تنبلی و دین گریزی افرادجامعه

عواقب گرایش به فرهنگ غرب

دین چیست و علتِ سُستی، تنبلی و دین گریزی افراد درجامعه بخش هشتم

عواقب گرایش به فرهنگ غرب

در بخش قبلی در مورد علت سیزدهم دین گریزی که افراط وتفریط بود صحبت نمودیم، و حال علت چهاردم.

???? ۱۴- گرایش به فرهنگ غرب!

یکی از علل عمدهٔ کندی در دین که بالاخره به دين گريزی می انجامد، گرايش جوانان به فرهنگ غرب است.

این گرایش بیش از حد به فرهنگ جوامع غربی همواره دغدغه های را برای رهبران ديني، دين داران و خانواده های متدين به وجود آورده و تهديد بس بزرگ و خطرناکی برای نسل جوان محسوب میشود.

???? اين پديده در دهه های اخير، به ويژه در قرن بيستم، بخش عظيمی از جهان را فرا گرفت و حتی موجب به وجود آمدن مكاتب فلسفي الحادی و ايدئولوژی های دين ستيز يا دين گريز در سطح جهانی ومنطقوی گرديد.

بطور مثال تشکیل چند نهاد بدبخت در کشور ما و در قلب کابل که از طریق فیسبوک به فعالیت های بیدینی و کفری شان بیدرنگ ادامه میدهند نام برد،

???? ﴿انجمن بی دینان افغانستان﴾، ﴿انجمن روشنفکران سیکیولار افغانستان﴾، ﴿نخیر من مسلمان نیستم﴾، ﴿دروغ های قرآن﴾، و….. همانند این ملحدانِ وطنفروش و خاین که هم به خاک وطن خیانت کرده و هم با ایجاد چنین نهاد های الحادی افکار جوانان را بسوی لامذهبی و بیدینی سوق میدهند.

???? بعضی از این نهاد ها با انجمن بیدینان ایران دست به هم داده، داستان های تخیلی و اسرائیلیات را بشکل داستان های اسلامی ترتیب داده در صفحات فیسبوک و حتی در اخبار وجرائد نشر میکنند.

آن عده از جوانان که مطالعهٔ کافی در مورد دین ندارند، دستخوش این تبلیغاتِ سؤ و داستان های مذخرف قرار گرفته تمایل شان را به دین از دست میدهند.

???? اما چرا انسان كه ذاتاً مشتاق دين است و فطرت او با درون مايه هاي دين پيوند تكويني دارد، به دين گريزي رو می آورد و چرا دين گريزي در نسل جوان، نمود بيشتري دارد؟

❓در پاسخ، بايد گفت:

???? در دينِ الهي هيچ عنصر گريزاننده وجود ندارد;

اگر انسان ها به دريافت معارف دينی و درك صحيح از دين حق نايل آيند، هرگز از دين نمي گريزند.

افزون بر اين، عقل و عشق هر دو در متن دين جا دارند.

????دين هم ذهن و خرد انسان را تغذيه مي كند و هم به دل آدمی حيات، حركت و نشاط مي بخشد.

بنابراين، علت دين گريزي را بايد در خارج از قلمرو دين حق و آموزه هاي دينی جستجو كرد.

???? هر فردی با مراجعه به زندگی جوانان و مطالعهٔ رفتارو سلوکِ اجتماعي آنها، اين مسئله را به صورت ملموس درخواهد يافت كه در سال هاي اخير و بخصوص یک دهه پس از شکست شرم آور قشون سرخ و هجوم نهاد های غربی به کشور، گرايش به فرهنگ بيگانه و فرهنگ غربي در بين جوانان ما رشد صعودی يافته است و گروه هايي از جوانان به علل گوناگون از دين و فرهنگ حالت گريز پيدا كرده اند،

به گونه اي كه وقتي در بين برخی از آنها از دين و فرهنگ خودی سخن به ميان می آيد به صورت علنی بی ميلی و بيعلاقگی خود را به دين اظهار مي كنند.

???? البته بايد اذعان كرد كه اين انكار و زدگي از دين به خاطر خود دين نيست، بلكه علل اين مسئله بيشتر به رفتارهای دين داران و مدعيان دين برمی گردد.

بخش عمده اين رفتارهای انكارگونه جوانان و گرايش آنان به فرهنگ بيگانه به خاطر تبليغات كاذب و دروغين درباره دين و القای شبهه در بين جوانان می باشد و چون جوانان براي اين سؤالات و شبهات خود پاسخ قانع كننده اي نمی يابند، از دين گريزان شده، به فرهنگ بيگانه و غربي گرايش پيدا مي كنند.

????البته با وجود همه اين شبهات و تبليغات همواره و در همه حال بارقه ای از دين و غيرت و حميّت دينی در روح و روان جوانان موج مي زند.

???? بارقه ی اميدی كه سرانجام بسياری از جوانان را از غوطه ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی و بيگانه باز می دارد و آنان را به آغوش پرمحبت دين باز مي گرداند.

فرهنگ غرب، تهاجم فرهنگي، غرب زدگي، خودباوري و خودباختگي فرهنگي، همه به گفتار بزرگان میماند که فرموده اند:

﴿ خود کُشِ بیگانه پرست﴾!

بلی عزیزان!

دانلود رایگان اپلیکیشن مفلحون

???? ما خودمان را به کشتن دادیم تا بیگانگان را پرستش کنیم، دین مان را عقب زنیم، به سازشان برقصیم، درامه های شان را با کودکان معصوم مان یکجا مشاهده کنیم، فرهنگ، کلچر، عنعنه، مود، فیشن و استایل شان را با حجاب مان تعویض کنیم و بالاخره از دین مان بگریزیم.

این حقیقتِ تلخیست که خودباختگان، دین گریزان و غرب زدگان را با مطالعهٔ این مضمون به ستیز آورده از استعمال زبان و کلامِ بدِ شان دریغ نخواهند کرد.

???? «دركِ جوان» از جمله مسائلی است كه لازم است در مورد جوانان رعايت شود. به دليل آنكه جوان خود را در اين سنين، غريب و تنها ميبيند،

اغلب سعي مي كند عليه سنّت ها و آداب و رسوم قيام نمايد، از والدين خود و جامعه كناره گيري كند و فقط با همسالان خود تماس بگيرد.

????در چنين حالتي، جوان به يك يا چند راهنما نياز دارد تا او را درك كرده و محرم اسرار و همراز او گردند.

???? حال اگر كسي نباشد كه به درد دل های این جوان گوش فرا دهد و يا احياناً پدر و مادر در مقابل تفكرات او واكنش شديدی از خود نشان دهند، روشن است كه جوان ديگر والدين را محرم اسرار خود نميداند و مسائل خصوصي را با آنان در ميان نميگذارد.

????پس بايد با جوان همراز بود و به او گفت كه ما تو را درك میکنيم و مي توانی مشكلات و ناراحتي های خود را با ما در ميان بگذاری.

وقتی جوان احساس كرد كه حرف هايش خريدار دارد، آنها را با پدر و مادر در ميان خواهد گذاشت.

???? در غير اين صورت، او احساس تنهايي مي كند و تعادل روانی خود را از دست ميدهد.

حال اگر جوانی به هر دليلي احساس كند درك نمي شود و خود را در سطح خانه يا جامعه بيگانه ببيند، عليه تفكر، مذهب و يا نحوه پوشيدن لباس بزرگ سالان طغيان مي كند و اين مسئله را به شكل هاي گوناگون از جمله پوشيدن لباس هایی با نماد غربی بروز میدهد.

دوران نوجوانی و جوانی مهم ترين دوران زندگانی انسان محسوب ميشود.

???? در اين دوران تحولات عظيمي در درون فرد روی ميدهد. او در مرزِ بلوغ و نوجوانی از طفيلی بودن مي رنجد و مي خواهد به خود متكی گردد.

نيروی عاطفی در او افزايش می يابد و در عالم دوستی، افراد را عاشقانه دوست دارد و در عالم قهر و نزاع، تا مرز انتقام پيش مي رود.

???? در اين سنين، افراط و تندرَوِی، غرور، خودشناسی، ترديد، اضطراب، خيالات، تهور، استدلال قوی و هوش در بالاترين درجه خود قرار دارد و استعدادها به اوج مي رسد.

ترقی انسان در اين سن شكل میگيرد و انحطاط و سقوط نيز در همين سن به وقوع خواهد پيوست.

????نوجوان و جوانی كه در يك خانوادهٔ نابسامان و محيطِ آميخته با اختلافات خانوادگي پرورش يافته، به سختي در مدرسه قابل تربيت خواهد بود.

???? اگر والدين بيش از آنچه كه به نيازهاي مادی فرزندانشان اهميت مي دهند به جنبه هاي روحي آنان مي پرداختند، مشكلات كمتری به بار مي آمد و بزهكاریها كاهش مي يافت.

بيشترِ كودكان بزهكار، از حاكميت نداشتنِ عاطفه در روابط خانوادگی و كمبود محبت گلايه داشته و رنج مي برند.

????در این سنین غریزه های شهوانی به آخرین خط قرمز رسیده، منابع سمعی و بصری و برنامه های گمراه کنندهٔ مختلط و متحرکِ غریزه ها فرصت مناسبی را در از بین بردن حسِ ایمان دوستی را در جوانان میکاهد.

???? خلوتِ یک نوجوان با تلویزیون و مشاهدهٔ برنامه های مبتذل فرصتِ طلائی را برای پلان های بعدی ابلیس در کشتِ تخمِ بی علاقگی و بی میلی وی به دین را در قلبِ وی میکارد.

????اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانا تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ يَقِينا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلا مَا كَتَبْتَ لِي وَ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

????بارالها! ايمانى از تو مي‏خواهم كه دلم با آن همراه شود و باوری كه بدانم هرگز چيزى به من نمي رسد،مگر آنچه كه تو برايم ثبت كردى‏ و مرا از زندگى به آنچه كه نصيبم فرمودى خشنود بدار،اى مهربان‏ترين مهربانان.

آمین یا رب العلمین!

ادامــــه دارد….

 

 

نمایش بیشتر

احمد جاوید عارفی

نویسنده: استاد احمد جاوید عارفی

‫5 دیدگاه ها

  1. بسیار مقبول. برادر این علامه دست را چطور میتوانیم بگذاریم. در کیبورد و یا در کدام برنامه است؟

  2. انسان در مشکلات و گرفتاریهای لاینحل در جستجوی ملجاء و مامن بوده و رواج بت پرستی و خرافه سازی امری زائیده این نیازهاست. گسترش ادیان نه بواسطه شناخت و معرفت انسانها نسبت به انچه در کتب اسمانی بیان شده که عمدتا برای حل مشکلات زندگی روزمره است و با گسترش علم و کاهش مشکلات بشری گرایش به ادیان و رسومات گذشته کمرنگ شده و غرب بعنوان پرچمدار علم و رفاه بشریت ، کانون توجه نسلهای جوان است. اقبال جوامع عمدتا محروم به اسلام و گسترش ان بواسطه دریافت کمکهای مالی و کسب امتیازات اجتماعی است که از ناحیه اسلام میدانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید