ده ها

ده پرده بين بنده و پروردگارش

(امام ابن القيم) – رحمه الله- در (کتاب)”مدارج السالکين” فرموده است:‌ مکاشفه صحيح، علومي است که الله تعالي در دل بنده الهام ميکند، ‌و بوسيله آن او را از بسياري اموري که براي ديگران پوشيده است؛ آگاه مي سازد، گاهي آن را براي بنده نمايان مي سازد، و گاهي در اثر غفلت از ذکر الهي پنهان مي شود. واين پوشيدگي بشکل فتور وسستي نمايان ميشود، که او از نازکترين پرده ها است يا به شکل ابر آلوده، که نسبت به اولي غليظ تر است، و يا به شکل ران (زنگ) که غليظ ترين آنها ميباشد.
اولي: ‌در مورد پيامبران – عليهم السلام- است،‌ قسميکه پيامبر- صلي الله عليه وسلم- ميفرمايد:

[fusion_tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”right” content_alignment=”center” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”” button_shape=”” button_type=”” buttoncolor=”” button=”” title=”« إِنَّهُ لَيُغَانُ على قَلْبي، وَإِني لأَسْتغْفِرُ اللَّه في الْيوْمِ مِئَةَ مرَّةٍ » رواهُ مُسلِم. ” description=”(همانا بر دلم از ذکر، فتور و سستي پيدا مي شود (در لحظه هاي گرفتاري) و من روز صد بار مغفرت از الله تعالي مي طلبم).” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/fusion_tagline_box] و دوم براي مؤمنان ميباشد.
و سوم براي کسانيکه شقاوت و بدبختي بالاي شان غلبه کرده باشد، الله مي فرمايد:‌«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». « چنين نيست، بلكه آنچه كسب مى‏كردند بر دلهايشان زنگار نهاده است».
ابن عباس-رضي الله عنهما- و ديگران فرموده اند: گناه بالاي گناه قلب را مي پوشاند تا اينکه مانند زنگ ميگردد.
حجاب وپرده ها ، ده ميباشند:

1)  تعطيل حقايق اسماء و صفات الله تعالي

پرده تعطيل و نفي حقايق اسماء و صفات الله تعالي که آن بدترين پرده ها است، و پيروان اين پرده فرصت معرفت الله تعالي براي شان مهيا نمي شود، ومانع وصول آنها به الله تعالي مي گردد. مگر به اندازه که براي سنگ صعود به طرف آسمان مهيا مي شود.

2) شرک

پرده شرک، يعني اينکه بنده دل خود را به غير وابسته بگرداند.

3) بدعت قولی

پرده بدعت قولي: مانند پرده اصحاب خواهشات و نظريات فاسده به اشکال گوناگون آن.

4) بدعت عملی

پرده بدعت عملي: مانند پرده سالکين مبتدع در طريقه هاي بدعتي شان.

5) کبیره باطنی

پرده مرتکبين گناه هاي کبيره باطني،‌ مانند پرده کبر‌، ريا، ‌حسد و فخر و مباهات کننده و امثال آن ميباشد.

6) کبیره ظاهری

پرده مرتکبين گناه هاي کبيره ظاهري، حجاب و پرده اينان از پرده مرتکبين کبائر باطني ولو که آنها در عبادت، ‌زهد و تقوي مقام برجسته داشته باشند نازک تر است،‌ و‌گناهان کبيره شان در توبه نزديکتر از آنها است،‌ زيرا اين اعمال بدعي وناشايسته آنها در قالب عبادت جاي گرفته وفکر مي کنند که مشغول عبادت الهي مي باشند فلهذا از اظهار وارتکاب اين اعمال هيچگونه خوف وهراس ويا شرمساري ندارند. اما مرتکبين گناهان ظاهري بالعکس اين امر مي باشند از همين رو به سلامتي نزديکتر مي باشند. وقلوب شان به حق نزديکتر مي باشد.

7) صغایر

پرده اهل صغاير.

8) فضول خرچي

پرده كساني كه فضول خرچي ها دارند و از اسراف کنندگان در مباحات اند.

9) اهل غفلت

‌پرده اهل غفلت در انجام وظايفي که از خاطر آن آفريده شده اند، و از آنها خواسته شده است، و غفلت در واجبات الهي مانند : مواظبت ذکر و شکر و بندگي هميشگي الله تعالي .

10) اهل تقوی

پرده اهل سلوک وتقوي آنانيکه آستين را در اين راه بر افراشته اند، ولي از مقصود اصلي منحرف شده اند.
پس اين پرده هاي ده گانه در ميان الله سبحانه و تعالي و قلب بنده حايلي را ايجاد مي کند. ومنشأ آن چهار عنصر ميباشد:

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_content_boxes layout=”icon-on-top” title_size=”” icon_circle=”” icon_size=”” icon_align=”left” columns=”4″ margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””][fusion_content_box title=”عنصر نفس” icon=”fa-user” backgroundcolor=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktext=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″] [/fusion_content_box][fusion_content_box title=”عنصر شيطان” icon=”fa-bolt” backgroundcolor=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktext=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″] [/fusion_content_box][fusion_content_box title=”عنصر دنيا” icon=”fa-road” backgroundcolor=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktext=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″] [/fusion_content_box][fusion_content_box title=”عنصر هوا و خواهشات نفساني .” icon=”fa-heart” backgroundcolor=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktext=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″] [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes] با وجود ريشه هاي اين عناصر در قلب، از بين بردن پرده هاي مذکور وازاله آنها، امکان پذير نخواهد بود. و اين چهار عناصر مزبور بحسب قلت وکثرت ويا ضعف وقوت آن گفتار، کردار، اراده را بسوي فساد سوق مي دهد، وتمام راه ها از قبيل گفتار،‌کردار و عمل را تحت شعاع قرار داده ، و مانع رسيدن آنها به قلب مي شود، و اگر چيزي از آن به قلب سرايت کند، مانع وصول آن بدرگاه الهي مي شود.
پس در ميان گفتار و کردار و قلب انسان فاصله ي وجود دارد که بنده بخاطر ديدن عجايب در آن بسوي قلب سفر مي کند. و در آن مسير، راهزنان مذکور موجود است. پس اگر با آنها مبارزه نموده، وغلبه حاصل کند ، حتما عمل از اين راه زنان نجات يافته و خود را به قلب مي رساند، ودر آن نفوذ قوي پيدا مي کند. وسپس از آنجا بسوي الله تعالي صعود مي نمايد، و تا اينکه بسوي او تعالي نرسد؛ استقرار نمي يابد:‌

 

» وأن إلى ربك المنتهى»، « پايان و بازگشت همگان به سوى پروردگار توست» .
وهرگاه اعمال بسوي الله تعالي برسد، الله سبحانه وتعالي او را پاداش نيک داده ، استقامت وزيادت در ايمان، يقين، علم و عقلش اعطا مي کند، ظاهر و باطن او را زيبا مي سازد، وبواسطه آن بسوي اخلاق پسنديده و اعمال نيک هدايت ميکند، و او را از اخلاق زشت و اعمال نا پسند محفوظ مي دارد، و الله تعالي از آن عمل در قلب بنده لشکري را ايجاد ميکند که با راه زنان مبارزه مي نمايد.
با دنيا بوسيله زهد و اخراج محبت دنيا از قلب مبارزه مي کند،‌ – و اگر از نعمت هاي دنيوي برخوردار بوده ، اين برايش ضرر نرسانيده ، و همچنان او را از ياد آخرت غافل نمي سازد-.
و با شيطان بوسيله عدم انقياد وخضوع در مقابل خواهشات نفساني مبارزه ميکند، زيرا شيطان قرين شهوت بوده و از آن جدا نمي شود.
و با خواهشات نفساني بوسيله حاکميت امر مطلق و ثبات واستقامت در اين راستا مبارزه ميکند، که بالآخره هيچ اثري از خواهشات نفساني در تمام افعال وکردارش ديده نمي شود .
و با نفس بوسيله اخلاص قوي مبارزه مي کند.
اين مبارزه ونزاع وکشمکش زماني تحقق مي يابد که عمل در قلب رسيده و دريچه ي را بيابد و بسوي الله تعالي صعود نمايد. واما اگر کدام دريچه را نيابد ودر قلب محبوس شود حتما نفس شيطاني بر او هجوم برده وغالب مي گردد. واين عمل نه اينکه برايش نافع ومفيد نيست بلکه به لشکر خواهشات نفساني مبدل گرديده، که به طرف کبر، طغيان وسرکشي حرکت مي کند. فلهذا در زهد وتقوي وعبادت الهي دست بالا داشته در حاليکه از الله تعالي دورترين انسان ميباشد، حتي اهل کبائر به الله تعالي از او نزديک تر ميباشند،‌ و به اخلاص و خلاص از او نيز قريب تر مي باشد.
پس بسوي بنده بسيار سجده گزار و زاهد ببين که اثر سجده در بين چشمان شان نقش زده است، چگونه اين اعمال شان سبب سرکشي وطغيان براي آنها گرديده ، و انکار از منهاج نبوي ، وتحقير مسلمانان را براي پيروانش به ميراث گذاشته است، حتي اينکه بالايشان شمشير کشيده و خون هاي شان را مباح قرار داده است.
و به شخصيکه هميشه شراب نوشيده و سکران مي باشد ببين که بارها نزد پيامبر – صلي الله عليه وسلم- آورده مي شد، و او را از جهت نوشيدن شراب حد ميزدند،‌ چگونه او را قوت ايمان و يقين اش به محبت الله و رسولش و تواضع و انکسار براي الله تعالي وا مي داشت، حتي اينکه رسول الله – صلي الله عليه وسلم- از لعنت گفتن بر او منع فرمودند.
[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_alert type=”error” accent_color=”” background_color=”” border_size=”1px” icon=”fa-times” box_shadow=”yes” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]بناء از اين ثابت گرديد که طغيان معصيت سالم تر از طغيان طاعت ميباشد.[/fusion_alert] امام احمد در کتاب زهد نقل ميکند که الله تعالي به موسي عليه السلام وحي کرد:‌«اي موسي نيکو کاران را بيم بده که من عدالت خود را هيچگاه بالاي کسي تنفيذ نمي کنم مگر اينکه او را عذاب مي نمايم !! بدون اينکه بالاي آنها ظلم کنم، و خطا کاران را مژده بده که مغفرت وبخشش گناهان براي من کار مشکل نيست که گناه آنها را بخشش کنم.
ترجمه/ استاد معروف حنيف

نمایش بیشتر

المفلحون

عزیزان گرانقدر: لطفاً این سلسله ی مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید