جامعه

آنگاه که گرایش به سحر و جادو عام شود

عوامل هفتگانه ی نابودی یک ملت-بخش هفتم

﴿عوامل هفتگانه ی نابودی یک ملت﴾!

﴿بخش هفتم و آخر﴾:

(پیوسته به گذشته)

عامل هفتمِ زوال و نابودی:

آنگاه که گرایش به سحر و جادو عام شود

در بخش های گذشته خواندیم که ملتی که عفت و حیا نداشته باشد،این ملت نابود است، چنانچه قرآن کریم به قاطعيت و صراحت اعلام ميدارد كه الله سبحانه و تعالی سنت هاى خود را تعويض نميكند بلكه ما بايد خود را عوض كنيم.

عروج و سقوط ملت ها و افراد قابل پيشبينی است، با توجه به اعمال و كردار آنها ميتوانيم سرفرازی و نابودی آنهارا حدس بزنيم.

از مسائل عمده ای كه زندگی ما را بيشتر تحت تأثير قرار داده است، سحر و جادو يا استفاده ی بشر از نيروهای غیر مرئی برای يافتن به خواهشات دنیوی شان است.

یکی از اسباب شرک به الله تعالی گرایش جامعه بشری به گمراهی های نابود کننده مانند سحر، جادو، تعویذ و خرافات است که انسانها را به شرک سوق میدهد.

الله سبحانه و تعالی شرک را گناه نابخشودنی و از اکبر کبائر معرفی کرده است، و قرآن کریم مرجع همه اوصاف رذیله را شرک و مبدأ همه اوصاف فاضله را ایمان به الله تعالی و توحید خالص می­داند.

انحراف از مسیر الهی باعث نابودی یک ملت می شود، و بدبخت‌ترین افراد از دیدگاه قرآن کسانی اند که از پند و موعظه دوری می‌کنند، و اصلاح نمی آورند.

شیطان برای نفوذ در جوامع اسلامی یک راه دارد و آن جنگ با الله تعالی از طریق گمراه کردن خلق و آغشته کردن آنها به گناهان کبیره است.

هرگاه تعداد زیادی از مسلمانان به ملا های دجال تعویذ گر، ساحر و جادوگر مراجعه کنند، و پند و موعظه نگیرند، وماده ی اصلاح در آنها نباشد، الله سبحانه و تعالی چنین ملتی را تباه و نابود میسازد.

متأسفانه جامعه ی ما یکی از این جوامع است که مرد و زن، پیر و جوان، پدر و مادر برای دسترسی به خواهشات شان به این ملا های دجال رجوع کرده، دین و دنیای خویش را برباد میدهند.

کمتر زنان و مردانی درجامعه سراغ داریم که نزد این ساحران و جادوگران مراجعه نکرده باشند و زندگی زناشوئی و آرام برادران و خواهران مسلمان شان را با سحر، جادو و تعویذات، نفخ، همز، و نفث شیاطین وارونه نکرده باشند.

دختر جوان بر عقیده ی خرافی این که بختش بسته است نزد ملای دجال میرود، و ملای دجال هم شیطانی را بر او میگمارد، مادرش بر اینکه کار و بار پسرش بندش دارد نزد همان دجال میرود و از با خود شیطانکی را خانه می آورد، شوهرش بر اینکه آمرش با او برخورد خوب ندارد نزد همان دجال میرود، خواهرش امباق دارد، برای جلب توجه ی شوهرش نزد همان دجال میرود و شیطانی را بر امباقش می آورد، پسر جوان، دختر همسایه را تعویذ میکند، …..خلاصه، هر یک، برای رفتن نزد این دجالان داستانی دارند.

مسلمانان متأسفانه امروز در باطلاقی قرار دارند که اگر نجبند و به خود تکان ندهند شاید در آن فرو روند و دیگر آنها را توانای نجات نباشد، باطلاقی که دشمن آنرا برایشان آراسته است در حالیکه اینها به آن به چشم حوضِ مصفائی می نگرند که شنا در آن باعث خوشبختی و ترقی خواهد شد.

جامعه ی ما علاقه ی وحشتناکی به ملاپرستی و تعویذ گری دارند و تعداد زیادی نزد این دجالان مراجعه میکنند، و در این اواخر، خانواده ی را سراغ نداریم که از دست ساحران و جادوگران در امان مانده، مشکلات روحی و روانی را که در اثر سحر و جادو بر آنها نفخ و دم شده است، تجربه نکرده باشند.

چگونه الله سبحانه و تعالی بر چنین ملتی رحم کند که خالق شان را فراموش کرده اند و نزد شیاطین و ساحران مراجعه میکنند و سرِ سجده بر شاخ شیطان میگذارند.

بر علاوه ی علاقه ی مردم به سحر و جادو، دشمنان اسلام برای ترویج سحر و شیطان پرستی در جامعه نیز فعالیت خود شان را از طریق شیطان های انسی شان، دارند.

پلان های پلید و مرموز شیطان همواره از آغاز زندگی بشر توهم زا وترس آفرین بوده است و برخی از انسان های ابتدایی برای آسودگی از شر او به تکریم و تقدیسش می پرداختند، تا به امروزکه در مدل های نوین و در قالب آئین هایی با ایدئولوژی خاص سر برآورده و به اسم شیطان پرستی در دنیا مطرح شده است

(سِت) یکی از مشهورترین و مخفی ترین سازمان های شیطان پرستی است و تعالیم آن شامل فلسفه ی شیطان و تمرینات سحر، جادو و کهانت است.

این جنبش امروزه در ابعاد وسیعی به ویژه در عرصه های فرهنگی مثل نشر کتاب و نشریات و سینما فعالیت می کند.

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

(مایکل آکینو) در آغاز کارش، دوست و همکار (آنتوان لاوی) بود که در پی اختلاف عقیده با لاوی از او جدا شد و معبد سِت را در سال ۱۹۷۵ در سانفرانسیسکو تاسیس کرد. و جریان ستیانیست (Setians) را به راه انداخت.

امروزه دشمن با دستگاه های تبلیغاتی خویش چنان بر فکر و ذهن عده ی کثیری از مسلمانان مسلط شده است که هر سخن او را بدون هیچ ملاحظه قبول می کنند و برکرسی نشاندن آنرا مسئولیت می دانند، باطل امروز خویشتن را در لباس دوست آراسته است و از این طریق ضربات کاری خویش را یکی پی دیگر بر بدن حق وارد می کند اما پیروان حق غافلند و خواب.

برادر و خواهر مسلمان!

آیا میخواهید که الله سبحانه و تعالی وضعیت کنونی ما را تغییر دهد؟!

اگر میخواهید ، باید دست از انجام گناهان بردارید.

  • ایمان تنها این نیست که انسان اعتقاد به وجود الله سبحانه و تعالی داشته باشد، بلکه یک موحد خالص کسی است که غیر از خالق مهربان، معبودی به هیچ صورت در دل و جان او نباشد.
  • گفتارش برای خالقش، اعمالش برای او تعالی، و هر کارش برای الله سبحانه و تعالی انجام پذیرد و فرمان های الهی را خواه مطابق تمایلاتش باشد یا نه، از جان و دل بپذیرد و هنگام رسیدن به دو راه، ﴿الله سبحانه و تعالی و هوای نفس﴾، همواره، خالق یکتا را مقدم شمرد.
    این است ایمان خالص از هر گونه شرک، اعم از شرک در عقیده، در سخن و در عمل.
  • ایمان همان گوهرِ گرانبهائی است که در نبودش آدمی پست تر از حیوان شده و هدف از زندگانی و خلقت خویش را گم کرده و گرفتار مرداب هائی خواهد شد که سرانجام آن جز سقوط به وادی تباهی راه دیگرِ ندارد.
  • من میدانم که هیچ کس بدون خطا و گناه نیست؛ پس بیائید همگی با عزم راسخ و جدی از گناهان توبه کنیم ، چرا که اصرار بر گناهان و تکرار آن ها خود گناهی بزرگ است ؛ پس برخیزید ، رو به سوی الله تعالی آورده و با پشیمانی برای آن چه که از دست داده ایم ، به درگاهش تضرع کنیم، و به سوی او تعالی توبه کرده و از او بخواهیم که ما و تمامی مسلمانان را یاری کند .

اگر بگوید: آیا اکنون توبه ی ما را قبول می کند ؟! در جواب می گوییم : آری،چرا که او نسبت به بندگانش مهربان ترین مهربانان است.


عزیزان و سروران من!

اطمینان داشته باشید که تمام مصیبت ها و مشکلاتی که امروز با آن مواجهه هستم فقط ناشی از گنهکاری است و فقط توبه است که میتواند آن مصیبت ها را از بین ببرد.

گناهان و نافرمانی های امروز و دیروز ما و گناهان امت اسلامی ما در صد سال اخیر ، ریشه و علت اصلی مشکلات و گرفتاری های ماست، پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم)میفرماید :

« هر گاه گناهان درمیان امتی به صورت آشکار انجام شوند ( و دیگران نهی ازمنکر را انجام ندهند) خداوند همگی آنان را (با هم ) دچار عذاب خواهد کرد» (مسند: اما احمد: ۶/۳۰۳)

هیچ گاه گناهان کوچک را بی اهمیت تلقی نکن و آن ها را دست کم نگیر،زیرا گناهان کوچک کم کم جمع می شوند تا این که به حد گردن رسیده و موجب شکستن آن میگردند.

آثار گناهان غضب و خشم الهی، تنفر و ناخشنودی از سوی مؤمنان، محرومیت از رزق و روزی، محرومیت از علم، بلایای سخت، وحشت ، غربت و دوری از الله تعالی، ترس و وحشت میان شخص گنهکار و مردم، به صورتی که او در میان مردم و خانواده ی خود احساس تنهایی و غربت می کند،

سیاهی و تیرگی صورت و قلب، محرومیت از طاعت و عبادت، تسلسل گناه، خفت و پستی شخص گنهکار نزد الله تعالی، احساس خواری و خفت در دل، ضعف عقل، بد یمنی گناه و نتیجه ی نامیمون اُخروی آن، خیانت زبان و ده ها مورد دیگر است.

امت باید اصلاح و تربیت و تعلیم اسلام واقعی را از خودش شروع کند تا جامعه درست شود و از نابودی و سرنگونی نجات یابد.

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید