فقهکتب فقه و اصول

احکام زکات طلا پول نقد و اموال تجارتی

رهنمائي شرعي براي اداي زكات پول نقد

 

در زكات دادن پول وپيسه ومبالغ نقدي حکم وحيثيت طلا ونقره را دارد ونصاب زكات آن نيز عينا نصاب زكات طلا ونقره است ومطابق قيمت يكي از آنها پرداخته مي شود.

اولا :

نصاب نقره (595) گرام است در صورتيكه يك سال هجري قمري را تكميل كرده باشد در بازار قيمت شود واز قيمت اجمالي آن (2.5%) پرداخته شود كه به مصلحت فقراء است نزد جمهور فقهاء..كسي كه قيمت همين (595) گرام نقره را داشته باشد از پول وپیسه نقد مالك نصاب شمرده مي شود.واز هر هراز افغاني (25) افغاني زکات بدهد.

ثانيا :

در شرائط كنوني كه طلا نيز مروج است نصاب طلای عیار (24)، (85) گرام ميباشد و نصاب طلای عیار (21)، (95) گرام و عیار (81) آن (110) گرام است در صورتيكه سال را نيز تكميل نمايد:

مثلا امروز قيمت يک گرام طلا در بازار (2300) افغاني است.

همين (2300) را ضرب (85) ميكنيم كه قيمت (85) گرام طلا (195500) هزار افغاني مي شود وكسي كه همين مبلغ را داشته باشد وسال را نيز تكميل كرده باشد بالايش فرض است كه زكات آنرا بكشد وبدهد بدون تأخير كه از هر هزار افغاني (25) افغاني مي شود، واز هر يک لک افغاني (2500) افغاني زكات مي شود يعني بايد (2.5%) پول وپیسه كه زكات واجبي دارد بكشد .

زكات-پول-نقد

زكات طلاي خانمها در مذهب حنفی

يكي از خواهران از شهر كابل چنين سوال نموده :

استاد محترم تقريبا بيشتر از (150) گرام طلا دارم كه ميپوشم واستعمال مي كنم آيا اين طلا زكات دارد بعض مردم ميگويند كه زكات ندارد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

چونكه در افغانستان مذهب فقهي امام ابوحنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله ويارانش مروج است ودر مسائل فروعي فقهي واجتهادي مردم وهموطنان عزيز ما پابند اين مذهب هستند بايد در زكات طلا هم پابند این مذهب باشند ، طلاي كه نصاب يعني (85) گرام را تكميل كرده باشد وسال بالايش گذشته باشد زكات دارد ودر بازار قيمت شود واز هر يک لک افغاني (2500) پرداخته شود وشما همان (150) گرام را در بازار قيمت كنيد ومي توانيد توسط تلفون از طلا فروشي پرسان كنيد وبعد از فهمیدن ودانستن زكاتش را بپردازيد ..اين تنها مذهب امام ابوحنيفه ويارانش نيست بلكه يک مجموعه از فقهاي صحابه از جمله عبد الله ابن مسعود، و عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، هم به اين نظرهستند وآنرا فرض ميدانستند.

درست است كه مذهب جمهور فقهاء اين است كه در طلاي نگهداشت زكات است ودر طلاي زير استعمال كه خشت وسكه نباشد زكات نيست ..اما اين را بياد داشته باشيم كه عمل كردن به مذهب حنفي در اين مورد رعايت كردن جانب احتياط وبرائت ذمه خانمان مسلمان را هم باخود دارد.

واين نظريه مخالف رهنمودهاي شريعت است كه در همه مسائل حنفي باشيم وبخاطر گزير از زكات طلا از اين مذهب خارج شويم .

يك خواهر محترمه ما از ولايت كندز چنين سوال نموده:

از 180 گرام طلا سالانه چقدر زکات بپردازم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

طلاي كه عيار 24 باشد وبه 85 گرام رسيده باشد ويا بيشتر وسال را تكميل كرده باشد، در بازار طلا قيمت شود، وبه همان قيمت فروش از قيمت مجموعي آن از هر هزار 25 افغاني، واز هر يک لک افغاني 2500 پرداخته شود.

اما طلاي عيار 21 چون خالص نیست فقهای معاصر نصاب آنرا 95 ویا 95 گرام تحدید نموده اند ونصاب طلاي عيار 18 را 110 گرام دانسته اند، لیکن از باب عمل کردن به احتیاط واينكه أكثرا طلاي خانمها متشکل از عيار هاي سه گانه میباشد اگر مطابق 85 گرام زکات دهند کار شان میشود وفرض شان بجا.

زكات به كيها داده مي شود؟

زكات-به-كيها-داده-مي-شود

الله متعال كه دانا وحكيم است، تقسيم فريضه زكات را در قرآن كريم چنين بيان فرموده: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”[- سورة التوبة، الآية: 60.] زكات براي اين اشخاص داده مي شود:

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون
 1. 1- فقرا.
 2. 2- مساکین.
 3. 3- کسانی که درجمع آوری زکات کار میکنند در صورتی که معاش كافي نداشته باشند.
 4. 4- مؤلفت القلوب بخاطری كه دين مبين اسلام در قلبهاي شان ثابت بماند وسبب رشد وتقويت ايمان شان شود.
 5. 5- آزادي غلامان وبردگان.
 6. 6- قرضداران.
 7. 7- براي مجاهدين في سبيل الله كه مستقيما با غير مسلمانان در جنگ وحالت دفاع از مردم مسلمان ومتدين وسرزمين اسلامي خود باشند.
  نيز براي برنامه، پروگرامها دعوتي وديني، نهادهاي خيري، تعليمي، مطبوعاتي اسلامي، ساختن پل ها، اعمار سركها وغيره بخشهاي عام المنفعه که در خدمت مسلمانان قرار داشته باشد.
 8. 8- مسافر مسلمان كه توشه راه خود را نداشته باشد ولو كه در وطن خود ثروتمند هم باشد ليكن در سفر دچار فقر وناداری شده باشد.

آيا زكات مال خود را به برادرش كه محصل است داده مي تواند؟

يكي از هموطنان عزيز سوال نموده:

برادرم در دانشگاه درس مي خواند و مجبور است فيس هم بدهد آيا من مي توانم زكات مال تجارتي خود را برايش بدهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

شريعت درصورتي به شما اجازه ميدهد كه زكات مال خود را به برادر تان بدهيد كه از شما جدا زندگی كند وشما مسئوليت تأمين نفقه ومصارف او را بدوش نداشته باشيد، زيرا زكات به كسي داده نمي شود كه انسان مسئول تأمين مصارف زندگی او باشد مثل والدين، فرزندان ودختران وخواهر وبرادر.

دادن زكات مال قبل از تكميل شدن سال

من عادت دارم كه هرسال زكات مال خود را در ماه رمضان بدهم در حاليكه سال را دو ماه بعد تكميل ميكند آيا جائز است؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

در فرضيت زكات كه يكي از اركان مهم دين مبين اسلام دو شرط است :

 1. 1- به نصاب برسد
 2. 2- سال را تكميل كند.

اما كشيدن زكات مال ورسانيدن آن براي مستحقين قبل از تكميل كردن سال جائز ومشروع است نزد جمهور فقهاء خصوصا اگر در ادا كردن آن قبل از وقت فرضيت مصلحت براي فقيران بوده باشد وبخاطر رفع ضروريات آنها عجله شود.

زمینهای سفید تجارتی واحتیاطي زكات دارد

يكي از دوستان چنين سوال نموده:

استاد محترم اگر كسي زمين سفيد داشته باشد و دولت اجازه كار را ندهد بالايش زكات ميشود يا خير

زمين را دو سال پيش خريديم بعد از يك مدت دولت اجازه كار را نداد و تا به حال كار بند است؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تاجران كه اين زمينها را بخاطر تجارت وفروش خريده اند ويا بخاطر حفظ پول وسرمايه شان.. شرعا مکلف هستند که سالانه این زمینها را قیمت نموده ودر هر یک لک افغاني دونيم هزار زكات بدهند، وبلاكها وخانه ها واپارتمانهای تجارتی ودوکان ها همه درین حکم شامل هستند، کسانی که این حکم را نمی دانستند باید زکات سالهای قبلی را هم بدهند.

زمين احتياطي ويا تجارتي  كه در ملكيت عام وتام  شما قرار داشته باشد زكات دارد .

پول كه بالاى مردم است وتوان دادن را ندارد بالايش زكات است يا نه؟

از پول قرض كه بالاى مردم باشد و توان دادن اش را نداشته باشد ميشود به زكات مجرا كرد؟

در پول قرض در صورت زكات لازم مي شود كه امكان بدست آوردنش باشد.

اما اگر امكان بدست آوردنش نباشد درين پول زكات نيست تا اينكه بدست آيد ويكبار زكات همه سال هاي نه داده شده را ادا كند.

زكات پول امانت

يكي از دوستان سوال نموده :

چگونه زکات پول امانت را بدهیم ازین پول اگر ازخودم باشد واگر ازکسی دیگری باشد نزد من به معامله یا امانت ؟

زكات پول امانت بر دهنده واجب است ني بالاي كسي كه امانت را نگهداري ميكند.

زكات پول امانت بر دهنده واجب است ني بالاي كسي كه امانت را نگهداري ميكند.

زکات پول خانه که بخاطر حفظ سرمایه خریداری شده است

يكي از خواهرا ن نوشته كه :

ميراث مال پدرم تقسيم شد ومن تقسيم خود را بدست آورم وبرايم يک باب خانه كوچک خريدم، بخاطر كه پيسه ام مصرف نشود در امور خورد وبي فايده، اين خانه اضافگي است، آيا زكات بدهم؟

اين خانه بخاطر حفظ سرمايه ونگهداري پيسه خريداري شده واز جمله خانه ومال املاک زير استعمال نيست، و شرعا زكات دارد كه بايد قيمت شود واز هريک لک افغاني 2500 زكات داده شود.

رهنمائي براي ادا كردن زكات اموال تجارتي

يكي از خواهران از ولايت هرات چنين سوال نموده:

استاد فرهيخته چون در اين روزها سوالات راجع به يكي از فرايض ديني يعني زكات است منم يك سوال در اين ارتباط دارم و مثل هميشه شما را زحمت دادم و منتظر جواب هستم.

آيا امواليكه جهت فروش در يك دوكان گذاشته است و به مدت يكسال اين مال يا جنس از هرنوع كه است فروخته نشد در حد نصاب هم قرار دارد آيا بر صاحب دوكان زكات اين اجناس فرض است يا خير؟

هنگام كه اموال تجارتي سال را تكميل كند وبه نصاب هم رسيده باشد در آن صورت، صاحب شركت تجارتي ومالک دكان همه اموال موجوده را نشاندهي كند حتى همان اموال كه فروخته نشده، وبا اين اموال مبالغ نقدي كه بدست دارد وهمچنان قرضهاي دكان وشركت كه  بالاي مردم است واميد بدست آوردنش است همه اينها را باهم جمع كند واز اين مبلغ اجمالي قرضهاي كه دكان وشركت از  شرکتهای صادر کننده  قرضدار هستند منفي نمايند، واز همين مبلغ كه قيمت مالهاي موجوده در دكان وشركت است ونيز مبلغ نقدي كه بدست دارد ،2.5% زكات دهد.

زکات پول جمع آوری ساخت خانه

يكي از دوستان چنين سوال نموده:

من شخص اولاد دار هستم، كوشش كردم كه يک مقدار پول را بخاطر ساختن خانه جمع آوري كنم كه فعلا به چند لک رسيده آيا از اين پول جمع شده بخاطر ساختن خانه مسكوني زكات بدهم؟

پرداختن زكات پول وپيسه كه بخاطر ساخت خانه نگهداري شده فرض است.

بالاي اين برادر دادن زكات اين پول وپيسه جمع كرده شده بخاطر آبادي خانه مسكوني واجب است در صورت كه سال را تكميل كرده باشد ومالک نصاب بوده باشد.. رکات يكي از فرائض واركان دين مبين اسلام است، ودر زكات دادن شرط نيست كه حتما پول وپيسه شامل تجارت باشد، حتى پول وپيسه كه بخاطر ازدواج نگهداري مي شود نيز زكات دارد در صورت رسيدن به نصاب وتكميل كردن سال، از هر يک لک 2500 افغاني زكات داده شود، وكسي که زكات را نمي دهد ويا اينكه در دادن آن تأخير مي كند ودر وقتش ادا نمي كند گنهگار مي شود.

زکات موترهاي كاري

يكي از دوستان چنین سوال نموده :

درموترهای تریلا که بالای شان کار میشود یک عراده باشد یابیشتر زکات میشود یاخیر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

در اصل موترهاي كاري زکات نيست ، بلكه در پول وپیسه اي كه از كار آنها جمع آروي میگردد زكات واجب مي شود.

در موترهاي تكسي ولاريها وموترهاي كاري زكات نيست ليكن زكات در پول وپيسه كه از كار آنها جمع مي شود وبه نصاب ميرسد وسال هم تكميل ميكند بالاي اين پولها در اين صورت زكات واجب مي شود از هر هزار افغاني 25 افغاني زکات داده شود.

همچنان در خانه هاي كرائي هم زكات نيست، وزكات در كرايه اي كه جمع مي شود وبه نصاب ب ميرسد وسال را تكميل كند واجب مي شود.

همچنان لابراتوارهاي طبي، رستورانتها .. در پول بدست آمده ازين كارها زكات واجب مي شود بعد از تكميل شدن سال ورسيدن به نصاب.

فرض بودن ودادن زكات فرضي به ماه رمضان ارتباط ندارد

دوستي محترمي سوال دارند كه: اگر سال که زکات می‌ گردد دو ماه بعد پوره گردد اما به خاطر اینکه در رمضان به مستحقین توزیع گردد چي حکم دارد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اموال واجناس كه سالش کامل شود وداراي نصاب باشد بايد زكاتش داده شود در هر ماه سال كه باشد اگر ماه رمضان باشد ويا غير رمضان..وهيچ دليل شرعي وجود ندارد كه بايد زكات مال خود را حتما در ماه رمضان بدهيم .. وغلط فهمي نشود .. ليكن رمضان ماه خير وبركت وموسم طاعات وعبادات است درين ماه اگر صدقه وخيرات داده شود وهمدردي وهمكاري شود بهتر است وبايد در بين صدقه وزكات فرق كنيم زكات را در وقتش ادا كنيم وصدقه در رمضان ثواب دارد..ورمضان بهترين وقت وموسم صدقه وخيرات است.

وهم اگر زكات مال خود را مسلمان قبل از تکمیل شدن سال كه دو ماه ويا كمتر مانده باشد مي تواند در ماه رمضان توزيع كند وبراي مستحقين برساند واين هم جواز دارد ومشروع است ..

حساب کردن قرض در زکات

اين مسأله زياد تكرار مي شود وامروز دو دفعه مطرح شده ..وبار دوم آن از طرف يكي از علماء ودانشمندان كه در كابل سكونت دارد وحكم مسأله را هم ميدانند ليكن بخاطر اطمينان خاطر شان وتأكيد كردن بيشتر سؤال نمودند كه آيا شخص تاجر ومالدار قرض دهنده كه بالاي شخصي ديگري قرض دارد مي تواند همان قرض خود را به زكات مال خود حساب كند؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

در جواب بايد بنويسم كه نه خير فقهاء بيان داشته اند كه زكات حق فقراء بوده وعبارت از دادن وگرفتن يعني اخذ وعطاء مي باشد ني براءت دادن ذمه انسان، واگر قرض را به زكات بشمارد هدف از زكات دادن تحقق نمي يابد ازينرو شمردن قرض به زكات بالاي قرضدار جواز ندارد… واگر شخص قرضدار فقير باشد ومستحق زكات باشد بايد زكات را به صورت مستقل برايش بنام زكات داد وبخاطر كرفتن قرض بايد برايش مهلت اضافي داده شود تا اينكه نزدش ميسر شود وآنرا أداء كند..

ويا اينكه همان مبلغ قرضي را در صدقه برايش حساب نمايد كه شامل اجر وثواب شود.

ومن الله تعالى التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلفه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مجموع احکام زکات را به شکل pdf از لینک ذیل دانلود نمائید :

دانلود کتاب

نمایش بیشتر

فضل الله ممتاز

فضل الله ممتاز ولد مولوي محمد عمر ممتاز ، ولايت پروان، دره غوربند. تحصيلات ابتدائي ومتوسط در مدرسه مولوي حبيب الرحمن شهيد قريه پلسنگي، ومدرسه عبد الرؤوف حجت قريه باقي دره سبز، قرآن كريم، با أحكام تجويد، چهار كتاب، گلستان، بوستان، رشيد البيان، رحمان بابا، صرف بهائي، صرف مير، زرادي، ميزان صرف، بالشمة، هداية النحو، خلاصة الكيداني، منیة المصلي، قدوري، كنز الدقائق، نور الظلم، تفسير قرآن كريم را در مساجد نزد پدر برزگوارم كه محتسب ومسؤول ديني وقضائي غوربند بود ونيز ، سارنوال عبد الرؤوف حجت شهيد، مولوي صاحبان ملا محمد داود، مولوي محمد عالم، استاد سرمعلم خداداد، انجنير حمزه، استاد عبد الجليل شفقيار به اتمام رسانيدم (ادامه سوانح...)

‫10 دیدگاه ها

 1. سلام من مجرد هستم و بعد از عید بخیر اگر خواست خداوند ج باشد عروسی میکنم آیا زکات بالای پول که من برای مخارج ازدواج خود جمع آوری کردم فرض میگردد؟

  1. بالاي اين برادر دادن زكات اين پول وپيسه جمع كرده شده بخاطر ازدواج واجب است در صورتي كه سال را تكميل كرده باشد ومالک نصاب بوده باشد.. رکات يكي از فرائض واركان دين مبين اسلام است، ودر زكات دادن شرط نيست كه حتما پول وپيسه شامل تجارت باشد، حتى پول وپيسه كه بخاطر ازدواج نگهداري مي شود نيز زكات دارد در صورت رسيدن به نصاب وتكميل كردن سال، از هر يک لک 2500 افغاني زكات داده شود، وكسي که زكات را نمي دهد ويا اينكه در دادن آن تأخير مي كند ودر وقتش ادا نمي كند گنهگار مي شود.
   فضل الله ممتاز

  2. سلام و علیکم من پول نقد دارم حساب ذکات و خمس اش را نمیدانم چه رقم جدا کنم و خمس را بکی تادیه کنم و همچنان مال دارم درا گدام است و مدت ۷ ماه میشود که بچوش نرسیده حساب ذکات را معلوم کنید. ممنون

 2. میخواهم بدانم بالای کسی که مقدار پولش ثابت است ، یعنی زیاد و کم نمیشود ، ایا هر سال ذکات دادن فرض است و یا هم صرف یکسال؟
  اگر از طریق ایمیل جواب بدهید خوش میشوم.
  موفق باشید.

  1. سلام
   من پول ذخیره دارم اما عاید یعنی کار و بار ندارم. و مصرف خرچ خانه را از همان پول ذخیره میپردازم. آیا بالای پول که دارم ذکات میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید