حدیثسوال و جواب

بند گرفتن از زيارتها و تعويذنويسان مسلمان را به شرک می کشاند

بند گرفتن از زيارتها و تعويذنويسان نه تنها گناه بزرگ است بلكه مسلمان را به شرک می كشاند

يكی از هموطنان عزيز ما سوال نموده :

” طوری که برای همه معلوم است اکثراً در افغانستان رایج است زنان که مشکل نسائی ولادی دارند، بنام بند، تعویذ و زیارت پیش تعويذ نويسان می روند و به ولایات دیگری به خاطر زیارت سفر میکنند.. سوال اصلی اینجاست كه : آیا در مورد مشکل نسائی ولادی زنان بعضاً وقت تأثیر جنیات هم گفته میتوانیم آیا تعویذ اسلامی در این مورد موجود است؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
بدون شک رفتن به زيارت و مقبره و يا نزد تعويذ نويسان بخاطر گرفتن بند و طلب شفايابی يک عقب ماندگی دينی بزرگ است كه مسلمان را به شرک می كشاند زيرا توكلش را به خداوند خالق و رازق كم نموده وزندگی، مرگ و سلامت خود را از مخلوق عاجز و بيچاره كه اصلا در زير خاک است می طلبد به اين معنى كه دست به دامن زيارت و تعويذ نويس بخاطر رفع مشكل و دفع بلاء و صحت ياب شدن شده است بی خبر از اينكه خداوند متعال خالق و رازق و آسان كننده همه مشكلات است و هيچ كسی به غير از ذات الله متعال نفع و ضرر نمی تواند به انسان  برساند. واگر كسی اعتقاد بر اين داشته باشد كه زيارت و يا تعويذ نويس توسط بند او را شفاء می بخشد مشرک پنداشته می شود واگر به نادانی وجهالت اين كار را می كند معذور شمرده می شود ولي بايد بعد از شنيدن حق از اين كار توبه كند .. و اگر آگاهانه به اين راه روان است پس بدون شک اين شخص و آن تعويذ نويس هر دو به شرک رو آورده اند ( نعوذ بالله من ذلك).
خلاصه مطلب اين است كه بند گرفتن بخاطر حفاظت انسان از جنيات و چشم بد و غيره و يا برای مداوا، حرام و گناه بزرگ بوده كه همه اعمال نيک و عبادات مسلمان را از بين می برد و مسلمان را در دائره شرك قرار ميدهد…
برای همه معلوم است كه :
مداوای مريضان و مشكلات نسائی از دو طريق اجراء می شود اول اينكه .. مسلمان بايد از طريق خواندن اذكار مأثور و مسنون و مداومت به آن خود را مداوا كند بعد از توكل به خداوند متعال.
و در این هم شكی نيست كه در عصر امروزی ما بازار جادو، جادوگری و انحرافات عقيده ای گرم است خصوصا در مناطقی كه جهل و نادانی در آنجا حاكم است و خدا ترسی كم است و مردم دشمنی خود را از طريق جادو و سحر به پيش می برند ودر مسائل خورد و كوچک به جادو گرها رو می آورند و زندگی بعضی را تباه ميكنند وسبب آزار و اذيت شان می شوند…
و من قبلا هم در اين صفحه فتوایی را نشر كردم كه مطابق آن جادوگر كافر و از دين خارج ميشود اگر به جادو معتقد باشد بايد گردنش بريده شود با شمشير البته بعد از حكم محكمه و حكومت و مردم هر دو وظيفه دارند كه جادوگران را منع كنند ..
اما می پردازيم به جواب سوال فوق الذكر …و آن اينكه شريعت اسلامی رهنمودهای خوبی دارد برای وقايعی از بلاها و اگر مسلمان به آن عمل كند می تواند خود را از آثار و اضرار متوقع همه نا بسامانيها حفاظت كند و يا اينكه اگر واقع شده باشد تأثيرش را كم كند .. از جمله اين رهنمود ها :
1- هميشه مسلمان پایبند طاعت خداوند باشد و توكل راسخ به ذات او تعالى داشته باشد و عقيده داشته باشد كه نقص و نفع همه مقدر است و فرائض را انجام دهد و توسط ادای نوافل و مستحبات به خداوند نزديک شود و از كار های بد و منكرات دوری جويد ..از رسول الله صلى الله عليه وسلم در صحيح صحيح روايت شده كه ايشان فرموده اند “احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله” خداوند متعال را بياد داشته باش و اوامرش را به جا بياور و تنها از او كمک بخواه و مسألت كن .
2- مداومت به خواندن اذكار مأثور ومسنون صبح و شام كه اين اذكار را علماء ” حصن المسلم ” ناميده اند يعني قلعه مسلمان .
3- تلاوت كردن وخواندن آيت الكرسی و دو آيت آخر سوره بقره بعد از هر نماز فرض و در وقت خواب.
4- تلاوت كردن سوره اخلاصقل هو الله أحد” و المعوذتينقل أغوذ برب الفلق” و” قل أعوذ برب الناس” سه مرتبه … ودر حديث كه امام نسائی آن را روايت كرده و شيخ محمد ناصر الدين الألبانی بالايش صحت گذاشته رسول الله صلى الله عليه و سلم فرموده اند كه “قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح تكفيك كل شيء” خواندن قل هو الأحد و المعوذتين صبح و شام برای تان كافی است كه از شر همه بلاها شما را حفاظت نگهداری كند .
5 – خواندن اين حديث مأثور “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم” وفرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت است كه كسی اين را سه بار بخواند چيزی برايش ضرر رسانيده نمی تواند.
6 – خواندنأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سه بار.
7- خوردن هفت خرما در وقت صبح قبل از صبحانه و رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث بخاری فرموده اند كه : “من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر”
اكر كسی هفت خرما را بخورد قبل از صبحانه نی زهر برايش ضرر می رساند و نی هم جادو.

دوم از طريق مداوای طبی و رفتن به شفاخانه ها و دکترها و متخصصها… ليكن بند گرفتن و رفتن به زيارتها و يا رفتن نزد اشخاص غير متخصص به نام تعويذ نويس و يا متولی و مجاور و يا ملاهايی كه از دين تجارت ميكنند به هيچ صورت جواز ندارد . بلكه توكل انسان را به خداوند كم ميكند حتى اين كه مسلمان در شرک آوردن به خداوند واقع می شود كه بسيار گناه بزرگی است.
صحابی جليل القدر عمران بن حصين بن عبيد الخزاعی رضی الله عنه و عن از پدرش چنین روايت نموده: “ أن رجلاً كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة وهي مرض يأخذ باليد من المنكب، فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة وتزعم أنها تنفع من هذا المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل، وفي رواية أنه رآها على عمران نفسه: ((انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
رسول الله صلى الله عليه وسلم كسی را ملاحظه نمود که بخاطر درد دست و زانوهايش حلقه را پوشيده بود چون در زمان جاهليت مردم اعتقاد داشتند كه پوشيدن حلقه های آهنی انسان را از مرض نجات ميدهد . آن حضرت صلى الله عليه وسلم برايش گفت : اين حلقه را دور كن برايت نفع وفايده نمی رساند بلكه مرض شما را زياد می كند و اگر به همين حالت بميری كامياب نمی شوی…
به اين معنى كه توكل كردن به غير از ذات الله متعال و رو آوردن به زيارتها و تعويذنويسان ترس و بيم و هراس انسان را زياد می كند و عقيده و ايمانش را متزلزل می سازد و او را به طرف شرک سوق ميدهد..
و بايد ما و شما خود از اين نوع انحرافات دوريی جوييم و هم ديگران را منع كنيم و برايشان بفهمانيم كه اين كار به دين اسلام هيچ ربطی ندارد بلكه عقب ماندگي ديني است ..و مداوای انسان و شفاء يا بيش توسط شيوه های نا مشروع ممكن نيست..رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده اند ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” خداوند مداوا و علاج و معالجه تان را توسط چيزها و شيوه های نامشروع و حرام، نگردانيده…
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نمایش بیشتر

فضل الله ممتاز

فضل الله ممتاز ولد مولوي محمد عمر ممتاز ، ولايت پروان، دره غوربند. تحصيلات ابتدائي ومتوسط در مدرسه مولوي حبيب الرحمن شهيد قريه پلسنگي، ومدرسه عبد الرؤوف حجت قريه باقي دره سبز، قرآن كريم، با أحكام تجويد، چهار كتاب، گلستان، بوستان، رشيد البيان، رحمان بابا، صرف بهائي، صرف مير، زرادي، ميزان صرف، بالشمة، هداية النحو، خلاصة الكيداني، منیة المصلي، قدوري، كنز الدقائق، نور الظلم، تفسير قرآن كريم را در مساجد نزد پدر برزگوارم كه محتسب ومسؤول ديني وقضائي غوربند بود ونيز ، سارنوال عبد الرؤوف حجت شهيد، مولوي صاحبان ملا محمد داود، مولوي محمد عالم، استاد سرمعلم خداداد، انجنير حمزه، استاد عبد الجليل شفقيار به اتمام رسانيدم (ادامه سوانح...)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید