جامعهسوال و جواب

رد كردن خواستگار مسلمان، صالح ومتدين را بخاطر همزبان نبودن گناه است

رد كردن خواستگار مسلمان، صالح ومتدين را بخاطر همزبان نبودن گناه است
————
يكي از خواهران از ولايت جوزجان شكايت نموده كه والدينش خواستگار مسلمان، صالح ومتدين را بخاطر همزبان نبودن رد مي كنند.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
رد کردن خواستگار اگر به اسباب ودلائل معقول نباشد گناه است..پدر وبرادر مسؤليت دارد كه خواستگار نیکو وصالح دختر وخواهر خود را جواب منفی ندهد زيرا همسويه بودن در دينداري شرط قبول درنكاح است رسول الله صلى الله عليه وسلم در اين مورد فرموده است : ” إذا جاء من ترضون دينه وامانته فزوجوه. .” كسي را به نكاح دختر وخواهر خود قبول كنيد كه از دينداري وامانتكاري اش راضي باشيد. .در غير آن انسان غير متدين وفاسق تأثير منفي خود بر خانمش دارد واو را ب علاوه از خرابي دينش مورد آزار واذيت قرار مي دهد.
درين شكي نيست كه فاميلهاي مسلمان ومتدين بايد بخاطر نامزاد نمودن وبه ازدواج دادن دختران شان دقت نمايند وهمان معايير شرعي را كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيين كرده در نظر داشته باشند وفرموده است كه : ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض” اگر براي خواستگاري دختران وخواهران تان كسي بيايد كه از دينداري والتزام وصداقت وامانتكاري اش مطئمن شدين قبولش كنيد
اما اگر خللي در دينداري وامانتكاري وصداقتش ملاحظه كردين هرگز قبول نكنيد زيرا كه همين دختر وخواهر متأثر مي شود..
اما همزبان بودن معيار شرعي شده نمي تواند..وازدواج با شخص صالح ونيكو كار حق مسلم وفطري وشرعي دختران وخواهران است ومحروم كردن شان ازين حق گناه کبیره پنداشته می شود. …ولی امر وپدر وبرادر حق اختیار کردن انسان خوب ومتدين ومشوره دهی را دارند. .لیکن حق محروم کردن را ندارند ودر روز قیامت مورد سؤال قرار میگیرند اگر ظلم كنند.
ازدواج يكي از اساسي ترين حقوق دختران وخانمان است مانع شدن آنها از ازدواج حق تلفي، وظلم پنداشته مي شود كه شريعت حرام گردانيده.، الله متعال در قرآن كريم از مانع شدن دختران وخانمان با شاشوهران ديندار كه مناسب حال شان بوده باشد نهي كرده وفرموده است: “لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ” مانع ازدواج شان نشويد در صوتيكه رضايت خود شان باشد واز ناحيه دينداري وامانت كاري واخلاق نيكو ملاحظه وجود نداشته باشد.
ازدواج عامل ادامه نسل بشري و زمينه‌ ساز آرامش و آسايش زن و مرد براساس دوستی و مهرباني و همكاري و دلسوزي متقابل است.
دين مبين اسلام انسان را به ازدواج ترغیب و تشویق نموده زیرا فوایدی که در آن نهفته است شامل همه افراد خانواده‌های مسلمانان و نوع بشرم باشد چون:
• محافظت نوع انسانی.
• نگهداشتن جامعه از انحراف اخلاقی.
• حفظ روابط نسبی.
• تعاون و همكارى زوجين در تشكيل خانواده.
• سکون روحی و نفسی.
• مصونیت جامعه از امراض(که در عدم موجودیت ازدواج شرعی بوجود میآیند).
• برانگيختن عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند
براي اين خواهر محترمه ما توصيه مي شود كه ازدواج نيز مانند سائر مسائل روزگار انسانها رزق وروزي شمرده مي شود وتا اينكه ميسر شود موارد ذيل را در نظر داشته باشيد:
1- فرائض الله متعال را بجا بياوريد ودر انجام نوافل مثل قيام الليل وتهجد وتلاوت قرآن كريم كوشان باشيد .
2 – روزه هاي نفلي را فراموش نكنيد خصوصا روزهاي دوشنبه وبنجشنبه كه هم ثواب دارد ونيز در تربيه نفس جوانان اهميت خاص دارد.
3- دعاء را در سوم حصه اخير شب نيز فراموش نكنيد زيرا دعاء سلاح مؤمن ومسلمان مظلوم است وان شاء الله در نتيجه دعاها الله متعال شوهر صالح را نصيب تان ميگرداند.
4- اوقات بيكاري تانرا در مطالعه وشنيدن درسهاي علماي جيد كشور وآموختن علم ومهارت صرف نمائيد زيرا بيكاري خودش سبب به انحراف رفتن جوانان مي شود.
5- از اختلاط وآميزش با نا محرمان جدا خود داري كنيد در عين حال از ديدن درامه هاي مبتذل نيز دوري جوييد زيرا كه انسان را بطرف انحراف ميكشاند .
6- تلاش كنيد كه از طريق يكي از اقارب تان که داراي عقل وحكمت بوده باشد پدر تانرا قناعت دهید مثلا عمه، يا ماما ويا كاكا وبرايش اذعان نماييد كه ازدواج يک امر فطري است كه مانع ازدواد شما نشود.
در عين حال
اين خواهر محترمه بايد ايمان به قضاء وقدر داشته باشد وبايد بداند كه شايد در تأخير شدن ازدواجش حكمتهاي نهفته باشد زيرا فعلا زندگي با صحت وعافيت دارد اقلا بدون مشكلات بسر ميبرد وبايد بداند عروسي وازدواج نيز رزق وروزي ونصيب وقسمت است مثل سائر امور وكارهاي زندگي انسان البته بعد از توكل به خداوند متعال سعي وتلاش داشته باشد كه راه هاي مشروع وجائز را براي رسيدن به اهداف خود انتخاب كند ونفس خود را نيز مراجعه ومحاسبه كند ودر بعض اوقات گناهان ومعاصي، ظلم وحق تلفي، پدر مادر آزاري، دوري از خداوند متعال سبب مي شود كه كارهاي انسان به تعويق بيفتد، وبعد ازينكه مسلمان بتواند ارتباط خود را به خالق ورازق خود نزديک بسازد او تعالى در حديث قدسي كه امام بخاري روايت كرده وعده فرموده كه ” ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه “دوست مي دارم كه بنده من به من نزديک شود وفرائض خود را ادا كند وتوسط اداي نوافل ومستحبات وفضائل به من بيشتر نزديكي اختيار كند تا اينكه دوستش بدارم ودران صورت برايش شنوا ميباشم در حالت شنيدن، وچشمش مي شوم كه توسط آن مي بيند، ودستش ميباشم در حالت تلاش برای بدست آوردن چیزی، وپايش در حالت رفتن ودرين حالت نزديكي بسيار شديد همه خواسته هايش را برآورده ميسازم اگر بخواهد برايش ميدهم،واگر پناه بخواهد پناهگاهش ميباشم وهمه خواسته هاي مشروعش را متحقق ميسازم ، واو را همراهي ميكنم وتنها نمي گذارم.. ازينرو در چنين حالات كار هاي خير ودعاء بهترين سلاح براي مسلمان است وحاجت خود به شكل مستقيم از خداوند رب العزت بخواهد ودوستان واقارب خود را تشويق كند كه آنها هم برايش دعاي خير كند ..واگر در امتحان وابتلاء قرار ميگيرد – كه اصلا دنيا دار ابتلاء وامتحان است براي مؤمنان – بايد منحرف نشود وبراي تحقق اهداف خود راه هاي غلط ونادرست را انتخاب نكند كه بيشتر در ابتلاء وامتحان قرار ميگيرد ..ودر رفتن بخاطر بند گرفتن نزد تعويذ نويسان ودوكانداران تعويذ وبند كه بازار انحرافات شان گرم است در هر قدم گنهگار مي شود هم پول وپيسه اش بيجا به مصرف ميرسد ونيز در عقيده وتوكلش به خداوند خلل ايجاد مي شود وسرمايه اصلي خود را از دست ميدهد وخسر الدنيا والآخرة مي گردد ، وبهتر است كه از راه تقوا وايمان داري ونزديكي به خداوند مالك وخالق ورازق راه حل را جستجو نمود: ” ومن يتق الله يجعل له مخرجا” هر كسي كه با تقوا باشد خداوند برايش آساني مياورد…ودر چنين حالات مي شود كه حتى ازدواج با كساني را قبول كرد كه متأهل هم باشند زيرا تعدد زوجات راه بيرون رفت مشكلات اجتماعي مسلمانان است…ما هم درينجا دعاء ميكنيم كه خداوند متعال مشكلات اين خواهر محترمه ما را حل نموده وزندگي ايماني وشوهر وذريت صالح نصيبش گرداند..

نمایش بیشتر

فضل الله ممتاز

فضل الله ممتاز ولد مولوي محمد عمر ممتاز ، ولايت پروان، دره غوربند. تحصيلات ابتدائي ومتوسط در مدرسه مولوي حبيب الرحمن شهيد قريه پلسنگي، ومدرسه عبد الرؤوف حجت قريه باقي دره سبز، قرآن كريم، با أحكام تجويد، چهار كتاب، گلستان، بوستان، رشيد البيان، رحمان بابا، صرف بهائي، صرف مير، زرادي، ميزان صرف، بالشمة، هداية النحو، خلاصة الكيداني، منیة المصلي، قدوري، كنز الدقائق، نور الظلم، تفسير قرآن كريم را در مساجد نزد پدر برزگوارم كه محتسب ومسؤول ديني وقضائي غوربند بود ونيز ، سارنوال عبد الرؤوف حجت شهيد، مولوي صاحبان ملا محمد داود، مولوي محمد عالم، استاد سرمعلم خداداد، انجنير حمزه، استاد عبد الجليل شفقيار به اتمام رسانيدم (ادامه سوانح...)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید