اقوال علمای سلفعقیده و فقه

احکام پیرامون علم ستاره شناسی

احکامی ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ علم ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎسی

???? ﺑﺨﺎﺭی ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻗﺘﺎﺩﻩ می‌ﮔﻮﻳﺪ: الله تعالی، ﺳﺘﺎﺭﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺳﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

  1.  ﺯﻳﻨﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  2. ﺑﺮﺍی ﺭﺟﻢ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭ ﺟﻦ‌ﻫﺎ
  3. ﻭ ﻋﻼیمی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ
  4. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ.

↩ ﺍﮔﺮ کسی ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﺣﻤﺖ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ میﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

???? ﻗﺘﺎﺩﻩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎئی ﺑﺮﻭﺝ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

???? ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺟﺎﻳﺰ میﺩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻨﺮﺍ ﺣﺮﺏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

➖ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺍﺳﺤﺎﻕ، ﻧﻴﺰ ﺁن رﺍ ﺟﺎﻳﺰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ.

???? ﺍﺯ ﺍﺑﻮموسی ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ صلی‌الله‌علیه‌وسلم ﻓﺮﻣﻮﺩ:

⬅ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ وارد بهشت نمیﺷﻮﻧﺪ:

1-  ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ.
2- ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪی ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
3- ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

☑ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ:

1ـ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ.

2. ﺳﺨﻦ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﺪ، ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ.

3. ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻗﻤﺮ.

4ـ ﻭﻋﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺳﺨﻦ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮﭼﻪ پی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ.

✿°•┈┈┈••ৡ✵✵ৡ•┈┈┈•°✿

???? برگرفته از کتاب «#توحید» شیخ محمد‌بن‌عبدالوهاب با اندکی تصرف صص: 102-

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید