جامعه

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش سوم)

آیادرآستانه انتخابات شخصیت های پرنفوذ.داعیه داران مکتب مبارزه ای حق طلبی؛مدعیان درفش آزادی ؛تکه داران حماسه آفرینی باکش قومی ودرنظرداشت تقدیم مسائل احساس برانگیز و….

درپایهای صندوق رای رفته دفاع ازعروسک مودوفیشن دوکان دارسامان آلات آرایشگاه ننمودند؟ برعلیه متقلبان ومدعی تکه داران کذاب این وطن علیه ایشان بنام دفاع ازعزت سلاح برنداشتند؟ آری جواب مثبت است امادفاع ازکدام عزت؟ آماده گی نبرد درمقابل کدام کافر؟ احیائی انقلاب نوین علیه کدام بی دین؟

هرروز دشمن بااستفاده ازتبلیغات زهرآگین وتفرقه طلبی از خون خواهروبرادرمعصوم من وتو نهرآب جاری ساخته است وبوسیله آن سنگ آسیاب خویش رابه گردش درآورده است.

اماماتاهنوزبه خودنه آمده ایم واندکی به سرنوشت گذشته ای خویش نه اندیشیده ایم که دامن عزت طلبی های نادرست ودامن زدن کش قومی که سبب هتک عزت دیگران میگرددچه نتیجه ای منفی دارد؟

سرنوشت آینده مارابه کجاخواهدکشانید؟

آن مدعیان عزت دیروز حالاکجاستند آن نهادهای مدنی که گمپ های عدالت خواهی درست نموده بودند حرکت های مدنی ضدتقلب را رهبری میکردندکجاستند؟ تابخاطرسرنگونی این حکومت نابه کارآمد ؛مصلحت اندیش ؛تبارپرور؛قوم گرا؛ملیت ستیزومجری نظام غیرعادلانه ضداسلامی وضداخلاقی دست به حرکت های مدنی به باورخودشان بزنندکجاستند ؟که بایستند؟ ومانعره تکبیربگوئیم.

مغز متفکر؟

مغزمتفکر بادزدان حرفه ای مکار؛متقلب؛ وتفرقه افگن یکجاشده بجای اندیشیدن به راه حل مشکلات سیاسی میهن.که حالا به خون طفل ونوجوانش غرق شده است. مشکل افزائی میکند.درطرف دیگرعروسک نوبه قدرت رسیده تاحالا ازخواب نازش چشم نگشوده است وتاهنوز به خیال خواب های شب زفاف مستانه غرق است لباس های نازنوجوانی خودرا پالش میکند ومصروف خریداری سامان آلات تزیینات عروسی است.درد ملت ازخاطره اش حذف شده وپرادوکس جدیدراورق میزند

بااستفاده ازموقع حساس دشمنان قسم خورده ای دیرینه سودجوئی میکنند. ومخالفین مسلح حکومت سرفرزند این وطن راازتن جدامیکند.پس نتیجه این تفوق طلبی ؛ برتری جوئی وکش قومی نادرست چنین است .که حکومت نوپای افغانستان شبیه آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموزبرتری جویان بی تمکین وکش قومی شود واميدمردم به یاس مبدل گردد ونبایدامیدروز بهروزی راکشید بلکه همه امیدراازاین حکومت واین نظام واین رهبرواین مکتب حذف نمود ..الهی خودت ازقدرت غیبی ات به دردمابرس و….

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش اول)

آشیانه عنکبوت فدای تفوق طلبی های مرموز (بخش دوم)

 

نمایش بیشتر

رحمت الله فطرت

رحمت الله «فطرت» درسال 1983 م درولسوالی مارمل ولایت بلخ چشم به جهان گشود؛بعدازاتمام دورده ابتدائیه درلیسه ابوعصمت بلخی آغازبه فراگیری علوم اسلامی وشامل دروس حوزه ای علمی گردید؛سپس درسال 2002 بعدازسقوط حکومت طالبان جهت پیشبرد دروس اسلامی عازم شهرپشاورپاکستان گردید که درسال 2008 ازجامعه محمدیه گجرانواله واقع صوبه پنجاب پاکستان فارغ متعاقبا شامل بخش تخصص حدیث نبوی درمرکزاسلامی واقع شهرلاهورشده ازآن جا مدرک تخصص حدیث درعلم اسماء ورجال رابدست گرفت . ادامه سوانح..

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید