رحمت الله فطرت

 

رحمت الله فطرت
رحمت الله


وی درسال ۱۹۸۳ م درولسوالی مارمل ولایت بلخ چشم به جهان گشود؛بعدازاتمام دورده ابتدائیه درلیسه ابوعصمت بلخی آغازبه فراگیری علوم اسلامی وشامل دروس حوزه ای علمی گردید؛سپس درسال ۲۰۰۲ بعدازسقوط حکومت طالبان جهت پیشبرد دروس اسلامی عازم شهرپشاورپاکستان گردید که درسال ۲۰۰۸ ازجامعه محمدیه گجرانواله واقع صوبه پنجاب پاکستان فارغ متعاقبا شامل بخش تخصص حدیث نبوی درمرکزاسلامی واقع شهرلاهورشده ازآن جا مدرک تخصص حدیث درعلم اسماء ورجال رابدست گرفت .

پس ازفراغت درسال ۲۰۰۹ عازم افغانستان گردید وبه صفت استاد درمدارس دینی مصروف گماریده شد ومشغول تدریس علوم اسلامی خصوصا بخش احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم رابه عهده داشت که ازسال ۲۰۰۹ به این طرف درعرصه های مختلف خطابت درمساجد؛ تالیف؛ترجمه ؛تحقیقات علمی وهمکاری بارسانه هاوشبکه های دعوتی مشغول بوده است

رحمت الله فطرت بازبان های فارسی ؛پشتو؛عربی اردووپنجابی تسلط دارد ومقالات متعددی رابه زبان های فارسی وعربی به رشته تحریردرآورده که بیشترین آنهابه چاپ رسیده است همچنان کتاب بنام زنان اسوه درصدراسلام رابه زبان فارسی؛حکم تارک الصلاة رااززبان عربی به فارسی وکتاب امام سیوطی رحمه الله رابنام الاوائل اززبان پشتوبه فارسی ترجه کرده است دراین اواخر به نسبت قرارگرفتن آن دریک آبشتگاه وخیم وستیزجامعه ماکتله روحانیون مجبورگردیده تا به صفت دانشجو دررشته حقوق وعلوم سیاسی شامل دروس دانشگاهی شود که نتیجةً دراین سال (۲۰۱۵) ازدانشگاه فارغ وبه صفت تحلیل گری اموراسلامی وسیاسی همراه شبکه جهانی وصال حق درعربستان سعودی دربرنامه قلب آسیا همکاری گسترده را دارد

 آثار رحمت الله فطرت

  • زنان اسوه درصدراسلام
  • حکم تارک الصلاة
  • ترجمه کتاب امام سیوطی رحمه الله (الاوائل )
دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید