تنبلی و دین گریزی افرادجامعه

رخنه ی منافقین در صفوف مسلمانان

دین چیست و علتِ سُستی، تنبلی و دین گریزی افراد درجامعه بخش دوازدهم

رخنه ی منافقین در صفوف مسلمانان

(بخش دوازدهم):

در بخش قبلی علتِ هفدهم دین گریزی را که ﴿عقب ماندگی دینی﴾ بود مورد بحث قرار دادیم که شأ الله همه را بخاطر دارید.

اما، علتِ هژدهمِ دین گریزی!

۱۸- ﴿ رخنه ی منافقین در صفوف مسلمانان﴾:

نبود علم، دوری از کتاب و مطالعه، عدم علاقه به فراگیری محتویات شرع و دین، جامعه را بسوی گودال عمیقِ بی دینی و دین ستیزی کشانیده است.

چرا جوانان ما علاقه به خواندن مسائل دینی ندارند، و خودشان را به منکرات چسپانده اند؟

هرگاه، نظرِ الله سبحانه و تعالی از ملتی برگردد، آن ملت را به چیزی سرگرم میسازد که بدرد آخرت شان نمیخورد.

آیا بعضی از جوانان امروزی، به جز از لعب و لهو، مشاهده ی فلم های هندی، و غربی، درامه های مبتذل بالیوود و ترکی، شنیدنِ موسیقی و رقص و پایکوبی، شراب و زنا و معشوقه بازی، چیزی دیگری در بساط دارند؟

اگر تعداد اینچنین افراد، نسبت به افراد عابد و نیکوکار در یک جامعه صعود کند، این بدین معنی است که الله سبحانه و تعالی از این ملت رویگردان است و ملت را بحال خودش واگذار کرده است،

هر آنچه به ملت میرسد، از شرِّ منکراتِ خودشان بدیشان میرسد، و هر معصیت را شرّی است که با عدم رجوع به خالق شان و پافشار بدان معصیت، شرّش فراگیرِ عاصی شده، حتی، از شرِّ آن، دیگران نیز در امان نخواهد بود.

یکی از این فتنه ها، که در اثر عصیان و نسیان انسانها، بالای خودشان مقرر میشود، داروغه ها و پرپاگندچی های شیاطین و ابلیس است.

وقتی انسانها بیحد عصیان میکنند، اطرافیان خویش را به لجنزارِ گناه دعوت کرده، حلقه ی عصیانگری شان را وسیع میسازند.

این حلقه، بمرور زمان و استمرارِ گناهان از حلقه ی عصیانگرانِ خاکی، به حلقاتِ گنهکاران شیطانی تبدیل میشود.

گرایش جماعت بزرگی در یک جامعه به فسوق و گناه، فراموشی خالق یکتا، ناچیز شمردن دین، آدمی را از کالبد خاکی اش بیرون کرده، دوست و قرینِ شیاطین و ابلیس میسازد.

اگر درست بیاد داشته باشید، تا زمانیکه غیچک نوازان، آوازخوانان و نمایندگان شیاطین، به همان شکل سابق در ممالکِ غربی، امریکا و آسترالیا فراری بودند، و جرأتِ سفر کردن به افغانستان را نداشتند، آمارِ زنا، شرابخواری، و فسق و فساد خیلی پائین و ناچیز بود.

شرم و حیأ میان جوانان، یک امر بی نهایت مهم و حیاتی شمرده میشد، خانواده ها به عفت و عزتِ زنان و دختران شان همت میکردند،

مردان و پسران، از سخن زدنِ زن و خواهر شان با مرد، و یاپسر همسایه، غیرت میکردند و به زنان شان امر میکردند تا روسری های شان را بسر کنند.

دوکاندار، کسبه کار، تکسی ران، میوه فروشی، کراچی وان، دست فروش، همه، و همه کمتر دروغ میگفتند، و بوی صداقت و راستی هنوز لادرک نشده بود.

بمجردِ بروز فتنه های سمعی و بصری و صدور قوانین کفری، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و تأسیس صدها بنیاد فسق و فساد و فجور در جامعه، آهسته آهسته حجاب ها برداشته شد،

چادر ها و روسری ها، از سر به گردن آویزان شدند، واژه ها و الفاظ دوست دختر و دوست پسر، از طریق مهاجرینی که در ایران بسر میبردند، بداخل کشور وارد شد،

شبکه های مبتذل رادیوئی توسط موبی گروپ که اولین بار از طریق دولت آسترالیا، به سرپرستی یک افغانِ بی غیرت، پا به عرصه ی وجود گذاشت، به تحریک پسران و دختران جوان به عشق و عشقبازی پرداخت، و با نفوذِ خیلی سریع در داخل خانه ها، یک دنیای مملؤ از گناه و فانتزی را در افکار جوانان خلق کرد.

دخترانِ جوان، با شنیدن آواز، لطیفه ها، اشعار و موسیقی تحریک کننده ی شهوات و غرایض جنسی، عاشق چند نطاقِ این رادیو شده بودند، با وجود آنکه، چهره های این نطاقک ها هنوز در ستر و حجاب بود، چون از ترس جان خود، نمیتوانستند، خود شان را افشأ کنند، و یگانه هدف شان، ترویج فحشأ، فسق، فساد و راه اندازی مختلط ساختن پسران با دختران بود.

نوجوانانی که در آنوقت پانزده سال داشتند، امروز ۳۰ سال دارند، و این سِنّی است که از نیروی سالم فکری و بدنی یک فرد، میتوان به وجهه خیلی احسن، در پیشرفت وترقی یک مملکتِ به خاک و خون کشیده، استفاده کرد، و ثمره ی نیکی از آن برداشت.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

ولی، در طی پانزده سال گذشته، تاریخِ سرکشی های خراسان زمین از بدوِ تأسیس اسلام در این خاک، یکبار دیگر تکرار میشود.

زمانیکه اسلام در خراسان رسید، و دامنه ی اسلام وسیع تر شد، دولت مرکزی، در جزیره ی عرب، با درد سر ها و لشکر کشی های زیادی مشغول بود، هرباری که حکمروای تعیین شده به مرز های دوردست برای ترویج دین سفر میکردند، تا واپس برمیگشتند، مردم را دوباره مشغول آتش پرستی و بت پرستی شان می یافتند.

خراسانیان، بار ها از دین اسلام برگشتند، و برای دفاع از آئین خرافی پدران شان، برای پیکار برآمدند.

امروز، پیکارِ مردم این سرزمین در مقابل اسلام عزیز، با شمشیر و تفنگ نیست، جامعه، رنگ و بوی دیگری گرفته است، و میدان پیکار، خانه های نشیمنِ خانواده هاست.

بلی، میدانِ پیکار، با استفاده از تکنالوژی معاصر، از میدان های وسیع و جلگه های بلند، به داخلِ خانه های مردم انتقال یافته است.

متصدیان تلویزیون های مدخرف با شبکه های مبتذلِ انترنیت دست به هم داده، با رقاصه های شرق و غرب، همه از خارج به مملکتِ جنگ زده و نیمه بیجان، سرازیر شدند تا از طریق ترویج فحشأ و موسیقی، صاحب پول و جاه و جلالی شوند که در خارج به این آسانی نتوانستند آن را بدست آورند.

یکی از این نمونه های بارز فحاشی خواننده ای بنام آریانا است که در شهر لندن با یک ﴿سردار جی﴾ و یا بگفته ی عام ﴿لاله هندو﴾ در شهرکِ ﴿سَوت هال﴾ در لندن ارتباطِ نامشروع داشت و از این ارتباطِ نامشروع این زن بی حیا، همه ی لندنی ها باخبر اند.

افغانستان بیچاره، از دست روس ها و لاشخوار ها خطا میخورد، و بدست چند روسپی، قمار باز، زن طلاق، و شرابخوارِ وارد شده از غرب طعمه ی فتنه های چند آواز خوانی که چهار عیب شرعی در آنها دیده میشود، واقع شده، یکبار دیگر، عوام را به دین گریزی سوق میدهد.

برعلاوه ی اینچنین اشخاص، نطاقانِ ابلیس و فتنه اندوزانی که خود شان در خارج زندگی میکنند، با استفاده از  رسانه های ماهواره ای منافقینِ خودشان، مردم را بسوی فسق و فساد میخوانند، و فتوا های ابلیسانه ی شان را از طریق وسایل جمعی میان جوانان بشکل خیلی زیرکانه پخش میکنند.

کلیپ ویدیوئی شخصی بنام فرید یونس که موسیقی و رقص را حلال میداند، و بالای خواهر مسلمان و دعوتگر ما سیمین عمر، تعرضِ بیجا و نابکار میکند، یکی از نمونه های فعالیت های گروه منافق، میان جوانان و ملت است.

الله سبحانه و تعالی، کسانیکه فحاشی، موسیقی، رقص، سازندگی و منکرات را میان مردم شیوع میسازند، حق را کتمان میکنند، و ناحق و حرام را حلال میدانند، با شدید ترین لحن وعید داده است:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (نور۱۹)

کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردمِ با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید!

ان شأ الله، بزودی کلیپ ویدیوئی را در مقابل این تاخت و تاز بیجای این منافق تهیه و خدمت شما عزیزان با جوابات دندان شکن تقدیم خواهم کرد.

خواهر سیمین عمر، برادرانی دارند که برای حفظ عزت و ناموس ایشان و ناموس اسلام، خاموش نخواهند نشست.

موجودیتِ سلول های منافقین در ردیفِ مسلمانان در جامعه، و فعالیت های ابلیسانه ی ایشان جهت ترویج فحشأ و منکرات، یکی از عوامل دین گریزی جوانانی است که، در مورد اساسات اسلام معلومات کامل ندارند، و منافقین، همین قشرِ نافهمِ جامعه را هدف قرار داده، تخم فحاشی و دین گریزی را در زمین های قلب ایشان میکارند.

اما از این بیخبرند که:

﴿تا حق است، باطل است، و تا باطل است، مبارزه نیز جریان دارد﴾. و این مبارزه تا روز رستأخیز جریان خواهد داشت، ولو تعداد حق پسندان و حق گویان خیلی اندک هم باشد.

اگر ذات پاکِ الله سبحانه و تعالی، ما را از این گروه قلیل و اندکِ حق گویان و حق پرستان محسوب کند، احساس خوشبختی خواهیم کرد.

تا بخش بعدی این مضمون شما را به خالق یکتا میسپارم!

الله تعالی یار و مددگارشما عزیزان!

برادر و خواهر مسلمان!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید