جامعه

دردِ دلِ چاینک

دردِ دلِ چاینک

من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم. اسم من چاینک است، خیلی پریشان و غمینم و نمیدانم دردم را به کی گویم؟ آیا کسی است درد دلم را برایش بازگو کنم.

گِلَم را بسرشتند و در آتش سوزانم سوختند و مرا ساختند. آنگه که سخت و سفت شدم، رنگ و روغن بمن مالیدند و اسم مرا چاینک گذاشتند.

روزگار خوبی داشتم و از هرکی محبت میدیدم. در طول تاریخ من سه چیز را در بطنم برای آدمی زاد نگهداشته ام:

چای، شیر، و چاینکی (که همان شوربای کلّه است).

اما، با تغییر انسان های این زمانه و مفسد شدنِ مردمِ غرقه در فسق و فساد، اولادِ آدم، در افغانستان، از من برای چیز دیگری استفاده میکنند که از نام بردن آن مرا شرم می آید، عار میکنم، و از ترس و بازپرسی مالِکِ روز جزا، لرزه بر اندامم می افتد.

بلی عزیزان من!

شرابی های فاسق، و زناکارانِ فاجر، در رستورانت ها و محافل عروسی و هوتل ها، شراب شان را در بطنِ من پنهان میکنند، و بنام چای، عروس خیل، داماد خیل را گپ میدهد، و داماد خیل، عروس خیل را.

مشروبات الکولى که محموله هاى بزرگ آن، به شکل قاچاقى وارد افغانستان می‌گردد، دراکثریت شهر هاى کشور به آسانى يافت می‌شود، و در داخل کشور نيز توليد می‌گردد.

منحیث یک چاینکِ بی زبان، ماده ی چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را برای تان بازگو میکنم:

ماده ی چهل و پنجم:

شخصی که مرتکب نوشیدن مسکرات می گردد، مطابق مذهب احناف حد شرعی بر وی تطبیق می گردد. شرايط تطبيق حد شخصى که مرتکب نوشيدن مسکرات مى گردد مطابق مذهب احناف با شرايط و ترتيب ذيل حدى شرعى به وى تطبيق مى گردد:

١- نوشنده در حالت هذیان بوده و بیشتر کلامش مختل شده باشد.

٢- در محضر قاضی با صراحت کامل اقرار نماید و یا دو نفر مرد عادل و یا بیشتر شهادت بدهد.

٣- نوشنده مسکر عاقل، بالغ و مختار بوده و بفهمد که چیزی را می نوشد، شراب است.

٤- قاضی بعد از به هوش آمدن نوشنده مسکرات، مرد را ايستاده و خانم را نشسته به (٨٠) تازیانه بدون سر و روی به بدن می زند.

٥- لباس های اضافی و زمستانی محکوم علیه را دور می کند.

منِ بیچاره، تا حال کسی را ندیده ام که طبق قانون فوق مجازات شده باشد.

در ماده ی چهل و پنجم این قانون آمده است:

شخصی که مرتکب قاچاق مسکرات هرنوع ترکیب حاوی این ماده گردد، با نظرداشت مقدار حسب احوال ذیلاً مجازات می گردد:

١- هرگاه مقدار مسکرات کمتر از یک لیتر باشد، به حبس الی دو ماه.

٢- هرگاه مقدار مسکرات از یک لیتر الی ده لیتر باشد به حبس بیش از دو ماه الی شش ماه.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

٣- هرگاه مقدار مسکرات از ده لیتر الی پنجاه لیتر باشد، به حبس بیش از شش ماه الی یکسال.

٤- هرگاه مقدار مسکرات از پنجاه لیتر الی صد لیتر باشد، به حبس بیش از یکسال الی سه سال.

٥- هرگاه مقدار مسکرات از صد لیتر الی پنجصد لیتر باشد، به حبس بیش از سه سال الی هشت سال.

٦- هرگاه مقدار مسکرات از پنجصد لیتر بیشتر باشد، علاوه بر جزای هشت سال حبس در مقابل هر پنجاه لیتر به حبس شش ماه. (٢) در حالات مندرج جزء (٦) فقره (١) این ماده، مدت حبس از ٢٠ سال بیشتر بوده نمی تواند.

بلی عزیزانِ چای خور من!

منحیث یک چاینک، من بالای شما حق دارم، و شما بایستی حقِ مرا از این دولتِ بی کفایت بستانید.

در شمارى از دکان هاى کوچه ی گلفروشى مربوط حوزه ی دهم امنيتى شهرنو کابل، شراب به پیمانه ی خیلی زیادی فروخته می‌شود.

در اکثر این دکان ها انواع رُب، پودر کالاشويى، آب میوه و آب معدنی تاريخ تير شده به چشم می‌خورد؛ اما زمانى که مشترى خواهان خريد شود، دکانداران می‌گویند که این مواد برای فروش نمی باشد.

اما، زمانی که از این دکانها مطالبه ی شراب را کنید،دکانداران بدون هراس، انواع مختلف شرابی را که می فروشند نام میگیرند.

آه که دلم به کفیدن رسیده، من چاینکِ بیچاره از کدام درد ها اولتر بگویم:

اين دکانداران مقدار زيادى شراب را در گدام دارند و آن را به شکل پرچون و عمده به فروش می‌رسانند.

چندین شرکت و دفاتر از آنها شراب می‌برند و همراه اکثر شان قرارداد دارند، و هر زمانی که شراب بخواهند به هر اندازه اى که باشد به آدرس شان می‌ رسانند.

در حال حاضر در حدود ٣٠ دکان، در شهرنو کابل، شراب فروخته می‌شود.

در بازار انواع شراب هاى داخلى و خارجى يافت می‌شود و يک بوتل آن از ٣٥٠ تا ٧٠٠٠ افغانى فروخته می‌شود.

حتی در برخى دکان هاى سيمسارى در کارته ی چهار مربوط حوزه ی سوم امنيتى شهر کابل نيزشراب فروخته مى شود.

شراب فروشان در شهر کابل به برخى پوليس پول می‌پردازند تا مانع کار آن ها نشود.

شراب برعلاوه شهرنو، در برخى دکان هاى مناطق بنایی، کارته ی سه، کارته ی چهار، تایمنی، بند قرغه و دکان های نزديک برخى هوتل های عروسی در شهر کابل موجود می باشد.

خرید و فروش مشروبات الکولی بیشتر از طریق تماس تیلیفونی صورت می گیرد و در صورتی که معرفت وجود نداشته باشد، پیدا کردن آن دشوار است.

در يک هوتل در شهرنو کابل، ضمن آوازخوانی هنرمندان تاجکی و افغانی، مشروبات الکولی نیز در داخل من ﴿ چاینک﴾ بنام چای، سرویس می شود، ولی چندی قبل آزادنه شراب سرویس میشد، و کسی با افراد مسلح این هوتل را تهدید کرده بود.

هوتل”کابل کوزين” که در آن فحشا وجود دارد و دختران تاجکى در آنجا رقص می‌کنند و شراب می‌خورند، جوانان زیادی را به فسق و فساد آغشته کرده است.

حتی، آمران بعضی حوزه ها و کارکنان امنيتى که همراه آنها می‌باشند، نیز به این هوتل می ‌روند و آنها نيز شراب می‌خورند؛ اما پول نمی‌پردازند و اين کار را بند نمی‌کنند.

این هوتل با سرمایه ی هفت میلیون دالر برای ترویج فسق و فساد و استفاده از مشروبات الکلی ﴿در داخل چاینکِ بیچاره﴾ و رقص و فحاشی دختران بی سیرتِ تاجکی و داخلی، تأسیس شد.

دردِ دل چاینک زیاد است، و چاینک، درد هایش را از مرکز، به شمال و جنوبِ افغانستان میبرد، و ادامه میدهد:

در شهر مزار، مرکز ولايت بلخ، مشروبات الکولی در شماری از دکان هاى دروازه ی بلخ و مقابل ليسه ی باختر مزار و بعضی غرفه هاى نوشابه فروشى دوراهى حيرتان ولسوالى نهرشاهى و تنگى تاشقرغان ولسوالى خلم و برخی محلات دیگر این ولایت فروخته می‌شود.

مشروبات الکولى در هوتل “دهلی دربار”مخصوص هندى ها واقع سرك پرورشگاه سابق مزار و برخى هوتل هاى ديگر اين شهر نيز يافت مى شود.

در اين شهر انواع شراب داخلى و خارجى به خصوص، شراب اندخوی به آسانى يافت می‌شود.

شراب اندخوى در ﺑﻮﺗﻞ هاى ﺁﺏ ﻣﻌﺪنی به مزارشريف آورده و فروخته می‌شود.

قابل ذکر است که پوليس در ماه قوس سال گذشته از کشف و از بين بردن يک کارخانه ی توليد شراب با حدود ١٦٠٠ لیتر شراب و اضافه تر از یک هزار لیتر کشمش تخمیر شده در شهر ميمنه مرکز فارياب، خبر داده بود.

مشروبات الکولی از پاکستان و کابل به ننگرهار آورده می شود و در برخی دکان ها به شکل مخفى به فروش می‌رسد.

در برخى هوتل هاى شهر جلال آباد، نیز شراب بفروش میزسد و مردم از آن استفاده می‌کنند.

در بازار بامیان نیز، انواع مشروبات الکولی یافت می‌شود و هر شخص می‌تواند آن را به آسانى خريدارى کند.

شراب از کابل به صورت ماهرانه در بین اموال دکانداران در موترهای باربرى جابجا و به این ولایت انتقال داده می‌شود.

در این شهر برخى از کارمندان دولتی شراب می‌خورند و پشتوانه برای شراب فروشان هستند.

در کند نیز، در برخى دكان های آب میوه فروشی، و منازل مسکونی اين شهر، شراب به صورت مخفیانه به فروش می رسد.

مشروباتی که در بازارها به فروش می‌رسد، یک بکس، یک و یا دو کارتن نیست به کانتینرها می‌آيد، و در تمام نقاط افغانستان منتشر میگردد.

در این جا دست مافیا و کسانی است که در دولت حمایه گر دارند، در ارگان های پولیس، در سطح قضا و…نمایندگان شان کار میکند.

کندز عمده ترین مسیر ورود مشروبات الکولی به داخل افغانستان از طریق تاجکستان می باشد.

قاچاقبران، مشروبات الكولی را از تاجکستان از طریق جنگل ولسوالی امام صاحب، مکانی که به گفته او مخالفين مسلح دولت در آن حضور دارند، انتقال می دهند و بعد از پرداخت پول به مخالفین دولت، آن را زیر اموال دکان ها، به طور ماهرانه جاسازی و به محلات مورد نظر شان انتقال می دهند.

پوليس سال گذشته در يک منزل مسکونى منطقه سرحوض مرکز اين ولايت حدود صد بوتل مشروب الكولی را کشف و ضبط نمود؛ اما به ارتباط آن کسى بازداشت نشده است.

يک مقدار مشروبات الکولی از دبی و هند از طریق میدان هوایی بین المللی کابل آورده می‌شود و کسانی که شناخت دارند، این مشروبات را از میدان بیرون نموده به فروش می رسانند.

برخى افراد حدود دو ليتر شراب را از خارج با خود می‌آورند و یک لیتر آن را به مسوولین گمرک و یا میدان هوايى کابل مى دهند تا اجازه انتقال يک بوتل ديگر را دريافت کنند.

در شمالی (مناطق شمال کابل) شراب را در برخی محلات مخفی تهیه کرده، در بوتل های آب معدنی یک و نیم لیتره به شهر کابل می آورد و يک بوتل را ٧٥٠ افغانی می‌فروشند.

در شهر کابل، برخی، از آلوبالو، کشمش، نيشکر و غيره در منازل شان شراب می‌سازند.

برخى مردم در شهرکابل شراب می‌سازند و آن را در بوتل هاى شراب خارجى می‌اندازند و بنام شراب خارجى به فروش می‌رسانند. در مناطق “بابه قمبر” و “شيرآباد” اين شهر شراب ساخته می‌شود.

در بامیان، در ولسوالی شیبر اين ولايت شراب ساخته می‌شود و آن را در بشکه های ٢٠ لیتره به مرکز بامیان انتقال داده می‌شود.

برادر و خواهر مسلمان!

????شراب از ده جهت لعنت شده است :

???? ۱- خود شراب،

???? ۲- کسی که به شراب دست میزند،

???? ۳- کسی که به درخواست او شراب گرفته می‌شود،

???? ۴- فروشنده ی شراب،

???? ۵- خریدار شراب،

???? ۶- حمل کننده ی شراب،

???? ۷- کسی که شراب برای او حمل می‌شود،

???? ۸- خورنده ی پول آن

???? ۹- خورنده ی خود آن

???? ۱۰- و ساقی آن». صحیح ابن ماجه” (۲۷۲۵)

پس معلوم شد که این لعنت،در بر گیرنده ی همه نا امنی ها، بلا های آسمانی و زمینی، خون ریزی و قتال، و دیگر بلأ هائی را که بایستی در انتظارش بود، میباشد.

نمیدانم مردم مسلمان و مؤمن کجایند؟؟؟
عزیزان گرانقدر!

لطفاً این اقوال و سخنان ارزشمند را در گوشی های تیلفون تان SAVE و در وقت ضرورت بدان مراجعه، و نیز با دیگران شریک سازید.

جزاکم الله وخیراً!

ا.ج.ع

ادامـــه دارد…

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

یک دیدگاه

  1. ماشاالله. قربان دستان تان برادر محترم. بسیار زیبا نگاشتید و حقیقت را بیان کردید. من خودم در مزار زندگی میکنم و این یک حقیقت امر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید