فیسبوک

شهادت چیست ؟وشهید کیست ؟

شهادت موهبه الهیست که الله متعال خودش ازمیان انسانها شهید راانتخاب میکند وبه درجه شهادت نائل میگرداند .هرکس سزاواراین موقف نیست وهرفردمستحق این امتیازنمی گردد.بلکه دیانت کامل میخواهد .ایمان به الله وعلاقه به رزوعقبی میطلبد.شهید باریختاندن خونش وبارنگین ساختن زمین صاحب بزرگترین امتیاز(شفاعت خویشاوندان )میگردد .اگربه نبودش قلب بازماندگان جریحه دارمیگردد اندوه غم وحسرت نصیب یک خانواده میشود.تپش قلب خویشاوندان شهید دیگران رابه غم شریکی وامیدارد.اماامید روزمحشریاس ؛کمبودی ونبود آن رابه امید وخوشی مستقبل مبدل میسازد.

اماسوال اینجاست که شهادت چیست ؟وشهیدکیست ؟

 


شهادت بمعنی کشته شدن وکشتن نیست شهادت بمعنی ریختاندن خون ورنگین ساختن زمین نیست شهادت موهبه الهیست شهادت بمعنی جان دادن وجان باختن درراه خداوبرای اعلای کلمه الله است وشاخصه اصلی آن بحث معامله خریدوفروش باخداست .شهید باریختاندن خونش ازخداباغ وبوستان اُخروی میخرد بازندگی اش حیات جاویدان رابدست میآورد. جواب پرسشی مطروحه را(شهادت چیست وشهید کیست ) حدیث پیامبراسلام (صلی الله علیه وسلم )  به وضاحت پاسخ میدهد .واین فرموده پیامبراسلام درجواب یک سؤالیست که ازپیامبرپرسیده شده که مجاهدکیست ؟درجواب پیامبراسلام (صلی الله علیه وسلم )  فرمودند:

مجاهدکسیست که درراه خدابخاطراعلای کلمه الله وحاکمیت نظام اسلامی وبرای به اهتزازدرآوردن بیرق اسلام بجنگد وجان ببازدوقت کشته شد مستحق شهادت میگردد وبه جان باخته گان میدان جهادشهید گفته میشود


به حق هرخودمرده استعمال واژه شهید جفاست وبه هرخودکشته لباس شهادت پوشاندن گناهست وبرای هرحلق آویزشده لقب شهادت افتتاح پروسه تساهل وتسامح به دین واسلام است نباید درمقابل مقدسات مجردتفوه بدون دلیل را درایت بدانیم نظریه پردازی کنیم مرثیه خوانی نموده ستایش ازحلق آویزشده گان کنیم .زیراشهادت بزرگترین موقف است وشهید صاحب اعلی ترین امتیازومنزلت است بدین خاطر الله متعال درقرآنکریم میفرماید :

برای کسانکه در راه الله جان باخته اند مرده نگوئید بلکه ایشان زنده اند ودرنزد الله متعال روزی میخورند وشمانمیدانید .


ازدیرزمان به این طرف درصفحات اجتماعی فیسبوک همیشه میبینم ومیخوانم که هرگروه به کشته شده گان طرف خود درمیدان نبرد شهیدمیگویند وبرای گرم سازی بازارخود برای جلب مشتری وازدیاد چکره های دنباله رو مهربرحق میزنند وخویشتن راداعیه دارحق میدانند خصوصا درحالت موجوده هردوطرف ادعای حقانیت رادارد وبرای مقتولین خویش شهید میگوید اگرمزدوری به هدف شوم دست به جنایت زد طفل معصومی راراهی جنت ساخت .واگر پدری رابی فرزند ومادری را بی اولاد ساخت وباگرفتن مزد ازطرف دشمنان طراح اهداف شوم دشمنان گردید.وبه خواست دشمنان لبیک گفت اما برای آن حلقه ءغلامی اش طورزر زدوده وملقب به اوصاف نیک اسلامی گردید وشهید نامیدندو…..

منبع : فیسبوک رحمت الله فطرت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید