اتحاد و اتفاقسعادت

خطر گرایشات قومی، سمتی، لسانی و نژادی

بخش چهاردهم و پانزدهم

کشورِ مجروح و ویران ما در  شرایط سخت وبحرانی وخطر ناکی قرارداشته، در یائی از خون مسلمانان بیگناه به هر طرف روان است.
دشمنان اسلام  هر روز سناریوی تازه ای برای کشور های اسلامی درست میکنند ، واین کشور ها واتباع ممالک اسلامی را تباه وویران می نمایند.
هواداران تنظیم های جهادی باید بدانند که آبرو وعزت شان وحتی بقای شان در اتحاد و وحدت بوده وگذشته را بیاد داشته باشند  که ملت افغانستان  با اتحاد ووحدت وکار دسته جمعی احزاب جهادی جام پیروزی را در برابر اشغالگران سر کشید وبساط ننگین رژیم کودتای ثور ونوکران روس را در هم پیچید
وباز با اختلاف وجنگ وبرادر کشی وخود خواهی وتعصب وحماقت  وبلند کردن شعار جاهلیت ودست اندازی های خارجی ها بود که الله سبحانه و تعالی نعمت بزرگ پیروزی وامنیت را از آنها سلب کرده وآنهار در نزد مسلمانان جهان وحتی دشمنان اسلام خوار وذلیل ساخت.
آیا خالق یکتا و مهربان نفرموده است که:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصلِحُوا بَینَ أَخَوَیْکم وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ (حجرات آیه ۱۰)
مومنان با هم برادرند. میان برادرانتان مصالحه کنید. و از خداوند هراس داشته باشید، به این امید که مورد رحمت قرار گیرید.
بنأً هر کسیکه داد از اسلام و مسلمانیت میزند اما مملؤ از عقده و کینه میباشد در مقابل مسلمان دیگر، آن فرد خود را در ایمان آوردن به الله تعالی گول زده است.
از چندی بدین طرف  تبلیغات بسیار زننده وضد اسلامی وضد اخلاقی بر ضد ملیتهای پشتون وتاجیک وازبک وهزاره جریان داشته وحتی با پخش پوستر های دروغین احزاب رقیب اسلامی ورهبران جهاد را متهم بحمایت از جریان ترورهای که در کابل انجام شده است می نمایند این اعمال غیر اسلامی وضد اخلاقی وضد انسانی است.
مجاهدین مانند دوران جهاد ودوران اشغال افغانستان توسط روسها می بایست همه با هم باشند ومسئله قوم وزبان را  کنار بگذارند.
این آیه ی مبارکه چی زیبا، محبت و اخوت برادر تاجک و پشتون، ازبک و ترکمن، هزاره و پشه ئی را برای نابود کردن دشمن واحد و خونخوار را بمظاهره میکشد:
واذْکُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّف بَینَ قُلُوبِکُمْ فَأَصبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ( آل عمران آیه ۱۰۳)
  نعمت خداوند را بر خود بیاد بیاورید، آنگاه که دشمن یکدیگربودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و با این نعمت او برادر یکدیگر شدید.
آخر این همه کینه و بغض برای چی عزیز من؟
آیا نشنیده ای که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید:
﴿روزهای شنبه و پنجشنبه درهای بهشت باز می شوند، و همه کسانی که برای خداوند شریک قایل نشده اند، مورد عفوقرار می گیرند. بغیر از کسی که بین او و برادرش کینه و دشمنی وجود داشته باشد.
 
گفته می شود: این دو را تا زمانی که با هم آشتی ننموده اند نگاه دارید، این دو را تا زمانی که با هم آشتی ننموده اند، نگاه دارید﴾ (رواه مسلم)
مسلمان برای وصل شدن ووصل کردن قلم میزند واز فصل شدن وفصل کردن پرهیز میکند.
کشور بخاک و خون افتاده ی مان به قحط الرجال مواجه نیست تا عناصر شرر انداز ونوکران اجنبی سخنگویان این دیار غیور و مجاهد پرور باشد.
تنها عناصر سالم العقیده ودارای اخلاق وادب ودر عین حال دلسوز برای کشور واتحاد بایستی حق سخنوری و سخنگوئی از جانب پاکبازان را داشته باشد، نه هر لجن، کمونست، خون آشام، سیکولار، دین ستیز و نوکر شرق و غرب بیاید و از جانب یک تنظیم سخن بزند.
بعضی از افراد خبیث و بوالهوس که با اسلام بلدیت ندارند،بر ضد یک ملیت دیگر شعار میدهند.
گاهی بر پشتون ورهبران پشتون توهین روا میدارند وگاهی بر تاجک وازبک وهزاره، ورهبران شان اهانت نموده وبرای شان اخطار می دهند که از افغانستان خارج شوند.
این گروه خبیث، دشمنان اصلی اسلام ودشمنان اصلی ملت افغانستان ووحدت ملی ما هستند.
این شعار ها، همه ازروی دشمنی با ملت افغانستان ودشمنی با اسلام است، آنانیکه سعی میکنند تا مسئله ی افغانستان را قومی وزبانی بسازند، باید این را بدانند که افغانستان کشور اسلامی است وبغیر از اسلام هیچ وسیله ی دیگری نمیتواند این ملت کثیر الاقوام وکثیر الالسنه را متحد سازد وسر وسامان دهد.
اهداف مشروع ملت که داد خواهی وعدالت است با این شعارهای جاهلیت قومی وزبانی وسمتی وحتی حزبی همه ضرب صفر میشود.
پس ای برادر بدان که گرایشات قومی، سمتی، لسانی، نژادی اینها گرایشات شیطانی است نه رحمانی.
و هر کس دیگران را بر محور قوم، لسان، سمت و حتی ملت فرا خواند بدانید اینها بندگان شیطان اند نه رحمان چون در قاموس مسلمان تعصب به هیچ عنوان جا ندارد.
در آئین یگانه و بی مانندِ اسلام عزیز هیچ قومی اکثریت نیست وهیج قومی برادر بزرگتر نیست وهیچ قومی وزبانی بر دیگری ترجیح ندارد، بلکه معیار نزد الله سبحانه و تعالی، فقط و فقط (تقوی) است و بس.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
﴿پس از من راه کفر را دوباره در پیش نگیرید، طوری که برخی از شما گردن برخی دیگر را بزنند﴾. (رواه الشیخان)
بنا هر کسی که تحت هر شعار باطل سنگر گیری نماید علیه برادران مسلمان خویش بداند بحکم پروردگار و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ملعون شده است.
و هر مسلمانیکه علیه متعصبین و قومگرایان قدعلم نکند بداند فردا نزد پروردگار جواب دادنی است.
هیچ عالم دین و دانشمند و قلم بدستی حق ندارد جانبِ حق و الله تعالی را رها کند، و از یک گروه خاصی، با تعصبِ نژاد پرستانه، جانب داری کند.
شیطان اولین نژاد پرست و بانی تعصب بود، و انسانی که از شیطان پیروی میکند، خودش، همانا شیطان و ملعون است.

 

اختلافات ملیت ها و اقوام به‌طور طبیعی بر جامعه تاثیر بدی می‌گذارد ، و تا زمانی که ملیت ها و نژاد های یک جامعه با یکدیگر متحد نشوند، صلح و آرامش بعید مینماید.

لذا گفتمان، تشکیل اتحاد ملی و فراگیر، بهترین راه‌حل بحران‌های کنونی این جامعه ی جنگ زده و به ماتم نشسته است.

رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید:

﴿مسلمان برادر مسلمان است. به او ستم نمی کند و خوار و ضعیفش نمی گرداند، نسبت به یکدیگر حسادت نکنید!!! و کینه نورزید و رقابت ننماید!!! بندگان خدا و برادر هم باشید﴾!

وای بر تو ای برادر که در صف علیه الله تعالی و رسول اش قرار داری با این کینه و حسد ورزیدن در مقابل مسلمان، بر علیه خالقت اعلام جنگ کرده ای.

بنابر قول پیامبر صلی الله علیه وسلم «مسلمان از یک سوراخ دومرتبه گزیده نمیشود » و این حدیث مبارک به حال جامعه ی ما خیلی صدق میکند.

مارِ وحشت و تنظیم جنگی، تفرقه و ملیت پرستی ما را چنان گزیده است که بایستی با زهرِ کشنده ی این همه تعصبات جاهلی، بار بار خاک میشدیم.

بسا جای شرم و ننگ است که همین مار، بار دیگر، سر از سوراخ بدر آرَد و همه را چنان نیش زند که گورستانها بر حال ملت گریه کنند.
افغانستان در شرایط بس حساس وخطر ناکی قراردارد و این ملت، باید به کسی اجازه ندهد تا شیرازه ی نیم بند این کشورِ بلاکشیده در هم فروریزد.

یگانه، معیار برتری انسانها نزد الله سبحانه و تعالی، تقوای و ایمان است، نه قوم، نژاد و ملیت آنها.

اگر پشتونِ با تقوا، تاجک مؤمن، هزاره، ازبک، و ترکمن خداترس و با ایمان هستی، نوش جانت، چون قُرب الهی از آن توست. چون دانسته ای که الله تعالی با ملیت، قومیت و زبانت تو را محاکمه نمیکند، اما با تقوایت بسوی او تعالی میشتابی.

اما، از هر ملیت و قومی باشی،  با ادای پنج وقت نماز، گذاشتن ریش، صله بر سر و بانگ زدنِ اسلام ، هنوز هم بر جهالتِ تعصبات قومی و لسانی دل بسته ای، طبق فرموده ی رسول کریم صلی الله علیه وسلم، در زمره ی امت شامل نخواهی بود.

الله سبحانه و تعالی اقوام، قبایل، نژاد ها و زبانها را برای شناخت و معرفت، مراوده، مکاتبه، مفاهمه و در ردیفِ هم زیستن آفریده است. پس نظر به قانون الهی هیچ کسی اجازه ندارد یک قوم، قبیله و نژادی را نفی کند.

کسی حق ندارد پشتونها  را نفی کند و پشتونها  نمی توانند تاجکها، ازبکها وهزاره ها وترکمنها را نفی کنند. قبیله ها و زبانها برای شناسائی خلق شده اند و بس.

همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:

﴿هیچ یک از شما ایمان نمی آورد مگر آنکه هرچه را برای خود دوست می دارد، برای برادرش نیز دوست بدارد﴾  (متفق علیه)

ذهنیت های معلول و معیوب و روان های بیمار و لاعلاج قومگرایی، زبان و سمت پرستی، تعصبات خشک و تنظیم زدگی همان چیزیست که شیطان قلب های مریض را با آن تسخیر کرده، زمینه ی فتنه و قتال را در اولاده ی آدم مساعد میسازد.

شیاطین به رهبری و سرکردگی ابلیس میخواهد ذهنیت های بیمار و متعصبی که امور روزانه ی شان را بر معیار زبان، قوم و تنظیم می سنجند و اسیر ماضی و جنگ ها و رقابت های نا سالم اند، را مغشوش و وارونه ساخته، حالت ملت را به جنگ های تنظیمی ماضی برگردانند.

اگر احصایه ای از کاربران دنیای مجازی و فیسبوک گرفته شود، به زودی به این حقیقت پی خواهیم برد که ذهنیت های تعداد زیادی از هموطنان ما غیر اسلامی بوده، اکثریت را قومگرا و تنظیم زده خواهیم یافت.

دلیل اینکه، حتی، بهترین دوست تان هر کنش و واکنشی را بر میزان و ترازوی نژاد و گروه پیمایش می کنند چی است؟

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

آیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نژاد پرست و قومگرا را نفرین نکرده اند؟

آیا بر آنی که با تعصب و کینه و تعصب جاهلی بر برادر مسلمانش میتازد لعنت نشده است؟

تا به کَی عده ای از مردم هنوز هم اسیر ذهنیت مرض موذی تنظیم گرایی و قوم پرستی که در گذشته ی نه چندان بعید، بلاد و عباد را تا سرحد نابودی کشاند، خواهند بود؟

چرا پاکستانی ها، ایرانی ها، و ترک ها با موجودیت ده هاقبیله و نژاد در ترکیب مردمی شان، در کنار هم، با صلح و صفا زندگی میکنند، ولی افغانها نتایج یک جهاد و انقلاب بزرگ تاریخ معاصر را بباد فنای جنگ های تنظیمی داده، هنوز هم، نسل جدید، و حتی نسل آینده را ؛ روانی، متعصب، نژاد پرست، قاتل، خونخوار و کینه توز تربیه میکند؟

امروزه، این ذهنیت، روان و طرز تفکر معیوب و مریض به نسل جوان که شاهد  جنگ های داخلی، تنظیمی، تعصبی، و جاهلی نبوده اند، سرایت کرده، از احساسات پاک آنها در جهات منفی سوء استفاده میشود.

اگر ملت اسلام دوست افغان در همزیستی مسالمت آمیز میکوشیدند، امروز زمینه ی ترویج افکار سروشی ها، مستشرقین، نصرانیت گرائی، دین گریزی، بی ایمانی و ربودن حکومت توسط سیکولران، ملحدین، بی دینان، فراماسونها، کمونستهای سابقه، و جاسوسان غرب و شرق ممکن نبود.

بی اتفافی، نفاق، ملیت گرائی، وایجاد بی بند و باری، در حقیقت یکی از سلاح های بی نهایت وحشتناک و مخرب دشمنان اسلام است که با آن آب را آلوده کرده، صید ماهی میکنند.

دست نشانده های متجاوزین با کلاهبرداران شان، از نبود اتحاد و اتفاق میان اقشارِ مختلف در جامعه از خطرناک ترین سلاح نفاق استفاده کرده، پلان های طویل المدتی را در وقت خیلی کم بالای ملت تطبیق کرده اند، که اهم ترین آن عبارت اند از:

ملیت گرائی، زبان پرستی، پشتونیزم، تاجکیزم، جدائی دین از سیاست، ترویج سیکولاریزم وآزادی بیان ، گماشتن زنان بی حیاُ در راس امور دولتی، ترویج فحشأ از طریق رسانه ها و منابع سمعی و بصری، توجه ی خاص به موسیقی، و ترغیب جوانان به شراب نوشی و لهو ولعب، مغشوش کردن اذهان مردم با افکار سروشی ها و بی ارزش جلوه دادن قرآن، سنت، اسلام و دین در افکار مردم.

در اثر نبود اتحاد و اتفاق، و اصل همزیستی مسالمت آمیز، روزانه، هزاران جوان، به اسلام پشت میکنند، و ده ها احزاب و ارگان های سیاسی غیر اسلامی پا به عرصه ی ایجاد میگذارد.

از عوارض خیلی خطرناک دیگرِ ملیت پرستی، بی اتفاقی و نبود اتحاد:

به وجود آمدن و تنوع رسانه ها، آزادى تعبير های انفرادی در امور دینی، شكل گيرى احزاب و گروه های سياسى و نهادها و مؤسسات جاسوسی در کشور، تأسیس گروه پرازیتی ﴿ انجمن بی دینان افغانستان﴾ به تقلید از﴿انجمن بی دینان ایران﴾، نفوذ شبکه های جاسوسی هند، چین، ایران، و پاکستان در ادارات دولتی، و شکل گیری، سازماندهی و انسجام داعشیان در این سرزمین است.

حتی، گذارشات منابع غربی و شرقی حاکی بر این است که افغانستان، بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، مرکز تجمع و سازماندهی داعشیان خواهد شد.

اگر این ملت با هم اتفاق کرده بودند، و قرآن و سنت را محور اتحاد، دوستی، محبت و همزیستی مسالمت آمیز قرار داده بودند، وضیعت سیاسی، اقتصادی و امنیتی این ملت به این حالت غم انگیز و اسفناک نرسیده بود.

و اگر این ملت، به تعصبات جاهلی و مرض پلیدِ نژاد پرستی، همینگونه ادامه دهد، قسم به ذات اقدسِ الله سبحانه و تعالی که پیامد های خطرناکی برای تمامی ملت و وطن در پی خواهد داشت.

اتحاد و اتفاق، یگانه مرهم زخم های این ملت است، در حالیکه نفاق، بجز از درد، رنج و غم، چیز دیگری برای این دیار در بساط نخواهد داشت.

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید