جامعه

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش اول)

درکشورم هرروز جوی خون طفلک معصوم وبی گناه روان است. خون سرخ رنگین کفنان کوچه وبازاررا دگرگون ساخته است. جوان این سرزمین گاه فدای گرایش های قومی وتنظیمی میگردد وروزی هم طعمه ماهیان دریا دربحاردورازوطن میشود .چند دهه است که افغانستان قربانی سیاست های کشورهای مغرض وسازمانهای استخباراتی گردیده تنورجنگ؛وحشت؛بدبختی؛ خانه ویرانی ؛تباهی وکشتارمردم بی گناه پاازدائره قانونیت وترحم علیه انسانیت بخاطرمصؤنیت ارزش های بشری واحترام نفس انسان بیرون نهاده است.

 

طرف های درگیردرجنگ همیشه باپشتیبانی لانه های خارجی ویاهم مداخلات مستقیم ملیشه های خون خوارمیدان مبارزه راگرم تروکاربردسلاح های ناریه را مجهزترساخته اند .هردوطرف بخاطررسیدن به اهداف خویش برای کشته شده گانِ میدان جنگ تفوق طلبی فتوی شهادت ومتوصل شدن به جنت الفردوس راصادركرده است.

دریغا

دریغاازاینکه مفتی عمامه سفید واستخاره گرخودش به مقدسات وارزشهای ایمانی باورنداشته فرزندخودش درآستانه تحصیل مدارک دکتورابوده .سلاح بردارومجری فتوی مزورانه گمراه کن؛ نسل تباه کن؛عقیده ویران گر.فرزندغریب وبیچاره که بااحساسات دینی فریب دستاروجستارمعکوس آن شده رفته است تامسئله ای بپرسد دین بآموزد درراه درست برای الله قربانی دهد اما…یخنکنده ای مظلوم قربانی حرف انسان انگیزه ای تفوق طلب مارزیرآستین شده برای رسیدن به خداسلاح برداشته شتابان بسوی مرگ میدود.


مشکل اساسی این معمی وسرنخ اهداف مرموزتفوق طلبان ازکدام تناب جولا سکلیده است وشیرازه ای وصل آن چگونه خواهد بود تاقلب ملتم مداواشودوبجای دست وپنجه برزدن علیه یک دیگرآموزگاروحدت؛همبستگی؛اخلاص هم پذیری شویم وبرای ملت شدن اندکی فکرکنیم تاچاره اسطوره پردازان مغرض راخودبسنجیم.

معما افغانستان

درچنددهه است که همه میپرسند وزبان انتقاد همه علیه همه است.اختلافات قومی؛ نژادی ومنطقوی درصدرجدول تنظیم ها ی سیاسی این کشوراست یکی بنام پشتون دیگری بنام تاجک و…به زیرچماق ظلم؛استبداد؛بربریت؛بی عدالتی وانسان ستیزی برده میشود.

گناه آن چه بوده ؟مشکل آن درکجاست ؟چرااین ظلم وحشت همه روزافزونی میباید ؟آری کشورکه فاقد فرهنگ اسلامی وانسانی باشد وملت فرهنگ ستیزوتفوق طلب بینی پخش یک کتله راگناه بداند ناتوانائی محاوره برزبان طرف جنگ اشتباه شناخته شودواین تقصیرپنداشته شودوجزایش قتل ؛وحشت؛سوختن؛کشتن وبستن جبیره سازد.

قضاوت مشکل است وچه باید کرد؟

اگرمنی مسکین که زبان مادری ام باکلمات رکیک وغلیض پشتوسازگاری ندارد.واگرقندهاری کلمات وواژه های دری به زبان آن ناسازگاراست آیااین گناه است؟آیااین انتخاب من است که من تاجک شدم وبرادرم پشتون دیگرش ازبیک وترکمن .هرگزمن مقصرنیستم واین انتخاب پروردگارمن است که مراتاجک برادرم راازبیک برادردیگرم راپشتون هزاره وترکمن آفرید.اگرمرابه جرم تاجک بودن به مذبحه هولاک خون آشان خودمیبری وبه دست سلاکان خون خوارغدارمیسپاری.واگربرادرم رابه جرم نتواستن تلفظ قروط به آتش میکشی هیزوم سوخت خودمیسازی وازجسم نحیف آن تنورنان خودراگرم میسازی این گناه من نبوده ونه هم انتخاب برادرم بوده بلکه قیام خون خوارانه وعلمکردتوظالم؛وحشی واستبدادگرمقابله دربرابرقانون الهی ومبارزه تفوق طلبانه ای شیطانیست.که خودت جواب بازخواهی داد.


اگرمابنام پشتون؛تاجک؛ازبیک؛ترکمن بلوچ ؛هزاره و…… کشته میشویم وتوازخون ما چرخ آسیاب دشمن رابه گردش میآوری باید بدانی که غدارتوئی ؛ومن همان هابیل مظلومم وتوقابیل غدار.

 

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش دوم)

نمایش بیشتر

رحمت الله فطرت

رحمت الله «فطرت» درسال 1983 م درولسوالی مارمل ولایت بلخ چشم به جهان گشود؛بعدازاتمام دورده ابتدائیه درلیسه ابوعصمت بلخی آغازبه فراگیری علوم اسلامی وشامل دروس حوزه ای علمی گردید؛سپس درسال 2002 بعدازسقوط حکومت طالبان جهت پیشبرد دروس اسلامی عازم شهرپشاورپاکستان گردید که درسال 2008 ازجامعه محمدیه گجرانواله واقع صوبه پنجاب پاکستان فارغ متعاقبا شامل بخش تخصص حدیث نبوی درمرکزاسلامی واقع شهرلاهورشده ازآن جا مدرک تخصص حدیث درعلم اسماء ورجال رابدست گرفت . ادامه سوانح..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید