه و عاقبتِ آن را که در ضمن این مضمون، در بخش های بعدی می آید، حتماً بخوانید، و عظمت آفریدگار و فضلش بر خویش را به یاد آورید،

???? پروردگاری که نعمت سلامتی و عافیت را به شما اعطا کرده است، و اگر این نعمت‌ها نبودند نمی‌توانستید گناهی ر انجام بدهید.

برادر و خواهرِ خوبم!

تا بخش بعدی به این حقیقت تدبر و تفکر کن:

????لذت گناه چند لحظه است؟

امیدوارم هنگام گناه کردن، تلخی محرومیت را به یاد آورید، فایده در لذتی نیست که عاقبت آن آتش است.

و نیز از خودت بپرس:

????لذتِ نیکی و عبادت چند لحظه است؟

????آیا این لحظات دیگر بار می آیند؟

????مگر چی میشود که لحظات بی برگشت را با گناه پُر کرده، از نیکی ها، اعمال صالحه و عبادات خودتان را محروم میکنید؟

???? تا بخش بعدی، از بارگاه رب ذوالجلال استدعا میکنم تا ما و شما را از پلیدی و گناه محفوظ بدارد.

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام دلم گرفته از خودم خدا چرا پس کمکم نمیکنه من گناهان بزرگی انجام دادم ولی نزدیک به یک سال است که توبه کردم وپشیمونم من با زن شوهر داری رابطه جنسی داشتم ولی نمی دونستم چه گناه بزرگی است که وقتی فهمیدم به گریه افتادم
  واز خدا طلب بخشش کردم من وقتی این گناه را کردم ۱۵ سالم بود نمیدونم که حقالناسی نسبت به شوهر ان زن دارم یا نه در سایت مرجع ام که گفت نه ولی بعضی سایت ها میگویند هست نمیدونم الان حالم از خودم به هم میخوره از خودم متنفرم
  دلم همش تو خودکشی ولی میدونم که این گناه بزرگ تری است وبه جهنم میرم
  ولی این حالت هم داره بهم آسیب میزنه زود به زود مریض میشم بدنم ضیعیف شده نمیدونم خدا منو بخشید امشبی که دارم این متن مینویسم شب نیمه شعبان هست
  و بازم میخواهم از خدا وامام زمان که مرا ببخشند ولی میدونم که فایده ای نداره
  میخواستم کمکم کنید .؟

  1. وعلیکم السلام و رحمت الله
   الله سبحانه و تعالی بخشنده گناهان است
   مهم این است که شما به درگاه او مخلصانه دعا کنید و کسی را به او شریک نیاورید

   (الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما): (جز کسی که توبه کند و مؤمن شود و عمل شایسته انجام دهد، پس آنگاه خدا بدیهای ایشان را به نیکی مبدل می کند، و خدا آمرزنده مهربان است )
   ( سوره فرقان )‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید